Latvijā
Sabiedrība

Publiskā vēstulē Jurim Rubenim pateicas mācītāji un sabiedrībā pazīstami ļaudis23


Juris Rubenis
Juris Rubenis
Foto – Edijs Pālens/LETA

Pagājušās nedēļas nogalē pēc tam, kad plašsaziņā bija izskanējusi ziņa par Jura Rubeņa aiziešanu no Latvijas evaņgēliski luteriskās baznīcas (LELB) mācītāja amata, virkne dažādu baznīcu mācītāju un citi sabiedrībā pazīstami ļaudis parakstījuši publisku pateicības vēstuli J.Rubenim.

Starp vairāk nekā 90 cilvēki, kas vēstuli parakstījuši, ir – Rēzija Kalniņa, Andris Vilks, Māris Subačs, Otto Ozols, kā arī LELB, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas, Metodistu, Baptistu un Septītās dienas adventistu mācītāji.

LA.lv redakcijai vēstuli atsūtīja Anglikāņu baznīcas Rīgā mācītāja Jāna Jēruma-Grīnberga.

Vēstules teksts un parakstītāji:

“Nesen Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka izcilais teologs Juris Rubenis ir pārtraucis savu aktīvo mācītāja darbu Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Daudziem no mums Juris Rubenis ir draugs, skolotājs, padomdevējs un mācītājs visās šī vārda vislabākajā nozīmēs.

Tāds viņš mums arī paliek.

Mēs vēlamies izteikt savu atbalstu un draudzību šajā laikā arī viņam.

Mēs pateicamies Dievam, ka Latvijai, tās tautai un ticīgajiem, ir tāds garīgais vadītājs,
kāds ir māc. Dr. Juris Rubenis.

Mēs pateicamies Jurim Rubenim par viņa drosmi un skaidro valodu Atmodas laikā,
kas veicināja tautas atdzimšanu un atgriešanos.

Mēs pateicamies par viņa grāmatām – gan tām, kas izskaidro kristīgās ticības pamatus,
gan arī tām, kuras veido plašāku skatu uz garīgumu.

Mēs pateicamies par Jura Rubeņa trīsdesmit sešiem uzticīgi nokalpotiem gadiem Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītāja amatā; par mācību, padomiem un striprinājumu,
kurus daudzi ir guvuši no mācītāja.

Saistītie raksti

Jura Rubeņa vārds ir iegājis Latvijas vēsturē un mēs esam pārliecināti, ka arī turpmāk Dievs viņu vadīs auglīgos ceļos.

Vēlam viņam arī turpmāk bagātīgu Dieva svētību, turpinot kalpošanu Dievam un Viņa ļaudīm.”

Paraksti:

1. Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne
2. Jāna Jēruma-Grīnberga, Sv. Pestītāja Anglikāņu draudzes mācītāja
3. Dāvis Kaņeps, LELBĀL mācītājs
4. Estere Pumpura, LU Teoloģijas fakultātes maģistrante, zīmola KOLARKREKLS īpašniece, amatierteātra režisore Ķekavā
5. Andris K. Bērziņš, Rīgas Evaņģēliskās draudzes priekšnieks
6. Gustavs Strenga, vēsturnieks
7. Klāvs Bērziņš, LELBĀL prāvests, Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs
8. Pāvels Ņizins, LU Teoloģijas fakultātes students
9. Mārtiņš Staķis, TV raidījuma “Saknes debesīs” vadītājs
10. Pāvils Levuškāns, LELB mācītājs, Epifānijas ev. lut. krievu draudze
11. Ģirts Rozners, Septītās dienas Adventistu draudzes mācītājs
12. Kārlis Žols, LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvests
13. Ieva Zeiferte, LELB draudzes locekle
14. Mārcis Zeiferts, LELB Kandavas iecirkņa prāvests
15. Kaspars Simanovičs, LELB mācītājs, Lutera draudze
16. Indulis Paičs, LELB mācītājs, Lutera draudze
17. Sarma Svilāns, LELBĀL draudzes locekle
18. Dāgs Demandts, LELBĀL mācītājs, Mineapoles un Sv. Paulas draudze
19. Biruta Puiķe Wilson, LELBĀL mācītāja
20. Urzula Glīneke, teoloģe
21. Linards Rozentāls, LELB mācītājs, Lutera draudze
22. Raitis Jākobsons, LELB mācītājs, Valkas Lugažu draudze
23. Ilze Kuplēna-Ewart, LELBĀL prāveste
24. Artūrs Hansons, teologs un valodnieks
25. Laura Hansone, teoloģe un valodniece
26. Krista Balode, mākslas zinātniece
27. Endija Latvena, studente, seno deju dejotāja, pasākumu organizētāja
28. Valdis Liepiņš, Sabiedrības par atklātību “Delna” valdes priekšsēdis
29. Māris Ludviks, LELB mācītājs, Talsu draudze
30. Valdis Tēraudkalns, LU Teoloģijas fakultātes profesors
31. Tālis Redmanis, LELBĀL mācītājs, Berlīnes draudze
32. Irma Kalniņa, Sv. Pestītāja draudzes priekšniece
33. Egils Grīslis, teologs
34. Indra Skuja-Grīslis, teoloģe
35. Laima Geikina, LU Teoloģijas fakultātes profesore
36. Māris Subačs, mākslinieks
37. Otto Ozols, rakstnieks
38. Jānis E. Grīnbergs, Sv. Pestītāja draudzes loceklis
39. Ģirts Grietiņš, LELBĀL mācītājs, sv. Jāņa draudze Toronto
40. Jānis Ginters, LELB mācītājs, Auces draudze
41. Inga Jēruma, autore
42. Ieva Graufelde, LELBĀL mācītāja, LELBĀL Eiropas pārstāve
43. Sabīne Sīle-Eglite, Rīgas Ekonomikas augstskola
44. Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultātes Zinātniskais asistents
45. Lauma Zušēvica, LELBĀL arhibīskape
46. Sandra Gintere, mācītāja, Vācijas ev.-lut. baznīca
47. Gita Medne, Latvijas Metodistu baznīcas superintendente emerita
48. Indra Jākobsone, skolotāja
49. Māra Līguta, Rīgas Lutera draudzes padomes locekle
50. Armanda Lazdiņa, Rīgas Lutera draudzes locekle
51. Valts Ābols, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs
52. Viesturs Kuļikovskis, uzņēmējs, Rīgas Lutera draudzes priekšnieks
53. Ieva Salmane-Kuļikovska, RSU pasniedzēja
54. Inta Sarkane, Rīgas Lutera draudzes padomes locekle
55. Olga Blumberga, Rīgas Lutera draudzes revīzijas komisijas locekle
56. Vanda Brūvele, Rīgas Lutera draudzes padomes locekle
57. Elīza Zikmane, LELBĀL mācītāja, Londona
58. Gundega Puidza, LELBĀL mācītāja
59. Jānis Ruņģis
60. Inese Stankēviča, Rīgas Lutera draudzes padomes locekle
61. Ingūna Grīnberga
62. Daiga Čerikova, Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāja
63. Uģis Salna, Rīgas Lutera draudzes padomes loceklis, Lutera Akadēmijas senāta loceklis
64. Normunds Kamergrauzis, teologs
65. Ieva Puriņa, LELBĀL Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītāja
66. Andris Kreislers, uzņēmējs, Rīgas Lutera draudzes padomes loceklis
67. Elita Kreislere, psihoterapeite
68. Modris Plāte, LELB mācītājs, Jēkabpils draudze
69. Indris Egle, mūziķis
70. Daira Cilne, LELBĀL mācītāja
71. Juris Cilnis, LELBA – Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā
72. Guna Ezermale, Rīgas Lutera draudzes padomes locekle, svētdienas skolas vadītāja
73. Nansija Lībiete, Lutera draudzes locekle
74. Ilze Sprance, Rīgas Lutera draudzes padomes locekle
75. Rudīte Losāne, Latviešu luterāņu sieviešu teoloģu apvienības prezidente
76. Rēzija Kalniņa, aktrise
77. Ainārs Rubiķis, diriģents
78. Ivo Ielītis, Rīgas Lutera draudzes padomes loceklis
79. Inese Ebele, Vidzemes Augstskolas lektore, Dārzkopības institūta direktore
80. Jānis Balodis, Latvijas Baptistu draudžu savienības mācītājs
81. Dita Savnore
82. Vitolds Barkāns
83. Ingrīda Barkāne
84. Māris Ķirsons, LELBĀL mācītājs, kalpo Mērsraga LELB draudzē
85. Dainis Īvāns
86. Līga Gēmute
87. Ivars Galvāns
88. Ieva Ansone, Rīgas Lutera draudzes padomes locekle
89. Una Griškeviča, žurnāliste
90. Ivars Dzelme, LELB mācītājs, Zasas un Dignājas draudzes
91. Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadītājs
92. Didzis Skuška, LELB mācītājs
93. Valters Korālis

LA.lv