Laukos
Gaļa un zivis

Precizētas Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijā 16

Foto – Evija Trifanova/LETA

Lai precizētu Afrikas cūku mēŗa (ĀCM) riska zonas Latvijā, vadlības apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz iespēju uzņēmumiem lūgt izvērtēt uzņēmuma atbilstību, lai varētu izvest gaļas produktus uz citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Tā kā Latvijā ir konstatēti vairāki jauni mājas cūku saslimšanas gadījumi ar cūku mēri, tiek grozīta ĀCM riska zonu teritorija.

Brocēnu novadā II riska zona turpmāk saglabāsies Blīdenes pagasta daļā uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļā uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109.

Kuldīgas novadā II riska zona saglabāsies Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles pagastā, Rumbas pagasta daļā uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļā uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118.

Saldus novadā II riska zona turpmāk būs Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres un Pampāļu pagastā.

Savukārt III riska zonā ir noteikta Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, un noteikta Brocēnos.

Saldus novadā III riska zona būs Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagastā

Savukārt Kuldīgas novadā III riska zona būs Pelču, Snēpeles un Vārmes pagastā, Rumbas pagasta daļā uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļā uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118, un saglabāsies arī Saldū.

Tāpat izmaiņas noteikumos, lai pārtikas uzņēmumi (kautuves, gaļas pārstrādes un medījumu apstrādes, gaļas piegādes u.c. uzņēmumi) neciestu finansiālus zaudējumus, saglabātu savu konkurētspēju un no ĀCM aizsardzības vai uzraudzības zonas varētu izvest pārtikas produktus uz citām ES dalībvalstīm, paredz, ka pārtikas uzņēmumam ir nepieciešams vērsties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) ar lūgumu veikt uzņēmuma novērtēšanu. Ja pārtikas uzņēmums atbildīs visām normatīvo aktu prasībām un būs saņēmis PVD novērtējumu, kas atļauj ražoto produkciju izvest ārpus Latvijas teritorijas, tad pārtikas uzņēmumā iegūtā produkcija būs jāmarķē ar identifikācijas marķējumu vai veselības marķējumu.

Kā ziņots, saskaņā ar likumdošanu ir definētas trīs ĀCM riska zonas. Pirmās zonas teritorijā nav konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas, tomēr šī buferzona atrodas blakus ĀCM skartajām teritorijām. Dzīvas cūkas un cūkgaļu no šīs zonas drīkst izvest, ievērojot Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) noteiktās biodrošības normas.

Par otro zonu definētas teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mežacūkas. No šīs zonas aizliegts pārvietot dzīvas mājas cūkas, savukārt cūkgaļu un mežacūku gaļu, kā arī gaļas izstrādājumus drīkst izvest, ievērojot PVD noteiktās biodrošības normas.

Savukārt par trešo riska zonu ir noteiktas teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas, un no šīs teritorijas nedrīkst izvest ne dzīvas cūkas, ne cūkgaļu un tās izstrādājumus, ne arī mežacūku gaļu un tās izstrādājumus.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

LA.lv