Kultūra
Kultūrpolitika

Rakstnieku savienības priekšsēdētājs: Nepiekrītiet darbam bez atlīdzības. Arī patriotisma vārdā ne 7

Foto: LETA

Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze šodien plašsaziņas līdzekļiem izsūtījis paziņojumu, kurā aicina Latvijas rakstošajiem autoriem, rūpējoties par savu sociālo nodrošinājumu, rūpīgi iepazīties ar līgumiem un nepiekrist darbam bez atlīdzības.

Jundze aicina nepiekrist darbam bez atlīdzības arī tad, ja projekta autori to pamatotu ar cēli skanošām idejām, patriotismu un Latvijas simto jubileju: “Lai cik cēla ir ideja, nav iedomājama situācija, ka autors par sava darba publicēšanu nesaņem nekādu autoratlīdzību. Šādos projektos jebkurā gadījumā honorārus un atalgojumu saņems tulkotāji, projektu vadītāji, izdevēji, tipogrāfijas. Autors kā jebkura radītājs nudien nav tas ķēdes elements, uz kura darba izmaksām drīkst var ietaupīt. Jāņem arī vērā fakts, ka šādi izdevumi, lai kādā valodā tie tiktu publicēti, nebūs orientēti uz tirgu un autoriem nenodrošinās nepieciešamo atpazīstamību, visdrīzāk tie būs nekvalitatīvi vai nelasīti ieguls kādā grāmatu plauktā.”

Arno Jundze norāda, ka Eiropas Savienības Rakstnieku padome (EWC) un Eiropas autortiesību aizsardzības organizācijas pēdējos pāris gadus savos aicinājumos daudz runā par negodīgu izdevējdarbības līgumu prakses izskaušanu. “Mēģinājums piespiest autoru atteikties no honorāra ir viena no šādas negodīgas prakses tipiskām formām. Jebkurā līgumā, kas sastādīts jebkurā valstī, ir jābūt norādītai darba tirāžai, izdošanas laikam un formātam, honorāra lielumam un izmaksas termiņiem, kā arī autora procentiem no pārdotajiem eksemplāriem, to pārskaitīšanas kārtības autora kontā, skaidri atrunātām autora un izdevēja tiesībām un pienākumiem. Ja šādu punktu līgumā nav, to labāk neparakstīt, vai uzstāt, lai tie līgumā tiek iekļauti,” skaidro LRS priekšsēdētājs, uzsverot: i pienācis laiks pateikt “nē” cilvēkiem, organizācijām un projektiem, kas neciena autora darbu.

Savukārt savā Facebook kontā Jundze rakstīto papildina ar atgādinājumu, ka no nākamā gada valsts ieturēs 5% no autoratlīdzībām no kuras autori tagad atsakās, pensiju fondam. “Par spīti vispārējai skepsei, šo vecumu piedzīvo daudzi. Ēst gribēsies arī tad,” rezumē LRS vadītājs.

LA.lv