×
Mobilā versija
Brīdinājums +17°C
Venta, Salvis, Selva
Svētdiena, 20. maijs, 2018
30. janvāris, 2012
Drukāt

Prasiet savu daļu!

Foto - Anda KrauzeFoto - Anda Krauze

Notiek šķiršanās prāva, bet nezinu, ko varēšu izcīnīt… Nodzīvojām laulībā 21 gadu. Kad precējāmies, viena mājas daļa piederēja vīram, otra – viņa māsai. Laulības laikā no māsas nopirkām viņas daļu, tad piebūvējām divas istabas, nopirkām 8 ha zemes, vēl 2 ha vīrs privatizēja par saviem sertifikātiem.

Viņš saka, ka man nekas nepienākoties ne no zemes, ne no mājas daļas. Laulības līguma nav. Vai tiešām man pēc šiem laulībā nodzīvotiem gadiem nekas nepienākas? Laulības laikā dzimuši divi bērni – viens pilngadīgs, otrs ne. Lūdzu, dodiet kādu padomu!
Iveta

 

Noteikti ir vērts cīnīties, jo jums pienākas laulāto kopmantas daļa. Civillikuma 89. pantā teikts – katrs laulātais patur mantu, kas viņam piederējusi pirms laulības, kā arī mantu, ko viņš ieguvis laulības laikā. Viss, ko laulības laikā laulātie ieguvuši kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai otra laulātā palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka tā pieder abiem līdzīgās daļās.

Šajā gadījumā vīra atsevišķa manta ir tā mājas daļa, kas viņam piederēja pirms laulībām, kā arī 2 ha zemes, ko viņš privatizējis par saviem sertifikātiem, kurus viņam piešķīra par Latvijā nodzīvoto laiku. Kaut arī pārējā mājas daļa un zeme zemesgrāmatā ierakstīta uz vīra vārda, sieva tiesā var pierādīt, ka tā ir laulāto kopmanta, jo iegādāta laulības laikā ar abu līdzekļiem.

 

Visdrošākie pierādījumi ir tie, kur redzams, ka esat devusi naudu mājas celtniecībai un īpašuma pirkšanai – bankas konta izdrukas, čeki, kvītis. Der arī liecinieku liecības, ka esat strādājusi mājas celtniecībā. Svarīgi ir pierādīt tieši darbu celtniecībā, nevis, piemēram, tapešu līmēšanā, telpu iekārtošanā vai dārza veidošanā.

 

Izmantojiet arī citus pierādījumus – izziņu par savu algu un ieņemamo amatu; algas nodokļu grāmatiņu, kur redzami jūsu ienākumi. Piemēram, ja sieva strādājusi labi atalgotā amatā, bet vīra ienākumi bijuši mazāki, var pierādīt, ka mājas būvniecībā ieguldīta arī sievas nauda. Arī liecinieki var liecināt, ka esat devusi naudu mājas daļas pirkšanai, pārbūvei un zemes pirkšanai. Liecināt var arī bērni, tai skaitā nepilngadīgi. Tikai jābūt pārliecinātai, ka viņi piekritīs tiesā sniegt liecības.

Tiesu prakse liecina, ka tagad bieži vien laulāto kopmantu nevis dala uz pusēm, bet gan katrs matemātiski pierāda savu daļu. Rēķinieties, ka vīrs iesniegs savus pierādījumus, lai aizstāvētu savas intereses.

Civillikuma 77. pantā rakstīts – laulību nešķir, kamēr laulātie nav vienojušies par bērnu aizgādību, bērnu uzturlīdzekļiem un kopīgas mantas sadali. Ja vīrs iesniedzis prasību par laulība šķiršanu, šajā situācijā sievai jāsniedz prasība par kopmantas sadali, pieprasot savu, konkrētu kopmantas daļu, kā arī konkrētu summu nepilngadīgā bērna uzturlīdzekļiem.

Atsevišķi no šīs laulības šķiršanas prāvas pilngadīgais bērns, ja viņš nestrādā un vēl mācās, var pats caur tiesu no tēva pieprasīt uzturlīdzekļus līdz laikam, kamēr spēs sevi uzturēt. CL 179. pantā rakstīts, ka vecāku pienākums ir samērā ar viņu mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt.

 

Tātad vīra apgalvojumi, ka jums nekas nepienākas, neatbilst likumam. Iespējams, viņš to saka, lai jūs psiholoģiski ietekmētu un sagrautu. Tādēļ tādās runās nav vērts klausīties, toties der konsultēties ar labu advokātu, kam ir pieredze laulības šķiršanas lietās, lai noskaidrotu, kādi pierādījumi ir jūsu rīcībā, un izvēlētos labāko taktiku.

 

Izlemiet, ko gribat tiesai prasīt. Te var būt divi varianti. Pirmais – lai jūsu domājamo nekustamā īpašuma daļu ieraksta zemesgrāmatā. (Šajā gadījumā valsts nodevu maksāsiet no īpašuma kadastrālās vērtības). Tad varēsiet turpināt šajā īpašumā dzīvot, vai arī šo domājamo daļu pārdot.

Otra iespēja – prasiet, lai šķirtais vīrs jūsu daļu izmaksā naudā, un kādos termiņos viņam tas jāizdara. Te jau būs runa par īpašuma tirgus vērtību, un jums tiesā būs jāiesniedz sertificēta vērtētāja izziņa par šo vērtību. Pēc tam varēsiet sev nopirkt atsevišķu īpašumu. Rēķinieties, ka vīrs tiesā visdrīzāk aizstāvēs pretēju viedokli – īpašumu viņš novērtēs lētāk, bet termiņus gribēs pastiept garumā.

 

Konsultēja zvērināta advokāte Dana Rone.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+