Laukos
Mežsaimniecība

Pirmo reizi valstij atdāvināta zeme aizsargājamā dabas teritorijā0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto A.Soms

Jelgavas iedzīvotāja Inta Granta ceturtdien svinīgi nodeva valsts īpašumā 10 000 kvadrātmetrus lielo nekustamo īpašumu “Antonijas pļava”, tādējādi pirmo reizi valsts dāvinājumā saņēmusi zemi aizsargājamā dabas teritorijā, informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāve Santa Vaļuma.

Svinīgajā īpašuma nodošanā piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (VL/TB-LNNK) un Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece Gunta Gabrāne.

Īpašums atrodas dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas”. Zemesgabalā konstatēti īpaši aizsargājami zālāju biotopi, kas ir noteikti kā bioloģiski vērtīgi – palieņu zālāji un mēreni mitras pļavas.

īpašums sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības. Tas atrodas blakus jau šobrīd VARAM valdījuma esošam nekustamajam īpašumam “Kuģenieki, pļava”, kas ietilpst tajā pašā bioloģiski vērtīgo zālāju blokā.

Gerhards norādīja, ka īpašuma dāvinājums valstij, lai saglabātu Latvijas dabas vērtības un dažādību, ir pašaizliedzīgs un augsti novērtējams lēmums.

Savukārt Gabrāne pauda, ka palieņu pļavu vērtība ir to plašumā, tādēļ ir būtiski to atbilstoši apsaimniekot un pēc iespējas rūpēties par pļavu zālāju dabiskā veidola saglabāšanu, ko arī Dabas aizsardzības pārvalde apņemas darīt.

“Šādas teritorijas ir kā lielisks dabas veidots sūklis, kas palīdz regulēt dabisko hidroloģisko režīmu un rada labvēlīgus apstākļus dzīvošanai pasaulē apdraudētām putnu sugām – griezei un ķikutam, kā arī citiem bridējputniem,” norādīja Gabrāne.

Dabas liegums “Lielupes palienes pļavas” ir iekļauts Latvijas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju “Natura 2000” sarakstā. Lai nodrošinātu šādu teritoriju optimālu aizsardzību, lieguma dabas aizsardzības plāns paredz regulāru apsaimniekošanu, teritoriju noganot vai nopļaujot.

Turpmāk valstij uzdāvinātā zemesgabala apsaimniekošanu nodrošinās Dabas aizsardzības pārvalde.

Palieņu pļavas ir Eiropas mērogā aizsargājamas dzīvotnes. Latvijā daļa palieņu pļavas ir iekļautas bioloģiski vērtīgo zālāju sarakstā – tām ir būtiska nozīme normāla ūdens režīma regulēšanā upēs, jo, uztverot palu ūdeņus, tās palīdz novērst plūdus upes lejtecē. Līdz ar to, ir svarīgi palieņu pļavas saglabāt dabiskas un neapbūvētas, skaidro vides eksperti.

Kā vēstīts, pērn oktobrī valdība atbalstīja nekustamā īpašuma “Antonijas pļava” īpašnieces vēlmi atdāvināt šo teritoriju valstij.

LA.lv