Laukos
Mežsaimniecība

Kompensējamo mežaudzi varēs ieaudzēt arī citu īpašnieku zemē0

Foto – Andris Eglītis

Turpmāk kompensāciju par atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanu varēs saņemt, ne tikai ieaudzējot mežu savā zemē, bet arī par zemi, kas ir citas personas īpašumā, paredz valdības atbalstītie grozījumi noteikumos par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka minētajā gadījumā būs jāsaņem zemes īpašnieka rakstveida pilnvarojums par mežaudzes atzīšanu par kompensējamo mežaudzi. Šis pilnvarojums personai, kas nav zemes īpašnieks, dos tiesības ieaudzēt mežu.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk par kompensējamo mežaudzi varēs atzīt arī dabiski ieaudzētu un izkoptu bērzu mežaudzi, jo mežkopības praksē ir pierādījies, ka šādas mežaudzes koksnes ražībā un CO2 piesaistē ir līdzvērtīgas sētām un stādītām bērzu mežaudzēm.

Noteikumos arī precizēts atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam pievienojamais plāna materiāls. Ja zemes lietojuma maiņa tiks plānota plantācijas mežam vai atmežošanu paredzēs kompensēt ar meža ieaudzēšanu citā vietā, atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam varēs pievienot atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā.

Papildus izmaiņas noteikumos precizē atmežošanas kompensācijas aprēķinu koeficientu investīciju projektiem, kas tiek finansēti vai līdzfinansēti no ES fondu līdzekļiem, ja tā līdzfinansējums ir vismaz 20% no kopējā investīciju apmēra. Šādos gadījumos piemēro koeficientu “0” tāpat kā valsts un pašvaldību finansētiem vai līdzfinansētiem projektiem.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

LA.lv