Latvijā
Rīga

Publicēts vairāk nekā 100 lappušu biezais Ušakova padomnieka Dzanuškāna pētījums 4


Rīgas domes ēka.
Rīgas domes ēka.
Foto – LETA

Rīgas pašvaldības datubāzē “www.sus.lv” ir publicēts Jāņa Dzanuškāna advokātu biroja “Dzanuškāns & Partneri” izstrādātais pētījums “Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde – īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi”, kas ir strukturēts astoņās daļās un aizņem vairāk nekā 100 lappuses.

Minētajā pētījumā apskatīti “jautājumi par personas tiesību uz īpašumu un sabiedrības vajadzību mijiedarbību un savstarpējo samērošanu, kā arī taisnīgas kompensācijas mehānismu noteikšana, ievērojot normatīvo aktu prasības un pašvaldības kā publiskā tiesību subjekta statusu”. Teritorijas plānošana ir “viens no pašvaldības politikas īstenošanas instrumentiem, ar kura palīdzību, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, iespējams saskaņot dažādas, reizēm pat pretējas intereses teritorijas ekonomiskās, kultūras un vides attīstības jomā”, teikts pētījuma ievadā.

Pētījumā teritorijas plānošana tiek analizēta no juridiskā aspekta – kā to pieļauj Latvijas un arī ārvalstu likumdošanas normas. Pētījums sadalīts astoņās nodaļās – esošā tiesiskā regulējuma izvērtējums, tiesu prakses analīze attiecībā uz teritorijas plānojumā noteikto nekustamā īpašuma tiesību aprobežojuma tiesiskumu un pamatotību, ar teritorijas plānojumu noteikto nekustamā īpašuma tiesību aprobežojuma klasifikācija, riski attiecībā uz personas tiesībām vērsties tiesā ar prasību saistībā ar teritorijas plānojumu, pamatojums pieļaujamiem nekustamā īpašuma tiesību aprobežojumiem, kas saistīti ar sabiedrības interešu nodrošināšanu teritorijas plānojuma izstrādes procesā, esošie kompensējošie mehānismi, kas tiek piemēroti īpašuma tiesību aprobežojuma gadījumā, kritēriji samērīgu kompensējošo mehānismu piemērošanai, kā arī pēdējā daļa – ārvalstu normatīvajos aktos noteiktie kompensējošie mehānismi. Pēdējā nodaļā kā gadījumu analīze skatīta attiecīgā likumdošana Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā un Nīderlandē.

Pētījuma pasūtījuma mērķis bijusi efektīvāka jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ieviešana, informē Rīgas domē.

Kā pastāstīja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja Ilze Purmale, šis ir vienīgais pašvaldības pasūtītais juridiskais pētījums, kas bijis nepieciešams saistībā jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi 2018.-2030.gadam, ko Pilsētas attīstības departaments veic jau kopš 2012.gada.

Konkrētais juridiskais pētījums nepieciešams, lai pašvaldībā nodrošinātu vienotu, normatīvajiem aktiem atbilstošu principu izstrādi attiecībā uz īpašumtiesību ierobežojumiem, kas tiek noteikti ar pašvaldības teritorijas plānojumu, kā arī lai paredzētu ierobežojumiem atbilstoša kompensējošā mehānisma noteikšanu, skaidroja Purmale. Šis pētījums turpmāk tikšot izmantots kā rokasgrāmata teritorijas plānošanas speciālistiem, kas iesaka, kā strādāt pie attiecīgajiem tiesiskajiem nosacījumiem – plānojot risinājumus, kas ir iespējami, ievērojot samērīguma, pēctecības, tiesiskās paļāvības un interešu saskaņošanas principu.

Purmale arī pastāstīja, ka pētījums, kas pasūtīts pērn rudenī, ir izstrādāts atbilstoši līgumā noteiktajam grafikam – divu mēnešu laikā. Kad par to interesējās Latvijas Radio, tas jau bijis gatavs – tikai nebija publicēts. Uzreiz visu pētījumu departamenta pārstāvji neesot varējuši uzrādīt žurnālistiem, jo no tā nebija atlasīti sensitīvi dati, kas nav paredzēti publicēšanai – dažāda sensitīva informācija, kas minēta, piemēram, analizējot tiesvedību gadījumus.

Purmale arī skaidroja, ka departaments pētījumu plānoja tuvākajā laikā publicēt, taču, tā kā par to radusies ievērojama ieinteresētība mediju vidū, sensitīvie dati operatīvi atlasīti un pētījums jau šodien publicēts.

Komentējot izmaksas 35 000 eiro apmērā, Purmale sacīja, ka tā ir konkrētās sarežģītības un specifikas pētījuma izstrādei adekvāta summa. Viņa arī sacīja, ka tieši pētījumi teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ir finansiāli ietilpīgākā daļa – izmaksas veido datu iegāde un ieguve, kā arī rūpīga esošās situācijas analīze. Departamentam pilsētvides plānošanas nolūkos bijis jāveic arī daudz dārgākus pētījumus, piemēram, tāpat pērnajā septembrī pasūtītā autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde izmaksājusi 98 000 eiro.

Pašvaldībā arī uzsver, ka minētā pētījuma izsludināšana tika veikta atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma astotajam pantam. Izvērtējot juridisko pakalpojumu sniedzēja pieaicināšanas nepieciešamību saistībā ar likumu “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, konstatēts, ka konkrētajā gadījumā bijušas nepieciešamas specifiskas zināšanas tiesību un būvniecības nozarēs. Pētījuma veicējs izvēlēts, veicot aptauju un novērtējot iespējamo kandidātu specifiskās zināšanas, pieredzi, kvalifikāciju un reputāciju, skaidro pašvaldībā. Bez “Dzanuškāns & Partneri” aptaujāti tikuši vēl divi pretendenti – ZAB “European Counsel” un ZAB “Ilaw”, kas neiesniedza savus piedāvājumus. Savukārt Dzanuškāna advokātu birojs visām prasībām atbildis.

Kā ziņots, izmantojot Publisko iepirkumu likuma normu, ka juridiskos pakalpojumus drīkst pirkt bez atklāta iepirkuma, Rīgas dome sagādājusi dāsnu līgumu domes priekšsēdētāja Nila Ušakova (SC) padomniekam advokātam Jānim Dzanuškānam, šonedēļ vēstīja Latvijas Radio.

Dzanuškāna advokātu birojam rudenī bez konkursa uzticēts veikt juridisku pētījumu par teritorijas plānojuma pārvaldību, informē radio. Par divu mēnešu darbu dome Dzanuškānam samaksāti vairāk nekā 35 000 eiro. Tomēr, kad Latvijas Radio lūdzis pētījumu parādīt, Rīgas pašvaldība atteikusi, aizbildinoties, ka tas vēl ir izstrādes gaitā un pašvaldība nevēlas sniegt nekorektu informāciju.

LA.lv