Izglītība

Piešķirs stipendijas 16

Līdz 1. aprīlim var pieteikties apdrošināšanas sabiedrības “Ergo” sadarbībā ar nodibinājumu “Vītolu fonds” piešķirtajām stipendijām, kas paredzētas četriem bez vecāku gādības palikušiem un studēt gribošiem jauniešiem.

 

Stipendijai katru gadu var pieteikties valsts apgādībā esoši bāreņi, kuri uzņemti kādā no Latvijas valsts augstskolām pilna laika studiju programmā. Uz palīdzību var pretendēt ne vien pirmo, bet arī otro, trešo un ceturto kursu studenti, gan bakalauri, gan topošie maģistranti. Galvenie kritēriji tās piešķiršanai ir labas sekmes vidusskolā un augstskolu iestājeksāmenos, aktīva sabiedriskā darbība un vēlme studēt. Liela nozīme vērtēšanas procesā ir jauniešu rakstītajai motivācijas vēstulei. Sīkāka informācija: www.vitolufonds.lv

 

LA.lv