Ekonomika
Īpašums

Plāno īrnieku vieglāku izlikšanu 15

Foto – LETA

Dzīvojamo telpu īres likumprojekta darba variantā, kuru apspriež speciālistu darba grupa, plānots vājināt īrnieku aizsardzību.

Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Auders atzīst, ka jauns likums vajadzīgs tāpēc, ka pašreizējais esot novecojis – tas pārlieku aizsargājot īrnieku, sevišķi tādu, kuram nav nekādu tiesību dzīvot īpašniekam piederošajā dzīvoklī.

Tāpēc tiek plānota īrnieku vieglāka un ātrāka izlikšana. Kā skaidro ministrijas amatpersona, tas esot viens no iemesliem, kāpēc pašlaik uzņēmēji lāgā negrib ieguldīt naudu īres namu labiekārtošanā vai jaunu celtniecībā, tādējādi īres tirgus esot nīkulīgs.

Izīrētāja un īrnieka galvenie pienākumi nemainīsies. Īrniekam būs pienākums ievērot īres līgumā ierakstītos noteikumus, tostarp laikā samaksāt par īri, nebojāt dzīvokli, bez īpašnieka atļaujas neiemitināt tajā citas personas. Savukārt izīrētāja pienākums būs gādāt, lai īrnieks varētu netraucēti dzīvot.

Pēc darba varianta autoru ieceres, īrnieka tiesību plānotie ierobežojumi visvairāk skartu viņa ģimenes piederīgos, kuriem zustu tiesības dzīvot īres dzīvoklī, ja dzīvokļa īrnieks aiziet viņsaulē, kļūst rīcības nespējīgs vai ir pārcēlies uz citu dzīvesvietu. Aizgājēja sieva, bērni vai citi piederīgie nevarētu turpināt īrēt dzīvokli ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi bijuši ierakstīti agrāk noslēgtajā īres līgumā. Vienlaikus viņi nebūtu atbildīgi par agrāk noslēgtā īres līguma saistībām.

Pirms trim gadiem valdībai iesniegtajā likumprojektā paredzēja, ka izlikšanai no dzīvokļa namīpašniekam nevajadzēs tiesas spriedumu. Pietiktu ar īrniekam nosūtītu rakstisku brīdinājumu. Brīdinājuma termiņam beidzoties, īrnieku no dzīvokļa izliktu bez tiesas, ar policiju. Kā skaidro Mārtiņš Auders, pašlaik šādas izīrētāja tiesības neparedz. Lai panāktu īres līguma atcelšanu, viņam būs jāvēršas tiesā.

“Izpildraksts, kas ir par pamatu īrnieka izlikšanai bezstrīda kārtībā varētu tikt izdots, ja ir beidzies īres līguma termiņš. Tāpat noris diskusija par bezstrīda kārtības piemērošanu arī tiem gadījumiem, ja dzīvojamai telpai mainījies īpašnieks, bet līgums nav ierakstīts zemesgrāmatā. Tomēr šāda kārtība nebūtu piemērojama pārejas periodā,” piebilst ministrijas amatpersona.

LA.lv