×
Mobilā versija
Brīdinājums +12.3°C
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Piektdiena, 22. jūnijs, 2018
3. jūnijs, 2016
Drukāt

Kā aramzemi pārveidot par plantāciju mežu?

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Kā aramzemi pārveidot par plantāciju mežu? Platībā saauguši 5 m augsti koki. DZINTRA KLINTAINES PAGASTĀ

Saskaņā ar Meža likumu uz lauksaimniecības zemi, kur pushektāra platībā izveidojusies mežaudze ar vismaz 5 m augstiem kokiem un tās šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu, attiecina Meža likuma prasības.

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītāja Rita Benta skaidro: – Zemes īpašniekam ir iespēja izvēlēties, kā turpmāk šo zemi izmantot – audzēt mežu, tostarp meža plantāciju, vai nocirst ieaugušos kokus.

Ja izlemj kokus nocirst, tad saskaņā ar Meža likumā noteikto zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tas jādara atbilstīgi normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža.

Savukārt, ja zemes īpašnieks izvēlas turpmāk šajā platībā audzēt mežu, ieaugušo iespējams reģistrēt kā plantāciju mežu vai mežaudzi, ja vien šīs tiesības neierobežo normatīvie akti.

Ja zemes īpašnieks domā kādreiz zemi atkal izmantot lauksaimnieciskajai ražošanai, jauno mežaudzi var reģistrēt par plantāciju mežu.

! Šāda reģistrācija zemes īpašniekam atvieglos meža apsaimniekošanu, jo uz plantāciju mežiem netiek attiecināta Meža likumā noteiktā koku ciršanas un meža atjaunošanas kārtība, kā arī nav jāmaksā kompensācija par plantāciju meža atmežošanu, pārveidojot to atpakaļ par lauksaimniecības zemi.

Plantāciju meža ieaudzēšanas, reģistrēšanas, apsaimniekošanas un koku ciršanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308.

Ja mežs ieaudzēts meliorētās platībās, tas nedrīkst būt pretrunā ar meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Jāievēro Meliorācijas likumā ietvertā prasība, ka meža ieaudzēšanai meliorētās platībās jāsaņem valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi.

! Pastāv vairāki veidi, kā fiksēt dabā izveidojušos mež­audzi – veikt meža inventarizāciju vai iesniegt Valsts meža dienestā pārskatu par meža ieaudzēšanu. Meža īpašniekam pārskatā jānorāda, ka vēlas šo mežaudzi reģistrēt kā plantāciju mežu. Savukārt par meža inventarizāciju vēlams iepriekš konsultēties Valsts meža dienestā, jo pastāv vairākas iespējas atkarībā no tā, vai īpašumā jau ir mežs.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+