Uncategorized

Profesionalitāte kā ceļazīme uz olimpiskajām spēlēm
 16

Šī gada vasarā divi valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” (VAS “ES”) Radiokontroles daļas radiosakaru inženieri Lauris Labanovskis un Uldis Akmens devās uz 2012. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Londonā, lai sniegtu tehnisku palīdzību Lielbritānijas kolēģiem radiofrekvenču spektra izmantošanas uzraudzības nodrošināšanas procesā olimpiādes sporta notikumu vietās. 


 

Arī pašlaik speciālisti atrodas Londonā un veic nozīmīgo darbu paralimpisko spēļu noslēdzošajā posmā.

Radiofrekvenču spektra izmantošanas uzraudzība vērienīgu pasākumu laikā ir svarīga, lai nodrošinātu pilna servisa pakalpojumus radiofrekvenču lietotājiem un veiksmīgu pasākuma norisi un translāciju visā pasaulē.

VAS “ES” līdzšinējā starptautiskā pieredze radiofrekvenču spektra pārvaldes jomā saistās ar tādu pasākumu norises nodrošināšanu kā Eirovīzija un NATO samits. Ceļš uz olimpiskajām spēlēm Latvijas speciālistiem aizsākās 2010. gadā vienā no Eiropas radiosakaru administrāciju darba grupām, kad Lielbritānijas sakaru regulators izteica aicinājumu Eiropas valstu radiosakaru administrācijām sadarboties un sniegt savu atbalstu. VAS “ES” atsaucās šim aicinājumam, piedāvājot divus profesionālus radiosakaru inženierus.

Lai īstenotu šo uzdevumu, tika rīkota nopietna atlases procedūra, kuras laikā tika pārbaudītas visu kandidātu profesionālās tehniskās zināšanas, angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes. Abi Latvijas speciālisti bija vienīgie no Baltijas valstīm, kas piedalījās pārbaudījumos, un arī pārliecinoši tos nokārtoja. Atlases rezultātā organizatori izveidoja komandu, kurā strādāja speciālisti no vairāk nekā desmit Eiropas valstīm. Kā atzīst Lauris un Uldis, ar citu valstu speciālistiem sastrādāties izdevās labi, jo radiofrekvenču spektra pārvaldības tehniskā specifika ir līdzīga visā pasaulē. Ciešā sadarbībā izveidojušās labas attiecības ar britu, skandināvu un vācu kolēģiem, ar kuriem arī nākotnē ir plānots sadarboties profesionālajā jomā.

 

Pirms olimpiskajām spēlēm notika profesionālās apmācības, ko organizēja kā ģenerālmēģinājumu, kura ietvaros tika pieslīpēts komandas darbs, pilnveidotas zināšanas par pasākuma laikā lietojamo mēraparatūru, kā arī radioiekārtām, ko plānots izmantot olimpisko spēļu laikā.

 

VAS “ES” inženieru pienākums olimpisko spēļu laikā bija nodrošināt radioiekārtu aizsardzību pret kaitīgiem radiotraucējumiem, maksimāli ātri noskaidrojot to iemeslus, un radīt tehniskus risinājumus traucējumu novēršanai. Šāda mēroga sporta pasākuma laikā tiek izmantotas dažāda lietojuma radioiekārtas, tajā skaitā bezvadu videokameras, mikrofoni u. tml. Pasākuma organizatoriem ir nepieciešamas frekvences saziņai savā starpā, starp tiesnešiem, starp drošības un avārijas dienestiem, kā arī citām iesaistītajām struktūrām. Ir ārkārtīgi svarīgi šīs radiosakaru sistēmas aizsargāt no traucējumiem ne tikai tādēļ, lai pasākumi noritētu bez tehniskām problēmām, bet arī lai tiktu nodrošināta cilvēku drošība augstākajā līmenī. Sarežģītākais olimpisko spēļu norises laikā bija tas, ka radiotraucējumu avoti jāatrod milzīgā cilvēku pūlī ļoti īsā laikā un ar ierobežotām piekļuves iespējām.

Kā atzīst speciālisti, Londonas 2012. gada olimpiskās spēles bija noorganizētas ļoti augstā līmenī, arī transports un cilvēku plūsmu organizēšana bijusi izcila. Abi latvieši strādāja galvenajā spēļu norises vietā – Londonas olimpiskajā parkā, kurā viens no galvenajiem atbildības objektiem bija olimpiskais stadions. Darba ziņā vissaspringtākā bijusi atklāšanas ceremonija, kuru tiešraidē pasaulē vēroja aptuveni viens miljards skatītāju. Tās laikā tika izmantotas daudzas bezvadu iekārtas, no kuru netraucētas darbības lielā mērā bija atkarīga veiksmīga atklāšanas ceremonijas norise.

Speciālisti ar saviem uzdevumiem tika veiksmīgi galā un Londonas olimpisko spēļu organizatoriskās komitejas pārstāvji atzinīgi novērtēja latviešu pārstāvētās komandas darbu.

Lauris un Uldis atzīst – tā ir unikāla profesionāla pieredze un liels gods palīdzēt britu kolēģiem radiofrekvenču spektra izmantošanas kārtības nodrošināšanā tik vērienīgā pasākumā.

 

LA.lv