×
Mobilā versija
Brīdinājums +6°C
Armanda, Armands
Svētdiena, 22. aprīlis, 2018
4. marts, 2015
Drukāt

“Rail Baltica” manā īpašumā (9)

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

Par “Rail Baltica” atbildes sniedz Satiksmes ministrijas un “RB Latvija” speciālisti

13. februārī sāktajās “Rail Baltica” potenciālās trases sabiedriskajās apspriešanās bija ļoti liela iedzīvotāju interese par topošo projektu. Atbildes uz sanāksmēs izskanējušajiem iedzīvotāju aktuālākajiem jautājumiem sagatavotas sadarbībā ar Satiksmes ministrijas un “RB Latvija” speciālistiem.

Ko nozīmē saņemtais paziņojums par izpēti un aicinājums piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē? Vai tas nozīmē, ka manu īpašumu atsavinās?

Vēlamies informēt, ka šobrīd ir sākta detalizēta tehniskā izpēte un tās ietvaros notiek ietekmes uz vidi novērtējuma process. Ja jūs esat saņēmuši paziņojumu par izpēti un aicinājumu piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, tas nenozīmē, ka uz jūsu īpašumu attieksies īpašuma atsavināšana un ka to skars kādi tehniskie risinājumi teritorijā, kas apzīmēta kā “Transporta infrastruktūras pārbūves teritorija”. Tikai pēc tam, kad būs pabeigta detalizēta izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums, būs zināms precīzs trases novietojums un īpašumi, kurus būs nepieciešams atsavināt “Rail Baltica” projekta īstenošanai. Precīzāka informācija, vai teritorijā, kas apzīmēta kā “Transporta infrastruktūras pārbūves teritorija” būs paredzētas kādas darbības, būs zināma līdz nākamajai sabiedriskajai apspriešanai, kas plānota š. g. septembrī.

Kad būs zināms, cik un kādus īpašumus skars vai ietekmēs jaunbūvējamā “Rail Baltica” trase?

Tikai pēc tam, kad būs pabeigta detalizētā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums (t. i., 2015. gada beigās), būs zināms precīzs trases novietojums un īpašumi, kurus būs nepieciešams atsavināt “Rail Baltica” projekta īstenošanai.

Kas būs likumā minētā “institūcija”, kas pārstāvēs sabiedrības intereses īpašumu atsavināšanas jautājumā?

Sabiedrības intereses atsavināšanas jautājumos pārstāvēs valsts un šobrīd plānots – Satiksmes ministrijas personā.

Kā uzzināšu, ka mans īpašums 
tiek atsavināts?

Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 18. panta otro daļu, institūcija (šajā gadījumā Satiksmes ministrija) nosūtīs paziņojumu par īpašuma atsavināšanas nepieciešamību nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja viņa dzīves vieta nav zināma, publicēs paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Tāpēc nekustamo īpašumu īpašniekiem nav jāuztraucas, ka viņi netiks informēti par atsavināšanas procesu.

Paziņojumā tiks ietverta šāda informācija:

1) informācija par tām sabiedrības vajadzībām, kuru nodrošināšanai nekustamais īpašums nepieciešams;

2) informācija par dokumentiem, kas apliecina, ka attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai paredzēta projekta īstenošanai;

3) informācija par nepieciešamo nekustamā īpašuma daļas apmēru;

4) uzaicinājums nekustamā īpašuma īpašniekam piedalīties atlīdzības noteikšanā;

5) uzaicinājums nekustamā īpašuma īpašniekam sniegt informāciju par noslēgtajiem īres līgumiem un citiem apgrūtinājumiem;

6) cita informācija, ko institūcija uzskata par nepieciešamu norādīt.

Kā tiks noteikta atlīdzība pat atsavināmo īpašumu?

Nekustamo īpašumu atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumiem Nr. 204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu”.

Atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu veido nekustamā īpašuma tirgus vērtība vai atlikusī aizvietošanas vērtība, izvēloties no tām augstāko vērtību, un atlīdzība par zaudējumiem, kas nekustamā īpašuma īpašniekam nodarīti saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu un, ja tiek atsavināta nekustamā īpašuma daļa, – ar atsavinātā nekustamā īpašuma izmantošanu.

Atlīdzību par atsavināmo nekustamo īpašumu atbildīgā institūcija nosaka, ņemot vērā sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējumu un nekustamā īpašuma īpašniekam nodarītos zaudējumus.

Nosakot atlīdzību, tiek ņemta vērā īpašnieka sniegtā informācija! Katrs gadījums ir individuāls, un tāpēc katram gadījumam ir individuāla pieeja.

Novērtējot nekustamo īpašumu, tā vērtējumā norādāma un analizējama visa informācija, kas raksturo nekustamo īpašumu, tajā skaitā ļoti būtiska ir arī nekustamā īpašuma īpašnieka sniegtā informācija.


Kā notiek atsavināšana, ja projekta realizācijai nepieciešama tikai daļa no mana īpašuma?

Ja nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma īpašnieku nevienojas citādi.

Kurp vērsties, ja ir jautājumi par “Rail Baltica” trases potenciāli skaramiem īpašumiem? Kam sūtīt iesniegumus un uzdot jautājumus?

Atbilstoši normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajam, tie nekustamo īpašumu īpašnieki (valdītāji), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju, jau ir informēti individuāli.

Lai palīdzētu vieglāk atrast informāciju iedzīvotājiem, kuri interesējas par jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma projekta “Rail Baltica” trases izpētes gaitu, kopš 18. februāra ir sācis darboties informatīvais tālrunis 27577344. Zvanot pa to darba dienās no plkst. 9 līdz plkst. 18, interesenti iegūs norādes, kur meklēt viņus interesējošo informāciju. Informāciju par “Rail Baltica” varat atrast arī internetā:

* Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv/ivn/projekti  ir pieejama informācija par projektu ietekmes uz vidi novērtējuma gaitu.

* Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info atradīsiet plašāku informāciju par “Rail Baltica” projektu un kartes, kurās redzamas “Rail Baltica” trases un tās skarto īpašumu robežas.

* AS “Latvijas Elektriskie tīkli” tīmekļa vietnē www.let.latvenergo.lv informācija par plānoto elektropārvades līniju (Limbažu, Sējas, Inčukalna, Garkalnes, Ropažu, Stopiņu un Salaspils novados, līdztekus “Rail Baltica” tiek plānota elektropārvaldes gaisvadu līnija (330 kV): vienotā koridorā ar vienu no Igaunijas–Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma alternatīvām).

* Novadu pašvaldību tīmekļa vietnēs.

Kas notiks, ja kāds atteiksies pārdot zemi, kas nepieciešama projekta īstenošanai?

Šādas situācijas ir atrunātas normatīvajos aktos par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, paredzot, ka nekustamo īpašumu atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek, vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to piespiedu kārtā uz atsevišķa likuma pamata. Taču vēlamies uzsvērt, ka īpašumu atsavināšanas procesā ir individuāla pieeja katra gadījuma izvērtēšanā. Nekustamā īpašuma īpašnieks tiek aicināts piedalīties atlīdzības noteikšanas procesā un sadarboties, sniedzot visu informāciju, kas būtu jāņem vērā atlīdzības noteikšanā.

Kā mūsu ikdienu ietekmēs tuvu esošais dzelzceļš?

700 līdz 1000 m attālumā no dzelzceļa līnijas nav paredzama būtiska negatīva ietekme no jaunbūvējamās “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas, kas negatīvi ietekmētu dzīves apstākļus. Teritorijās, kur būs paredzami trokšņu robežlielumu pārsniegumi, tiks plānoti un īstenoti trokšņu ierobežošanas pasākumi (piemēram, izbūvētas prettrokšņu sienas). Ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā, sadarbojoties ar pašvaldību un iedzīvotājiem, tiks izstrādāti risinājumi piekļuvei gan īpašumiem, gan pašvaldības un valsts autoceļu tīklam. Lūdzam jūs sniegt mums konkrētu informāciju par jūsu izmantotajiem pārvietošanās maršrutiem, lai tālākā novērtējuma gaitā mēs varētu izvērtēt labāko risinājumu “Rail Baltica” dzelzceļa šķērsošanai.

Vai varu pārdot, brīvi rīkoties ar savu īpašumu tagad, kad zināms, ka mans īpašums tuvu iespējamai “Rail Baltica” trasei?

Jā, varat brīvi rīkoties ar to atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Atbildes uz citiem jautājumiem, kas skar jaunbūvējamo Eiropas sliežu platuma dzelzceļa ” Rail Baltica” trasi, varat atrast vortāla railbaltica.info sadaļā Jautājumi un atbildes/Aktuāli. Tāpat šajā sadaļā varat iesūtīt sev interesējošos jautājumus.

Pievienot komentāru

Komentāri (9)

 1. Es pārnācu no Rīgas dzīvot uz Sējas pagastu ,man māja pirms sešiem gadiem būvēta.Tagad caur manu istabu ies dzelzceļš.Neatdošu ne savu īpašumu,ne savu māju.Man tas viss ir nācis ar smagu darbu,ar sviedriem un asinīm.Un biezajiem makiem vēl par maz,vēl nav paēduši.Tauta visa jau izbraukusi no dzimtenes,kas tad te vizināsies.Un kad projekts izrādīsies nerentabls,tad visi ,,gudri,,vāvuļos.Tā jau nav pirmā reize.Bet galvenais,ka biezie maki būs vēl biezāki kļuvuši.Es savā īpašumā esmu neaizsargāta un beztiesiska.

 2. NO SHITA PASAKUMA IR ARI LABUMS- DARBA VIETAS IZIENIERIEM, SHOFERIEM , STRADNIEKIEM. JO GALU- GALA TIK DAUDZ ZEMES UN MEZU IZ NOPARDOTAS AMERIKANIEM, VACIESHIEM, DANIEM UN TAS IR NEATGRIEZINISKI. KA LIELIE PATRIOTI VARETU ZIEDOT DAZHUS KVADRATUS VALSTS LABA. JO TIK DAUDZ TO DIVANGULETAJU IR KURI SANIEM ATBALSTUS NO LADA, JO NEZIN UN NEMAK UZ ZEMES STRADAT.

 3. Jaanjem veeraa,ka zausdeejumus ienesiis ne tikai atsavinaataa zeme,bet arii shai trasei pieguljoshaas zemes pazaudees savu veertiibu un buus ar “apgruutinaajuma” statusu.
  Dabai tiks nodariiti noziimiigi,neatgriezhami postiijumi.Daudzi dabas rezervaati tiks fiziski izniicinaati,jo trase attdaliis dziivnieku briivaas peervietoshanaas takas.Ja Latvija visu laiku skaitiijaas kaa Eiropas zaljaa zona,tad tagad viss tiks izniicinaats.
  Bet ….pats galvenais jautaajums-Kaads no taa buus LATVIESHU TAUTAI labums?Ko mees ieguusim? Izniicinaatas tuukstoshiem hektaaru lauksaimnieciibas zemes!?Labums buus vieniigi taadiem kaa Ameriks,Shlesers.Bet mums???Muusu beerniem??? Zemi tak atnjems valsts,bet iipashumaa ieguus privaatpersonas!!!!Veikla bleediiba.
  Njemot veeraa tuvojoshos ekonomisko kriizi,gan krievijaa,gan eiropaa,diez vai valstij buutu izdeviigs taads projekts.Vai vienkaarshaak nebuutu izveidot jaunu juuras ostu Salacgriivaa?? No taa gan buutu valstij labums,gan regionam un nebuutu jaabojaa tik veertiigaa lauksaimnieciibas zeme.
  Ja jau valdiiba ir noleemusi buuvveet sho projektu,tad tas noziimee,ka valdiiba neredz perspektiivas ne lauksaimnieciibaa ne tuurismaa.Tas noziimee,ka Latvija tiks pakaapeniski izniicinaata.Luuk arii reaalais rezultaats.
  Kas attiecas uz elektro pievades liinijaam,tad tas ir iipashs,atsevishkjs jautaajums,kuru NEDRIIKST risinaat muusu 100 “gudraas galvas”,jo zinu,ka eksistee reaals alternatiivaas energijas projekts ,kursh buus draudziigs apkaarteejai videi un ar to pietiks lai nodroshinaatu Latviju ar elektro energiju.Un veel viens veeraa njemams fakts-Latvijaa nav super lielu razhoshanas monstru,kuriem buutu nepiecieshama papildus energijas piegaade. Vareetu pat teikt,ka razhoshanas uznjeemumi ir daudzkaartiigi samazinaati,nekaa tas bija padomju laikos.Izskataas,ka kaads veelas atkal muus aptiit ap
  pirkstu!
  Reaals risinaahums buutu patreizeejaas ziemelju magistraales rekonstrukcija un esosho juuras ostu modernizaacija.
  Neticiet shim projektam,kas atnesiis tikai un vieniigi postu Latvijai!!!!

  • Varu tikai piekrist Gvido par visiem 100%. Kāds šajā projektā nopelnīs miljonus. Par izpostīto valsti šiem cilvēkiem ir dziļi nošpļauties. Maļ tikai vienu un to pašu – vedīsim kravas, pelnīsim naudu. Kurš pelnīs?! Ne jau ”parastie mirstīgie”…Uz to Balgali baisi skatīties kad viņš runā. Liekās ka acīs tikai $ skraida…

 4. Šobrīd ”taisnīgā” samaksa bieži vien ir kadastrālā cena. Bankas, tāpat kā pirms 7 gadiem, izmantos hipotekārajā līgumā rakstīto punktu par naudas atmaksu, kas rodas samazinoties īpašuma vērtībai. Tādu mājsaimniecību, kas atrados 500m zonā Mārupē vien ir vairāki desmiti. Kas segs šos zaudējumus. Tuneļa rakšanas dēļ Āgenskalnā paredzama vecās apbūves brukšana. Kas kompensēs?
  Un nevajag cerēt uz 85% līdzfinansējumu – knapi 60%. Un vilciens ies tikai līdz Polijai nevis Berlīnei!

 5. Jūs visu laiku par īpašumiem, kompensācijām un tā.
  BET !! Parādiet lūdzu aprēķinus kādā veidā ši līnija būs rentabla. Ko tieši pārvadās, cik daudz, cik bieži, cik maksās biļete. Vai plānots ka avoibiļetes paliks lētākas, lai vienkāršais pasažieris pēkšņi uz Berlīni brauktu ar vilcienu. Ja pārvadās kravas, kas notiks ar smago autotransportu un vai tiks investēts autoceļu uzturēšanā. Atveriet acis – šim projektam nav cita biznesa, kā tikai uzcelt un pamest !!!

  • Šis projekts ir kārtējā naudas izsūkšanas afēra. Kādiem lieliem cilvēkiem vajag tikt pie naudas, cita labuma es šeit neredzu!

  • Šis projekts ir kārtējā naudas izsūkšanas afēra. Kādiem lieliem cilvēkiem vajag tikt pie naudas, cita labuma es šeit neredzu!

  • Šis projekts ir kārtējā naudas izsūkšanas afēra. Kādiem lieliem cilvēkiem vajag tikt pie naudas, cita labuma es šeit neredzu!

Draugiem Facebook Twitter Google+