Latvijā
Novados

Prasa 20 000 eiro kompensāciju par pirmklasnieka piekaušanu Jaunjelgavas vidusskolā5


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto no Pixaby.com

Rīt, 11.septembrī, Augstākās tiesas (AT) Senāts rakstveida procesā skatīs lietu, kurā tiek prasīta 20 000 eiro morālā kaitējuma atlīdzināšana par 2013.gadā Jaunjelgavas vidusskolā piekauto pirmklasnieku, noskaidroja aģentūra LETA.

Lieta ir saistīta ar 2013.gada 22.aprīlī notikušo incidentu Jaunjelgavas vidusskolā, kad, pēc administratīvajā lietā konstatētā, divi piektās klases skolēni piekāvuši pirmās klases skolnieku. Pēc piekautā bērna mātes un zvērinātu advokātu biroja “Borenius” (tagad zvērinātu advokātu birojs “Cobalt”) iniciatīvas Aizkraukles rajona tiesa (tagad Zemgales rajona tiesa Aizkrauklē) ierosinājusi lietu, kurā tiek prasīta morālā kaitējuma atlīdzināšana no vardarbībā vainoto skolēnu ģimenēm. No katra vainotā ģimenes paredzēts solidāri piedzīt pa 10 000 eiro, kopumā – 20 000 eiro.

Aizkraukles rajona tiesā spriedums pasludināts 2015.gadā, un prasība apmierināta daļēji, noskaidroja aģentūra LETA. Taču pirmās instances spriedums pārsūdzēts, un 2016.gada 24.martā Zemgales apgabaltiesā bija jauns spriedums, arī prasību apmierinot daļēji.

2016.gada 6.jūnijā lieta pēc apgabaltiesas sprieduma pārsūdzību saņemšanas nonākusi AT Senātā, un to kasācijas kārtībā skatīs rīt, 11.septembrī.

Jau ziņots, ka 2013.gada aprīlī Jaunjelgavas vidusskolā notika incidents, kurā piekauts pirmās klases skolēns. Valsts policijā tika veikta pārbaude, tostarp saņemts tiesu medicīnas eksperta atzinums, kurā norādīts, ka cietušajam nodarīti maznozīmīgi miesas bojājumi, kas nav radījuši nopietnus fiziskās veselības traucējumus. Izvērtējot pārbaudes rezultātus un tiesu medicīnas eksperta atzinumu, konstatēts, ka divi nepilngadīgie izdarījuši administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – maznozīmīgu miesas bojājumu tīša nodarīšana. Līdz ar to atbildīgajām Vecumnieku un Jaunjelgavas pašvaldību institūcijām tika nosūtīta administratīvā pārkāpuma lieta, lai lemtu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu abiem nepilngadīgajiem.

Valsts policija bija ierosinājusi piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus diviem nepilngadīgajiem, kuri Jaunjelgavas vidusskolā nodarīja miesas bojājumus 1.klases skolēnam.

Gan Vecumnieku novada domes Administratīvā komisija, gan Jaunjelgavas novada domes Administratīvā komisija no policijas saņemtajā lietā konstatēja noilgumu attiecībā uz zēnu pārkāpumiem, tāpēc sestās klases zēniem sodu nepiemēroja, bet viņu mātēm piemēroja naudas sodus. Vecumnieku novada domes administratīvās komisijas vadītāja informēja, ka notikums bija 22.aprīlī, bet lietu komisija no Valsts policijas saņēma tikai 25.jūnijā.

Vēlāk pēc piekautā bērna mātes un zvērinātu advokātu biroja “Borenius” iniciatīvas Aizkraukles rajona tiesa ierosinājusi lietu, kurā tiek prasīta morālā kaitējuma atlīdzināšana no vardarbībā vainoto skolēnu ģimenēm.

LA.lv