×
Mobilā versija
Brīdinājums +15.2°C
Milija, Maiga
Pirmdiena, 25. jūnijs, 2018
3. marts, 2014
Drukāt

Pirmpirkuma tiesības uz vasarnīcu

maja2

Uz manas zemes atrodas vasarnīca, kas pieder citam īpašniekam. Nesen uzzināju, ka viņš ēku pārdevis citai personai. Kad jautāju, kāpēc man pirmajam nepiedāvāja nopirkt vasarnīcu, saņēmu atbildi, ka viņam tas neesot jādara, jo vasarnīcu pārdevis pa daļām. Vai tiešām man kā zemes īpašniekam nebija pirmpirkuma tiesību? Vai es varu apstrīdēt pirkuma līgumus? 
ANDRIS SALACGRĪVAS NOVADĀ

Juriste Kristīne Krēsliņa atgādina, ka līdzīgs jautājums savulaik risināts kādā Augstākās tiesas Senāta spriedumā (Nr. SKC – 43/2010). Tur norādīts, ka likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14. panta otrajā daļā un likuma “Par zemes reformu Latvijas pilsētās” 17. panta pirmajā daļā noteikts, ka zemes īpašniekiem ir pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz viņu zemes un ir citai personai piederošs patstāvīgs īpašuma objekts.

Likumos gan nav norādes, ka izpirkuma tiesības nebūtu pieļaujamas, ja īpašuma objektu atsavināšana notiek pa daļām. Tas iespējams atšķirībā no likuma “Par pašvaldībām” 78. panta otrās daļas 6. punktā noteiktā ierobežojuma vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesībām, saskaņā ar kuru pašvaldību pirmpirkuma tiesības neattiecas uz nekustamo īpašumu, no kura atsavina domājamo daļu un kurš paliek pārdevēja un pircēja kopīpašumā (līdzīga norma ir ierakstīta arī likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 10. panta pirmajā daļā).

Civillikuma 1383. pants neierobežo izmantot izpirkuma tiesības gadījumos, ja atsavina nekustamā īpašuma domājamo daļu. Izpirkuma tiesības nav pieļaujamas tikai gadījumos, kad:

› izpircējam nav iespēju pilnīgi atlīdzināt ieguvējam visu, ko tas samaksājis vai kas tam vēl jāsamaksā par iegūto mantu;

› nekustamo īpašumu dāvina vai atsavina pēc izlīguma, vai maina;

› nekustamo īpašumu pārdod izsolē piespiedu kārtā.

Tātad vienīgais ierobežojums šādos gadījumos attiecas tikai uz pašvaldībām. Civillikuma 1381. pantā teikts, ka izpirkuma tiesības ir tiesības iegūt cita atsavināto īpašumu, atstumjot ieguvēju sakarā ar priekšrocību pret viņu un iestājoties viņa tiesībās. Tādējādi, īstenojot izpirkuma tiesības, izpircējs kļūst par nekustamā īpašuma īpašnieku ieguvēja vietā, kā arī pārņem viņa prasījumus un pienākumus pret atsavinātāju bez pirkuma līguma apstrīdēšanas.

Tas nozīmē, ka jūs varat iesniegt prasības pieteikumu tiesā pret vasarnīcas pārdevēju un pircēju, lūdzot tiesu atzīt jūsu izpirkuma un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas ar pirkuma līgumiem pārdots citai personai, un dzēst zemesgrāmatā ierakstu par pircēja īpašuma tiesībām uz to. Būtu vēlams lūgt tiesu arī nodrošināt prasību, lai zemesgrāmatas nodalījumā ierakstītu aizlieguma atzīmi uz šo vasarnīcu, jo pretējā gadījumā jaunais ieguvējs īpašumu var atsavināt trešajai personai, un tad sprieduma izpilde var kļūt neiespējama. Jāņem vērā, ka pirms prasības iesniegšanas jums būs jāiemaksā tiesas depozīta kontā pirkuma līgumos norādītā pilna pirkuma maksa.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+