Ekonomika
Īpašums

Plāno atvieglot būvniecības procedūru3

Izmantojot datu elektronisko apmaiņu tiešsaistes režīmā, kadastra datu reģistrēšanai mazāk būs vajadzīgi papīra dokumenti, mazāk staigāšanas.

Būvniecības ierosinātājam turpmāk vairs nebūs pašam jāiet uz Valsts zemes dienestu (VZD), lai Nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētu datus par būvniecības ieceri. To izdarīs vietējās pašvaldības būvvalde ar Ekonomikas ministrijas uzturētās Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) palīdzību.

To paredz Ministru kabineta komitejā iesniegtie grozījumi Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumos, kurus aprīlī varētu skatīt valdība.

Jau uzbūvētu ēku īpašniekiem turpmāk nebūs jādodas uz VZD, lai iesniegtu dokumentus par ekspluatācijas gada maiņu, arī šos datus paredzēts tiešsaistē saņemt no BIS.

Tāpat īpašniekam vairs nebūs pašam jāvēršas VZD ar rakstisku iesniegumu, lai izdzēstu no kadastra ēku, kuras dabā vairs nav – tā nojaukta vai gājusi bojā. Turpmāk VZD to izdzēsīs no kadastra, balstoties uz vietējās pašvaldības būvvaldes tiešsaistē saņemto atzinumu.

Datu reģistrēšanai kadastrā pietiks, ja no būvvaldes būs saņemts apstiprinājums par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā vai par būvniecības procesa pabeigšanu. Kā arī par būves galvenā lietošanas veida maiņu bez pārbūves.

Izmantojot datu elektronisko apmaiņu tiešsaistes režīmā, kadastra datu reģistrēšanai mazāk būs vajadzīgi papīra dokumenti. Tā kā klientam turpmāk būs jāvēršas tikai vienā iestādē, gan ar jaunu būvniecību, gan ar jau uzbūvēto ēku saistītā datu reģistrācijas procedūra VZD kļūs vienkāršāka, ātrāka un daļēji arī lētāka.

Kā paskaidro VZD ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa, noteikumu projektā papildus paredzēts, kad dienestam būs tiesības sagatavot zemes robežu plānus, izmantojot kadastra un arhīva dokumentus un pasūtītājam neiesaistot mērniekus.

Pirmkārt, zemes robežu plānā atklātas pārrakstīšanās kļūdas vai tajā attēlots zemes gabals, kuru veido divas daļas, kas saskaras tikai vienā robežpunktā.

Otrkārt, zemes robežu plānā ir izdalīta platība ar norādi “cits zemes lietojums” (izņemot valsts un pašvaldības ceļus), kuru nepieciešams iekļaut zemes gabala platībā. Šīs izmaiņas nepārsniedz normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā pieļaujamās robežu atšķirības.

Treškārt, zemes robežu plānā izdalīta platība ar norādi “cits zemes lietojums”, un tā ir zem valsts vai pašvaldības autoceļiem.

Tas ļautu samazināt administratīvo slogu un pakalpojuma izpildes laiku, kā arī izdevumus zemes robežu plāna pasūtītājam. Kā zināms, pasūtot zemes kadastrālo uzmērīšanu un robežu plānu mērniekam, šie pakalpojumi sadārdzinās.

Vienlaikus paredzēts, ka nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamo zemes robežu plānu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis iegūst tiešsaistes režīmā no kadastra. Tādējādi iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā vairs nebūtu nepieciešams zemes robežu plāna papīra eksemplārs.

 

 

1,4 miljoni īpašumu

2017. gada 1. janvārī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā bija reģistrēti aptuveni 1,40 miljoni nekustamo īpašumu.

821 041 persona reģistrēta kā zemes, ēku un dzīvokļu īpašnieks un tiesiskais valdītājs.

Avots: VZD

LA.lv