×
Mobilā versija
Brīdinājums +22.5°C
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Svētdiena, 27. maijs, 2018
27. novembris, 2016
Drukāt

Reālu PSRS investīciju Baltijā nebija (54)

Ilustrācija no interneta vietnes propagandahistory.ruIlustrācija no interneta vietnes propagandahistory.ru

Pēckara pirmās PSRS piecgades plāna propagandas plakāti vēstīja par jaunu uzņēmumu būvi, taču Latvijas PSR tieši 40. gados izrādījās lielākā PSRS tautsaimniecības "donore".

Kad pirms pieciem gadiem Latvijas Valsts arhīvā atradu PSRS un Latvijas PSR budžetu izpildes grāmatvedības atskaites par visā padomju okupācijas periodā īstenoto finanšu politiku, pārsteidza, cik lielas summas tika aizplūdinātas ārpus Latvijas teritorijas un cik apjomīgi bija PSRS represīvo un militāro resoru izdevumi Latvijā. Šovasar, iepazīstoties ar dokumentiem Lietuvas un Igaunijas arhīvos, nācās secināt, ka Maskavas ekonomiskā politika arī tur bija visai līdzīga, lai gan niansēs atšķīrās.

Atgādināšu galvenos skaitļus – PSRS budžets okupācijas periodā no Latvijas teritorijas ieguva 40,6 miljardus rubļu, savukārt Latvijas PSR no PSRS budžeta tika iztērēti 24,7 miljardi (summas, pārrēķinot rubļos, kas bija apgrozībā pēc 1961. gada naudas reformas). Tātad starpība – 15,9 miljardi rubļu – tika tērēta ārpus Latvijas teritorijas. Arī no šiem 24,7 miljardiem lauvas tiesu – 13,3 miljardus rubļu – tērēja militāro un represīvo struktūru vajadzībām, pamatā PSRS armijai un Valsts drošības komitejai (VDK). Ar 4,1 miljardu tika dotēts Latvijas PSR budžets, bet 7,3 miljardi ieguldīti citu mērķu sasniegšanai – pārsvarā industriālos objektos. Kopējie Latvijas PSR budžeta ieņēmumi apskatāmajā laika posmā bija 44,3 miljardi rubļu. Tātad 18,8 procentus no visiem Latvijā gūtajiem ieņēmumiem PSRS novirzīja ārpus Latvijas teritorijas. Turklāt ļoti lielas summas tērēja mērķiem, kas bija pretēji Latvijas sabiedrības interesēm, piemēram, uzturot okupācijas armiju un VDK.

Šo aprēķinu rezultāti sniedz atbildes uz jautājumiem, kas iepriekš bija visai grūti atbildami. Pirmais: kā ar tik lielu ražošanas apjomu pieaugumu vai visās jomās tik lēni pieauga iedzīvotāju dzīves labklājības līmenis? Ražošanas pieauguma tempu un kopējā apjoma ziņā Latvijas PSR (LPSR) no Skandināvijas valstīm īpaši neatpalika, bet atpalicība iedzīvotāju dzīves kvalitātes ziņā okupācijas periodā gadu no gada palielinājās. Šo fenomenu izskaidro finanšu līdzekļu plūsma – visa LPSR tautsaimniecībā radītā peļņa, kas palika pāri pēc okupācijas armijas uzturēšanas izdevumu segšanas, tika savākta citu PSRS mērķu īstenošanai ārpus Latvijas teritorijas. Faktiski Latvijā tika realizēta koloniāla politika – teritorija un iedzīvotāji tika nežēlīgi ekspluatēti; tika būvēti ražošanas objekti, kas kolonijas īpašnieci PSRS nodrošināja ne tikai ar produkciju, bet arī visu peļņu, kas no saražotās produkcijas tika iegūta.

 

Palīdzības “teorija”

Īpaši smaga situācija bija pēckara gados, kad uz PSRS novirzīja nesamērīgi lielus finanšu līdzekļus. Tikmēr PSRS propagandas mašīna, sekojot principam “jo trakāki meli, jo tiem labāk tic”, visu pagrieza pilnīgi pretēji. 20. gadsimta 50. gadu beigās izdotajā “Latvijas PSR vēsturē” tika rakstīts šādi: “Latviešu tautas pasākumi tautas saimniecības atjaunošanā kļuva iespējami, pateicoties tai milzīgajai palīdzībai, kādu sniedza Padomju valdība, Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālā komiteja, brālīgās padomju republikas un padomju armija.” Pateicoties “brālīgajai palīdzībai”, gan tika veiktas represijas, deportācijas un kolektivizēta lauksaimniecība. Tas, ka lielā daļā kolhozu pirmajos darbības gados algas vispār nemaksāja, ļoti labi atspoguļojas finanšu dokumentos – PSRS budžets no Latvijas guva rekordlielus ieņēmumus.

Teorija par “palīdzību” caurvija visu padomju okupācijas perioda literatūru. Arī 80. gados izdotajā “Latvijas Padomju enciklopēdijā” bija līdzīgs vēstījums: “Uzņemta savienoto padomju republiku saimē, LPSR saņēma lielu, nesavtīgu palīdzību no visām padomju tautām.” Nepārsteidz, ka par kādiem PSRS budžeta ieņēmumiem vai izdevumiem tika runāts ļoti maz un visbiežāk nemaz.

Ideja par PSRS investīcijām okupētajā Baltijā nekur nav zudusi, un notiek periodiski mēģinājumi to reanimēt. Tā 2015. gada decembra beigās Maskavā tika izdots vairāk nekā tūkstoš lappušu biezs krājums “Padomju ekonomikas modelis: savienības centrs un Baltijas republikas. 1953. – 
1965. gada marts” (“Sovetskaja modeļ ekonomiki – sojuznij centr i respubļiki Pribalķiki. 1953 g. – март 1965 g.”). Krievijas valdības finansētie mediji skaļi paziņoja, ka krājumā publicētie dokumenti “dod triecienu Baltijas okupācijas mītam”. Iepazīstoties ar šo krājumu, nācās vilties, īpaši tāpēc, ka tā sastādītāja un ievada autore ir vēsturniece Jeļena Zubkova, kura pirms astoņiem gadiem uzrakstīja visai objektīvu grāmatu “Baltija un Kremlis”. Taču 2015. gadā J. Zubkova okupāciju vairs nepiemin. Nav gan arī mēģināts pierādīt, ka Baltijas valstis okupācijas brīdī bija nabadzīgas un atpalikušas. Vēsturniece ievadā atzīst, ka “PSRS realizētā ekonomiskās un sociālās attīstības izlīdzināšanas politika Baltijā nebija aktuāla, jo pirms iekļaušanās PSRS to iedzīvotāju dzīves kvalitāte bija salīdzinoši augsta salīdzinājumā ar citām padomju republikām”. Taču jau nākamajā rindkopā ievada autore šo tēzi pati apgāž, atsaucoties uz padomju propagandas klasiku, kaut pasmīkņājot par formulējumu kā tādu, tomēr piekrītot konceptuāli: “Baltijas valstis bija jāpārvērš no rietumvalstu izejvielu un agrāriem piedēkļiem par augsti attīstītām industriāli agrārām republikām.” Autore skaidro: “Runa bija par mērogos plašu investīciju projektu, kas izmainīja nacionālo ekonomiku nozaru struktūru, nodrošināja kardinālas infrastruktūras izmaiņas un paaugstināja Baltijas iedzīvotāju dzīves līmeni. Tā realizācija no savienības centra prasīja lielus kapitāl­ieguldījumus.” Teoriju par lielajām PSRS investīcijām Baltijā J. Zubkova cenšas pamatot ar statistikas datiem par 1956. gadu – nacionālais ienākums uz vienu iedzīvotāju Latvijā 647 rubļi, Igaunijā 636 rubļi, Lietuvā 459 rubļi (PSRS vidēji tobrīd 535 rubļi). Netiek gan komentēts, kāpēc pret šīm “investīcijām” tik imūna bijusi Lietuva, kas uzrādījusi ievērojami vājākus rezultātus. Bet atšķirību skaidrojums ir meklējams, atgriežoties pie 1940. gada – Latvija un Igaunija tobrīd bija attīstītākas gan par PSRS, gan arī Lietuvu un šī atšķirība bija saglabājusies arī 1956. gadā. Tā turpināja saglabāties vēlākajos gados, starpībai pakāpeniski izzūdot. Reālu investīciju no PSRS ne četrdesmitajos gados, ne vēlākajos laika posmos nemaz nebija. Maskavā var izdot neskaitāmus sējumus ar atsevišķu investīciju projektu aprakstiem, taču, ja neanalizē kopējo ainu – kopējos ieņēmumus un izdevumus Baltijas valstu teritorijā –, nekādus vispārējus secinājumus izdarīt nevar. Rodas tikai priekšstats par mērķtiecīgi tendenciozi atlasītiem dokumentiem, lai sasniegtu jau iepriekš nospraustu mērķi – radītu iespaidu, ka PSRS ir veikusi plašas investīcijas Baltijā.

 

Miljardi represijām

Lai gūtu ieskatu kopējā situācijā okupētajās Baltijas valstīs, šā gada vasarā iepazinos ar dokumentiem Lietuvas un Igaunijas arhīvos. Nācās secināt, ka ekonomiskā politika bija visai līdzīga, lai gan dažas nianses atšķīrās. Kopējais princips bija identisks – arī Lietuva un Igaunija iemaksāja PSRS budžetā lielākas summas, nekā saņēma. Jāatzīst gan, ka lielākā PSRS tautsaimniecības “donore” 40. gados bija Latvija – no Lietuvas gluži vienkārši nebija īsti, ko paņemt. Viena lieta gan jāatzīst: cīņa ar nacionālajām pretošanās kustībām PSRS okupācijas varai izmaksāja visai dārgi, īpaši Lietuvā. 40. gadu beigās ik gadu PSRS savu represīvo ministriju (PSRS Valsts drošības un PSRS Iekšlietu ministrijas) uzturēšanai Lietuvā tērēja vairāk nekā pusmiljardu rubļu, kas bija piektā daļa (!) no kopējiem 2,6 miljardu rubļu izdevumiem PSRS budžetā. Šis pusmiljards bija arī vairāk nekā Latvijas un Igaunijas PSR kopā. Kopējie represīvo ministriju izdevumi Baltijas valstīs 40. gadu beigās pārsniedza miljardu rubļu. Turklāt Latvijā tika koncentrēts milzīgs PSRS armijas kontingents un Rīgā kā Baltijas kara apgabala štāba vietā izvietoja ļoti daudzas karaspēka daļas.

PSRS okupācijas perioda ekonomiskās vēstures izpētē vēl daudz darāmā, taču viens ir skaidrs – mēģinājumi uzturēt mītus par PSRS investīcijām Baltijas valstīs, līdz ar to apzināti sagrozot vēsturisko realitāti, joprojām notiek. Mūsdienu Krievija iegulda milzīgus resursus, lai rekonstruētu un uzturētu mītu par PSRS ekonomikas “veiksmes stāstu”, īpaši Baltijas valstīs. Balstoties sagrozītā vēsturiskās ainas konstrukcijā, tiek apšaubīta Baltijas valstu ilgtspēja; apgalvots, ka Baltijas valstis saņēmušas palīdzību no PSRS, tagad saņem no ES, jo pašas nav spējīgas pastāvēt.

Pievienot komentāru

Komentāri (54)

 1. Krievijas federācija, lai iegūtu MESLU NAUDU , deva KREDĪTUS SAVIENOTAJĀM REPUBLIKĀM AR APM, 12% LIELU LIKMI. Tad parēķinam cik procentos vien nesaņēma Maskava par kredītiem. Sievas brālis brauca ar pasažieru vilcienu Rīga – Maskava līdz Sebežai ( t'[alāk brauca krievu ekipāža) un Rīgā mēneša beigās piekabināja speciālu pasta vagonu ar ugunsdrošiem seifiem un 2 bruņotiem apsargiem un aizveda miljonus rubļus un dārglietas, dārgmetālus Maskavai.

 2. Nu cik var ..????

 3. Es nesaprotu, kāpēc baltieši gausties visu laiku par okupāciju un ka tie bija kolonijas Krievijas un tajā pašā laikā cenšas pierādīt, ka viņi nav ieguldīt naudu? Kas koloniālās pilnvaras ieguldīti kolonijā? Vai Anglija vai Francija? Un dažas bijušās kolonijas pat mēģināja iesūdzēt metropoles vismaz kaut ko? Es nezināju, ka. Tātad, ja baltieši bija tie pierāda, ka tās ir veikušas vairāk nekā ieguldījuši, es personīgi nebūs žēl par anti-Krievijas politiku PSKP.

 4. Tas vēl reiz skaidri parāda, ka visu šo šušeru steidzīgi jāizvāc no mūsu zemes. Kas vēl tam Vējonim ar Brigmani nav skaidrs. Ko viņi te taisās solidarizēt un integrēt – līdzekļu tukša šķaidīšana. Šie ies upurēties par mūsu brīvību? – Nekad! Cels mūsu labklājibu? – Nekad! Un man vēl jābūt pateicīgam. Par ko? Par to ka manu tēvu, vectēvu un mani aplaupijuši plikus atņēmuši nākotni un padarijuši par bomžiem? Man arī nevajag no viņiem nekādas saprašanas. Vienīgais – lai pazūd uo apvāršņa.

  • Сам ты шушара! Долго бомжевал то? Интересно, у бомжа есть компьютер и интернет, и он может писать комментарии в интернете.

 5. Да кому нужны эти шавки? Пусть брешут себе под забором ЕС. Ещё не хватало обращать внимание на всякую вонючку…!

 6. Субсидировали армию СССР и КГБ, а теперь НАТО и чиновников из ЕС. Обезьяны, чей болт вкуснее?)))

  • У меня к тебе вопрос, а кого сегодня субсидирует сама Россия (да и вообще, кто правил всегда Россией) – это ответ на то, почему и Латвия с теми, кого субсидирует Россия.

 7. “Я поэт. Зовусь Незнайка.
  От меня вам балалайка”

 8. Как гражданин РФ я тоже злюсь на руководство СССР и тов. Сталина, злюсь за то, что вместо того, чтобы строить все заводы в РФ, они вкладывались (не хочу спорить о том много или мало) в окраины, недальновидно надеялись перевоспитать, купить лояльность соседей и прочее.
  Надо было опустошить все территории, где были пособники нацистов, держать их как скот, не воспитывать, не обучать, управлять этими территориями примерно так же, как англосаксы управляли сотни лет своими колониями в Индокитае, Африке, Латинской Америке.
  Любить бы они нас все равно не любили бы, зато мы бы не ощущали чувство горечи от пакостной неблагодарности.
  Спасибо

  • Skatos esi atvēzējies uz naida kurināšanas pantu?

  • NOST KRIEVU NACISMU ! Atbildēt

   Brīvību visām krievu kolonijām — Baškīrijai, Čečenijai, Ingušetijai, Dagestānai, Čuvašijai, Kabardijai, Kalmikijai, Karēlijai, Krimai, Čerkesijai, Jakutijai (Sahai), Mari EL, Mordovijai, Osetijai, Tatārstanai un Udmurtijai.

   • Продолжаете бредить?! А сами эти республики спросить не хотите ли? А людей, которые там живут почему не спрашиваете? Почему это вы решили, что знаете лучше их самих, что им нужно.

 9. Глупая статья с глупыми выводами. Автор экстраполирует лишь некоторые цифры из СССР на современное, капиталистическое восприятие экономики. Это называется искажение, как есть искажение все соц.опросы нескольких известных событий в этом году, имеющие целью манипуляцию общественным мнением.
  При СССР все жили иначе, но только прибалты: была другая культура, ориентиры, мотивация, экономика. Не надо считать вес собаки по блохам, достаточно провести широкий опрос людей старшего поколения, которые видели жизнь при СССР и могут сравнить ее с нынешней.
  Да, некоторым (например чиновникам, миллениалам с промытыми мозгами) кажется что сейчас жить лучше, и это лишь одно из мнений, при чем субьективное, и самое главное – культивируемое нынешней элитой.
  Желаю прибалтийским странам процветать, никогда не возвращаться к фашизму/шовинизму, быть самодостаточными.

 10. прибалтика проститутка и содержанка , сама ни на что не способная, раздвигает ноги перед любым кто приносит пачку печенья и бочку варенья

  так было так есть и так останется, НИКЧЕМУЧНИКИ ни на что не способные

  • Я бы не стал хаять огульно всех подряд, Макс. Здесь живут очень разные люди, в том числе и добрые, и талантливые, и трудолюбивые. Совсем, совсем непохожие на политиков и без малейшего русофобства.

 11. Izmēzt okupantu valodu no Latvijas skolām !

 12. Tur, proti Krievijā, šodien ļoti aktīvi pret baltiju darbojās tāds pusduls žīds Vasermans, kas tēlo no sevīm erudītu (tipa P.Kapicas), arī vada kaut kādu kanālu valsts TV. Viņš staigā pa augstskolām, pārsvarā fiztehnovirziena (kaut gan Krievijas konstitūcija to neļauj), veido seminārus un stāsta bērniem to veco pasaku par to, kā 40-tā gadā uz Latviju gājuši ešeloni ar pārtiku lai glābtu iedzīvotājus no bada nāves. Tāpēc stāstīt krievam patiesību par mums ir tukša lieta, viņš dzirdēs to, ko grib dzirdēt. Ar tādiem materiāliem jāstradā ES un ASV un pietiekoši intensīvi. Tikai tad būs rezultāts. Un vēl: informācija pate nedarbojās, viņu jāprot bīdīt tā lai piegādātu ik katram kaut vai tā, kā to dara šodien Kremļa saimnieki.

  • Вы, видимо, тоже знаток по всем вопросам.
   Какая такая правда?! И на какой такой результат вы надеетесь?! Очень интересно. Про уши осла вам уже ведь говорили….

   • Когда осел умрет, а до того недолго осталось, уши все равно никому не понадобятся.. Учите арабский! Русский скоро вообще никому не нужен будет..

    • Ну неправильно же. «Учи албанский!» Так надо писать. Такие мемы надо знать и помнить.
     Уж сколько было таких пророков, вроде вас, не пересчитать. И всех их Россия пережила! И вас переживёт тем более.

 13. Visu cieņu pētniekam un raksta autoram, ka viņam ir izdevies pieradīt to, kas katram domājošam Latvijas iedzīvotājam bija skaidrs – bijām PSRS laupījums.

 14. Tā ir nenormāla situācija,ka vēl vairāk kā pēc 25 gadiem kopš atgūta Latvijas neatkarība, 9.maijā joprojām notiek 20. gadsimta asiņainākā režīma slavināšana. Kauns un negods valdībai, kas to pieļauj.
  1975.g. vidējā darba alga Latvijas PSR bija 125,6 rbļ.
  Latvijā pirms kara bija 75,5 % latviešu, krievu – 10,6 %, ebreju – 4,8 %.
  RĪGĀ 1936.G. bija 385 TŪKSTOŠI IEDZĪVOTĀJU, no tiem 64 % LATVIEŠU, bet KRIEVU 7,4 %
  RĪGĀ 1989.G. bija 915 tūkstoši iedzīvotāju , no tiem 36 % LATVIEŠU, bet KRIEVU 48 %

  • А ты номальный вообще?! Попробуй только запретить людям праздновать 9 мая! Не твой это праздник, вот и не лезь к нам. А как будто теперешний режим лучше. В то время вы плодились и размножались, а теперь вымираете и разбегаетесь кто куда. Разве не так?
   Про среднюю зарплату сказал, а про цены нет и про бесплатную медицину и образование – тоже. А почему?
   Статистику населения приводишь, а про немецкое население не говоришь почему то. Стыдно наверное. А если, к примеру, латгальцев учитывать отдельно, то и цифирьки будут не такими радужными.
   А почему средние века не вспоминаешь? Вас тогда в Риге совсем не было, ибо проживать вам в городе было запрещено. Даже надпись на воротах была соответствующая. И только Екатерина вам разрешила. Забыл?

   • KO TU TUR MERMELĀ?! RAKSTI VALSTS VALODĀ!

    • Сам бормочешь. Могу и умею писать по латышски, но вот из-за таких как ты, как то не хочеться этого делать.

     • Nemuldi! Ja tu, ģerevņa, zinātu, kas patiešibā ir 9. maijs, tu pats to nesvinētu. Jo pirmkārt – 9. maijs ir parasta diena. 8. maijs, jā, bet 9. ir mākslīgi radīts čeburaška, lai varētu megafonos aurēt, kādi mēs veļikije, kādi mēs magučije. A ja kāds paietu maliņā un papētītu nevis to propagandu, ko viņam Kremlis baro, bet paskaitītu, cik cilvēku bezjēgā nolika par bezjēdzīgiem mērķiem un Staļintētes iegribām, cik efektīvāka būtu armija, ja tas idiots būtu saglabājis spriestspējīgus taktiķus virsniekus, nevis nomenklatūras dirslaižas, tad, varbūt, pat varētu svinēt, lai pat 9. maiju. Bet tagad – 8. maijā es aizdedzu svecīti par visiem noziedznieku vadītās kompartijas upuriem. Tie nav priecīgi svētki. UN kremļa vadītā orģija 9. maijā, mnā izpratnē, ir nekrofīlu orģija. Piedevām, uzreiz atpēkošu troļļu atbildi – nē, man neliekas simpātisks Hitlera režīms. Taču medaļas otra puse – es neredzu nekādu atšķirību starp Hitlera un Staļina režīmu. Vienam bija āriešu ubermensch, otram bija veļikij sovetskij narod. Žīdus galēja gan vieni gan otri, un svešu zemju sagrābšanas paverdzināšanai apetītes arī abiem bija līdzīgas. Un karā brutāli uzvarēja tas, kam bija vairāk lielgabalu gaļas.

     • Да сам ты деревня! Глупая чебурашка, мне глубоко плевать на твои оценки и твоё мнение! Не твой это праздник, и я это отлично знаю, и не надо распинаться и лишний раз это доказывать.

 15. Tā ir nenormāla situācija,ka vēl vairāk kā pēc 25 gadiem kopš atgūta Latvijas neatkarība, 9.maijā joprojām notiek 20. gadsimta asiņainākā režīma slavināšana. Kauns un negods valdībai, kas to pieļauj.
  1975.g. vidējā darba alga Latvijas PSR bija 125,6 rbļ.
  Latvijā pirms kara bija 75,5 % latviešu, krievu – 10,6 %, ebreju – 4,8 %.
  RĪGĀ 1936.G. bija 385 TŪKSTOŠI IEDZĪVOTĀJU, no tiem 64 % LATVIEŠU, bet KRIEVU 7,4 %
  RĪGĀ 1989.G. bija 915 tūkstoši iedzīvotāju , no tiem 36 % LATVIEŠU, bet KRIEVU 48 %

 16. Kad Uzbekija sakas Kokvilnas lieta,izmekletajus sutija no fasistiskas Latvijas.Vietejie korumpeti.Un pie Soc darba varoniem atrada moljonus.
  Un nevienam nepieprieda ASM

 17. Pati stulbaa vēsturē mierīgi noskata kā krievu tanki iebrauca auzaas Rīgā.Un sākas represijas un biezās grāmatās gaudoja.Pareizak uzreiz pretoties.Viss jau par vēlu un darba tikumi vēl ir tālu līdz Japāņu līmenim.

 18. Krievi ir vienmēr tikai izsūkuši savas kolonijas un brutāli apgājušies ar kolonizētajiem. Pats galvenais — ar varu uzspiest krievu valodu!

  • Ну я прям рыдаю! Слёзы рвуться из глаз, уж так тебя угнетали, так угнетали, просто ужас.
   Ржу не могу!

   • Okupantam okupanta valoda. Pat nevarēji pacensties 🙂

    • Трекс – пекс – фекс! Произнёс, но волшебства не случилось. А зачем напрягаться, стараться и метать бисер перед …..(ну вы догадались)? Ответная реакция всё равно будет одна и та же.

     • Vēl joprojām savā valodā – nu tu pat nemēģini pierādīt, ka neesi okupants un krievu imperiālists 🙂

 19. <ha,ha, ha – bija noteikts (?), taču katru likumu varēja arī appiet ar līkumu.
  "Puķu audzēšana pārdošanai ārpus padomju Latvijas robežām sākās 50. gados, savukārt 8. martā populāro tulpju masveida uzziedināšana Krievijas tirgum – 1962. gadā. Daži ar šīs smaržīgās un skaistās preces realizāciju nodarbojās pašu spēkiem, taču vairums izmantoja Dārzkopības un biškopības biedrību, kuras pamati likti 1958. gadā.(..)
  Daži puķu audzētāji valsts darbā nestrādāja, citiem tā bija blakusnodarbe, kas tomēr deva ievērojamāko ģimenes budžeta papildinājumu. Bijušais Dārzkopības un biškopības biedrības vadītājs, politiķis Andris Ārgalis zina, ka lielai daļai Siguldā dzīvojošo ārstu un zinātnieku darbs ar puķēm bija tikpat svarīgs, cik pamatprofesijai atvēlētās diennakts stundas. Puķu audzēšana bija nopietna nodarbe ar solīdiem ienākumiem – Siguldā vien aptuveni 200 Dārzkopības un biškopības biedrības biedru savulaik Krājkasē noguldīja vairāk nekā 100 000 rubļu."
  Puķu bizness padomju gaumē.

 20. Tādām Annas tantēm tika veikli iebarots, ka tas un tas “par velti” un
  šamējās ļoti labprāt ticēja naudas augšanai kokos vai puķu dobītēs…
  /
  Bija noteikts, ka vairāk par 120 rubļiem nedrīkstēja alga būt un viss !
  Ja vagars(direktors) neizgudroja kādu fokusu, tad tik arī bija.
  Pārējais virs 120 rbļ nopelnītais aizgāja “Dzimtenes” nepiepildāmajās
  kabatās(armijas modernizēšanai, idiotiskajai ziemeļu virziena upju
  pagriešanai uz pustuksnešu “brālīgajām republikām”, neskarto zemju
  apgūšanai no kurām labības atvešana uz eiropas daļu izmaksāja
  līdz 6 reizes dārgāk par pašu vedamo labību u.t.t.).
  Ja direktors ko arī izgudroja, par to nācās viņam atvergot ar dažādiem
  “sīkiem pakalpojumiem”.

 21. “… tika būvēti ražošanas objekti, kas kolonijas īpašnieci PSRS nodrošināja ne tikai ar produkciju, bet arī visu peļņu, kas no saražotās produkcijas tika iegūta.”
  ==================================================================
  Labi gan, ka Eiropas Savienība nebūvē ražošanas objektus, kur strādāt bēgļiem no Tuvajiem Austrumiem!
  Lai brauc “dziļāk Eiropā”….

 22. Man ļoti patika, ka es par velti varēju mācīties mūzikas skolā, apgūt bezmaksas augstāko izglītību, ka, saslimšanas gadījumā ārsta nāca pie manis uz māju, ka bērnu slimības radījumā man bija pilns valsts atbalsts. Jā, man nebija auto un desa katru dienu, bet mani atbaida sabiedrība ar ubagiem un analfabētiem un narkomāniem jau skolās, un vispār sistēma, kur viss pakļauts tikai un vienīgi valdošās elites bagātības vairošanai vienalga ko tas maksā.

  • Bet par 1 000 000 rubuļu nozagšanu un/vai soc. īpašuma izlaupīšanu varēja automātiski dabūt ASM ! Tas bija briesmīgi, ja oligarhiem un kampējiem vajadzēja baidīties no iekrišanas un padomju tiesas.
   Un tie kukuļi – dāvanu un apsveikumu veidā, kad ārstiem no visas sirds pasniedza ziedus vai kādu konfekšu kārbu. Ai, ai,vai, vai – labāk tomēr “pastalās, bet Īrijā!”

  • PSRS laikos bija laiki ar kartiņām uz maizi un cukuru. Desu, olas tautas veikalos (ne kompartijas specveikalos) “izmeta” atsevišķās dienās, stundās un nopirkt varēja to, ko neiztirgoja “zem letes”.
   Uz valsts piešķirtiem dzīvokļiem rindā vajadzēja stāvēt gadu desmitiem. Latvijas pamatiedzīvotājiem dzīvokļus piešķira pēdējiem. Pirmie rindā uz jauniem dzīvokļiem bija okupantu iebraucēji un armijnieki. Vietējie mitinājās komunālos mitekļos vai koka mājelēs. Ja kāds vēlējās celt vasarnīcu, tad ne lielāku, kā atļautā platībā.
   Bija jāprot krievu valoda.
   Par izbraukšanu pat vien uz rietumu soc-valstīm varēji vien pasapņot.
   Kur nu vēl obligātais dienests okupantu armijā.
   “jauka dzīve, ne?!

   • Tautieši no ārzemēm momentā pamana tos 4.maija repubļikas “jaukumus”:
    “Ciemiņu no rietumiem šokē Latvijas klaidoņu jeb “bomžu” fenomens. Sākumā varēja domāt, ka tie ir veci alkoholiķi, kas drīz izmirs un līdz ar to problēma būs atrisināta. Bet tā tas nav. Vēl 26 gadus pēc neatkarības atgūšanas, cilvēki – pārsvarā vīrieši spēka gados – apstaigā mistkastes, meklēdami kautko ēdamu vai izmantojamu. Es bieži tos redzu pa savu logu, bet valdība un Rīgas pārvalde izliekas tos neredzam. Tas ir netikvien nehigiēniski, bet arī modernai valstij apkaunojoši.”
    Kas Rīgas ielās šokē Kanādas latvieti (LA, 23.11.2016.)

 23. Bija vai nebija nezinu, gan jau, ka paņēma vairāk kā deva – centralizēta valsts taču…
  Bet atstāja mums tik daudz, ka vismaz no 1960. gada, līdz kādam 75. -tajam redzēju reālu, strauju attīstību! Tagad tā visa mums pietrūkst.

  • Nekādi labie laiki. Nevajag tā glorificēt savu jaunību. Tā pati kriminālā nomenklatūra vēl darbojas… tikai tagad vińas dēli un meitas zem privatizācijas izkārtnes.

   • Nebija bezdarbnieku pabalsti – komunistu nomenklatūra visiem veselajiem darbaspējīgajā vecumā lika strādāt! Tā bija briesmīga ekspluatācija, brīvības ierobežošana un cilvēktiesību pārkāpums!
    Eiropas Savienība – pavisam cita lieta, maksā par nestrādāšanu, ļauj tirgū iegādāties marihuanu – izklaides jauniešiem bezgalīgas!

   • Nomenklatūra vismaz nekaunīgi nezīmējās ar prihvatizētiem miljoniem TV ekrānos un uz glancēto žurnālu vākiem !

Draugiem Facebook Twitter Google+