Nauda

Pilnveido apdrošināšanas periodu aprēķināšanas kārtību 16

Foto – LETA

Valdība apstiprinājusi izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtību, precizējot, kā pensiju aprēķināšanai pierādāmi un uzskaitāmi darba periodi, kas uzkrāti līdz 1995. gada 31.decembrim.

Attiecībā uz darba periodiem no 1991. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31. decembrim noteikts, ka darba devējam minētajā periodā ir jābūt reģistrētam kā sociālā nodokļa maksātājam.

Politiski represētie apdrošināšanas periodu varēs pierādīt, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecinās vecāku atrašanos izsūtījumā vai nometinājumā, un savu dzimšanas apliecību (ja cilvēks ir dzimis vecāku izsūtījuma vai nometinājuma laikā). Minētā apdrošināšanas perioda sākuma datums ir cilvēka dzimšanas diena, bet beigu datums – vecāku izsūtījuma vai nometinājuma beigu datums. Ja mātes un tēva izsūtījuma vai nometinājuma vieta vai beigu datumi atšķiras, vērā ņems informāciju par māti.

Turpmāk arī tēvs apdrošināšanas stāžā ieskaitāmo bērna invalīda kopšanas laiku pierādīs tādā pašā kārtībā kā bērna māte.

2013. gada sešos mēnešos pensijas piešķirtas 23 029 cilvēkiem, vidējais apdrošināšanas stāžs ir 28 gadi (tajā skaitā stāžs līdz 1995. gada 31. decembrim). No tām 16 694 ir vecuma pensijas, to saņēmēju vidējais apdrošināšanas stāžs ir 34 gadi. Vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos šajā periodā ir piešķirta 217 cilvēkiem.

LA.lv