Uncategorized

Plāno palielināt atbalstu lopkopībā un piensaimniecībā 16

Foto-LETA

Nolūkā saglabāt ražošanas apjomu un nodrošināt augstvērtīgu ganāmpulku saglabāšanu, tiek plānots vēl šogad palielināt papildu valsts tiešo maksājumu kopumā par vairāk nekā 5,68 miljoniem latu cūkkopības, lopkopības un piensaimniecības nozarē.

To paredz grozījumi noteikumos “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”, ko plānots skatīt nākamajā valdības sēdē.

Noteikumi paredz, ka kopējais atbalsta apmērs tiek palielināts par 5 688 950 latu, tai skaitā – cūkkopības nozarē par 2 473 440 latiem, piensaimniecības nozarē – par 2 789 460 latiem, bet liellopu gaļas audzēšanas nozarē – par 426 050 latiem.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas (ZM) skaidrojumā, atbalsts nepieciešams strauji augošo lopbarības izmaksu dēļ. Lopbarības graudu cena 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu ir palielinājusies par 16%, bet sojas – par 34%. Tā kā cūkkopībā lopbarības sastāvā 85,3% ir labības un 14,7% sojas, 2012.gadā cūkkopības nozarē lopbarības kopējās izmaksas ir palielinājušās par 21%, radot cūkkopības saimniecībām zaudējumus 120 latu apmērā par vienu sivēnmāti. Cūkgaļas ražošanas pašizmaksa vidēji ir 1,03 lati, bet cūku iepirkuma cena – 0,90 lati par vienu kilogramu.

Arī piensaimniecībā un liellopu gaļas audzēšanas nozarē lielu daļu no lopbarības izmaksām veido graudaugi. Graudu cenu kāpums minētajās nozarēs ir palielinājis lopbarības izmaksas par 5%, vienlaikus ir samazinājusies piena iepirkuma cena 2012.gada janvārī no 212,88 latiem līdz 174,13 latiem par vienu tonnu augustā, veidojot cenas kritumu par 22,3%, kamēr liellopu gaļas iepirkuma cena samazinājusies par 0,5%.

Lai nodrošinātu ģenētiski augstvērtīgu dzīvnieku saglabāšanu un mazinātu cūkgaļas, piena un liellopu gaļas iepirkuma cenu straujā krituma izraisīto finansiālo ietekmi uz zemnieku saimniecību ekonomiku, nepieciešams turpināt papildu valsts tiešos atbalsta maksājumus, norāda ZM.

Līdz ar to kopumā 2012.gadā papildu valsts tiešais maksājums tiek palielināts no 8 148 206 latiem līdz 13 837 156 latiem. Finansējums tiek izmaksāts no ZM budžeta programmas “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammas “Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)” 2012.gada budžeta.

Tā kā 2012.gada nogalē fondā ir izveidojusies situācija, ka neplānoti ir tikuši lauzti vairāki liela apjoma līgumi, radusies līdzekļu ekonomija, līdz ar to tos iespējams novirzīt minētā papildu atbalsta izmaksāšanai.

Noteikumu projekta izstrādāšanā piedalījās Latvijas cūku audzētāju asociācija, SIA “Cūku ciltsdarba centrs”, SIA “Agrosel”, SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”, “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”, AS “Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija” un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ABC Projekts”.

Noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu cūkkopības, piena lopkopības un liellopu gaļas audzēšanas nozarē, – aptuveni 4766 atbalsta saņēmēju.

LA.lv