Ekonomika
Nauda

Privātajos pensiju fondos jauns iemaksu rekords3


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto- LETA/Edijs Pālēns

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā arī 2017. gadā, saglabājoties augstai iedzīvotāju interesei par pensijas uzkrājumu veidošanu, turpinājās dalībnieku skaita pieauguma tendence un tika sasniegts jauns vēsturiskais maksimums dalībnieku veiktajām iemaksām, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

2017.gadā pensiju plānos tika iemaksāti 77.6 miljoni eiro, kas ir par 8.1% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Dalībnieku iemaksas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 8.9%, savukārt darba devēju iemaksas par 4.8%. Gada beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 434.5 miljonus eiro, gada laikā pieaugot kopumā par 14.1%.

Vidēji iemaksas gadā sasniegušas 435 eiro, bet mēnesī 36 eiro.

No pensiju plānu kapitāla gada laikā tika izmaksāti 35.2 miljoni eiro jeb par 14% vairāk nekā 2016. gadā, t.sk. 97% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.
Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2017. gadā bija 3.1% un individuāliem plāniem tas bija robežās no -7.5% līdz 8.6%. Gada ienesīgums bija negatīvs tikai diviem plāniem, kuru ieguldījumu valūta ir ASV dolārs, tā vērtība attiecībā pret eiro gada laikā saruka par 12.4%.

Gada beigās lielāko daļu, kas ir 54% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 52% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 42% – uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos . Privāto pensiju fondu portfelī atspoguļojas tendence meklēt augstāku ienesīgumu, proti gada laikā pieauga ieguldījumu fondu apliecību īpatsvars un samazinājās parāda vērtspapīru un termiņnoguldījumu īpatsvars. Parāda vērtspapīri gada beigās veidoja nedaudz vairāk kā trešdaļu no kopējā portfeļa un 68% no tiem bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri.

Saistītie raksti

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs 2017. gadā samazinājās par 13%, gada beigās sasniedzot 94,4 miljonus eiro jeb 21.7% no kopējiem ieguldījumiem. Ieguldījumi pārējās EEZ valstīs veidoja 76,5% no visiem ieguldījumiem.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits gada laikā pieauga par 14,3 tūkstošiem jeb par 5,3% un gada beigās sasniedza 286 507 jeb. 29,2% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

LA.lv