Pasaulē
Eiropa

Piesardzības solis0


Teroristu iecienītākā sprāgstviela ir triacetona peroksīds jeb TATP.
Teroristu iecienītākā sprāgstviela ir triacetona peroksīds jeb TATP.
Foto: Wikipedia

Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis vienojās atbalstīt Eiropas Komisijas pērn aprīlī Eiropas Drošības programmas ietvaros ierosināto priekšlikumu par stingrākām prasībām attiecībā uz sprāgstvielu prekursoriem jeb tādu ķīmisku vielu pārdošanu, kuras var ļaunprātīgi izmantot spridzekļu izgatavošanai.

Šī problēma tiek risināta jau ilgstoši – vismaz kopš 2008. gada. 2013. gadā Eiropas Parlaments un padome pieņēma regulu par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, kuru vajadzēja sākt piemērot līdz 2014. gada septembrim.

Dažas dalībvalstis, tajā skaitā Francija, nespēja uzdotajā termiņā iekļauties, un zīmīgi, ka ķīmiskās vielas, kuras bija salīdzinoši viegli pieejamas tirdzniecībā, tika izmantotas arī Franciju smagi skārušo terora aktu sarīkošanā. Bēdīgā pieredze liecina, ka teroristu iecienītākā sprāgstviela ir triacetona peroksīds jeb TATP, kura komponentus varēja vienkārši nopirkt, bet spridzekļa gatavošanas prasmi pasmelties no interneta. TATP tika laists darbā terora aktos 2015. gada novembrī Parīzē, 2016. gada martā Briselē, arī 2017. gadā Mančestrā, taču tas ir tikai nepilnīgs uzskaitījums. Tādējādi deviņpadsmitā gadsimta beigās vācu ķīmiķa Riharda Volfšteina no acetona un ūdeņraža pārskābes sintezētā baltā kristālveida substance divdesmit pirmajā gadsimtā kļuvusi par izplatītu slepkavošanas ieroci.

Protams, Francijas varasiestādes traģisko notikumu un Eiropas Komisijas sankciju draudu iespaidā tagad ir ieviesušas bargāku kontroli. Noteiktu ķīmisko preču pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un zināmos gadījumos jānorāda pirkuma pamatojums, savukārt pārdevējam jāfiksē uzrādītie personas dati, darījuma laiks un apjoms, kā arī jānodod šī informācija žandarmērijas atbildīgajam dienestam, kur to reģistrē un periodiski izvērtē. Tirgotājs ir tiesīgs atteikt darījumu, ja viņam rodas aizdomas, un par tām nekavējoties ziņot. Līdzīgiem pasākumiem vajadzētu būt īstenotiem arī citās ES dalībvalstīs.

Turklāt komisijas ierosinātie papildinātie noteikumi (tie vēl būs oficiāli jāpieņem parlamentam un padomei) padarīs spēkā esošās prasības stingrākas. Piemēram, iekļaujot ierobežotā lietojuma sarakstā sērskābi, kas ir viena no TATP sastāvdaļām, un amonija nitrātu, ko arī var izmantot kā sprāgstvielu, kaut gan parasti to izmanto minerālmēslojuma ražošanā. Tāpat paredzēti vienoti nosacījumi attiecīgo ķīmisko preču tirgošanai gan veikalos, gan internetā, kas līdz šim ir vājāk kontrolēts. Sprāgstvielu prekursoru iegādei būs nepieciešama licence (un personas sodāmības pārbaude pirms tās izsniegšanas). Informācijas apmaiņas uzlabošanas nolūkā tiks ieviesta vispārēja darījumu reģistrācija, un tirgotājiem aizdomīgu pirkumu gadījumos būtu par tiem jāpaziņo divdesmit četru stundu laikā.

Kā izteicās migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls, “obligāti jāierobežo noziedznieku un teroristu piekļuve līdzekļiem, kurus tie izmanto, lai mūs ievainotu”.

LA.lv