×
Mobilā versija
Brīdinājums +13.8°C
Jānis
Svētdiena, 24. jūnijs, 2018
12. novembris, 2012
Drukāt

Procesa modernizēšana

Lai paātrinātu lietu izskatīšanu administratīvajās tiesās un iestādēs, kā arī noregulētu tehnisko līdzekļu izmantošanu šajos gadījumos, pieņemti vairāki būtiski grozījumi Administratīvā procesa likumā.

 

Lietu izskatīšanā turpmāk plašāk izmantos rakstveida procesu, nosakot, ka pirmās instances tiesa lietu izskata tikai tā, ja vien lietas dalībnieks neprasa izskatīšanu mutvārdu procesā. Ja tiesa uzskata, ka apelācijas procesā lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai nav nepieciešama tiesas sēde, arī otrās instances tiesvedība būs rakstveidā. Savukārt kasācijas instances tiesa visas lietas izskatīs rakstveidā.

Lai novērstu līdzšinējo praksi, ka tiesas sēdes tiek atliktas, jo procesa dalībnieks, liecinieks vai eksperts tajā laikā atrodas citā vietā, likuma grozījumi paredz procesuālo darbību veikšanu, izmantojot videokonferenci. Tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā varēs fiksēt, izmantojot skaņu ierakstus vai citus tehniskos līdzekļus, un šādos gadījumos, taupot resursus, rakstīs saīsinātu tiesas protokolu.

Izmaiņas likumā palīdzēs arī atvieglot tiesas sazināšanos ar iestādēm – dokumentus un aicinājumu uz tiesu varēs sūtīt uz iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu un nenoslēdzot attiecīgu vienošanos.

Tāpat paredzēts pilnveidot valsts nodevu sistēmu, ieviešot principu, ka vēršanās augstākas instances tiesā maksās vairāk. Tādas izmaiņas nepieciešamas, jo pašlaik tiesas obligāto izmaksu apmērs nepilda nepieciešamo barjeras funkciju, tādēļ nereti personas, vilcinot laiku, iesniedz nepamatotas sūdzības. Plānots ieviest arī drošības naudu par blakus sūdzībām un kasācijas sūdzībām. Ja tiesa pārsūdzēto lēmumu atcels vai grozīs, drošības naudu pieteicējam atmaksās pilnā apmērā.

Grozījumi papildina likumu ar jaunu pantu, kas nosaka tiesnešu tiesības atteikties ierosināt apelācijas tiesvedību, ja par apelācijas sūdzībā norādīto materiālo vai procesuālo tiesību normu jau ir izveidojusies tiesu prakse un pārsūdzētais spriedums tai atbilst.

Paredzēts samazināt arī pārsūdzamo tiesas lēmumu un mainīt blakus sūdzības iesniegšanas kārtību. Blakus sūdzību varēs iesniegt tikai par lēmumiem, kas Administratīvā procesa likumā ir noteikti kā pārsūdzami.

Izmaiņas turklāt nosaka lielākus sodus par neierašanos uz tiesas sēdi neattaisnotu iemeslu dēļ lieciniekiem, ekspertiem un tulkiem, atbildētājam par paskaidrojuma nesavlaicīgu iesniegšanu tiesai, kā arī tiesas dalībniekam, kurš traucē kārtību tiesas zālē.

Likuma grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+