Dabā
Zaļā dzīvošana

Pirmo reizi Latvijā padziļināti pētīs īpaši reto sikspārni – Eiropas platausi5

Sikspārnis Eiropas platausis (Barbastella barbastellus). Foto no www.eea.europa.eu.

Lai apzinātu īpaši retā sikspārņa Eiropas platauša (Barbastella barbastellus) atradnes Latvijā, noskaidrotu sugas vajadzības un plānotu aizsardzības pasākumus, Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā ir sākta sugas aizsardzības plāna izstrāde, informē DAP.

Izstrādājot Eiropas platauša aizsardzības plānu, eksperti meklēs jaunas šīs sugas atradnes, kā arī noskaidros un definēs, kādi ainavas elementi un dzīvotnes ir sugai svarīgas vasaras laikā, lai varētu nodrošināt tās pilnvērtīgu aizsardzību.

Latvijā sastopamas 16 sikspārņu sugas, un tās visas ir aizsargājamas. Eiropas platausis ir viena no divām pie mums sastopamajām sikspārņu sugām, kas ir prioritāri aizsargājamas Eiropā.

Eiropas platausis Latvijā sastopams ļoti reti. Šobrīd ir zināmas tikai desmit līdz piecpadsmit platauša ziemošanas vietas un ap 20 vietas, kur šī suga ir vismaz vienu reizi novērota vasaras laikā.

“Līdz šim Latvijā nav atrasta neviena platauša vasaras mītne, un par tā izplatību, dzīvotnēm un ekoloģiskajām prasībām Latvijas apstākļos ir ļoti maz informācijas,” stāsta Pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vadītāja Gita Strode. Eiropas platausis par mājvietu izvēlas vecas, neremontētas ēkas, vecu muižu pagrabus un lielus, vecus, nekoptus muižu parkus. Vecs muižas parks un vecais pagrabs ir vieta, kurā dzīvo un barojas daudzi dzīvnieki, arī Eiropas platausis, kas nespēj pielāgoties mūsdienu apstākļiem, tādēļ, sakopjot vidi un veicot remontdarbus un pārbūves ēkās, jārūpējas lai neaiziet bojā tās iemītniekiem, piebilst G. Strode.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā gatavos SIA “Dabas eksperti”. Sugas aizsardzības plāna izstrādi finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”.

LA.lv