Uncategorized

Reģistrācija dārgāka nekā vista 26


Lai Lauksaimniecības datu centrā reģistrētu savas vistas, vispirms jāreģistrē ganāmpulks un novietne.
Lai Lauksaimniecības datu centrā reģistrētu savas vistas, vispirms jāreģistrē ganāmpulks un novietne.
Foto – Zane Bitere/LETA

Lai gan likums nosaka, ka jāreģistrē pat pāris vistas, ne putnu gripa, ne Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) brīdinājumi mājputnu legalizāciju nav sekmējuši. Putnkopju pasivitāti veicina gan izmaksas, ar kurām jārēķinās, reģistrējot putnus, gan arī PVD inspektoru potenciālās vizītes.

Tāpēc, lai ieslodzītu vistas slēgtās telpās, PVD inspektori talkā sauc vietējo varu – pašvaldību un policiju. Par neatbilstošu turēšanu sola arī bargus sodus – pat līdz 350 eiro.

Situācija Latvijas saimniecībās liecina, ka par biodrošības pasākumu ievērošanu un putnu turēšanu slēgtās telpās uztraucas galvenokārt tie, kas reģistrējuši savus ganāmpulkus un novietnes un kam putnkopība ir peļņas avots.

Par gripu neziņos, apēdīs vai noraks

“Šajās dienās dienests ir saņēmis daudz dusmīgu anonīmu vēstuļu tieši no mazajiem putnu turētājiem, kurās viņi saka, ka putnus nereģistrēs, iekšā neturēs, par slimību neziņos, nokaus un apēdīs, neviens gailis pakaļ nedziedās,” saka PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga. “Tomēr PVD aicina ikvienu palūkoties tālāk par savu kūti, savu sētu. Ja putnu gripa skars kaut vismazāko saimniecību ar vienu diviem mājputniem, visām kaimiņu saimniecībām un lielajiem putnkopības uzņēmumiem tuvāko 3 līdz 10 kilometru rādiusā tiks noteikti tirdzniecības ierobežojumi, turklāt Latvijai būs liegts putnkopības produktu eksports uz vairākām pasaules valstīm.”

PVD aicina pašvaldības policiju gadījumos, kad mājputni tiek turēti neatbilstošos apstākļos, proti, tie laikā līdz 31. maijam neatrodas slēgtā novietnē, izskaidrot putnu īpašniekiem mājputnu turēšanas nosacījumus, kā arī informēt par sekām to neievērošanas gadījumā. Gadījumos, kad mājputnu turētājs nevēlas sadarboties, PVD uzsāks administratīvo liet­vedību un bezatbildīgos mājputnu turētājus sauks pie atbildības. Arī piemērojot naudas sodus, kas par mājputnu turēšanas prasību neievērošanu ir no 7 līdz pat 350 eiro.

Izmaksas neveicina legalizēšanu

Ja putnu gripas dēļ būs jāiznīcina mājputni un tas būs jādara, ja 3 – 10 km rādiusā tiks konstatēti putnu gripas dēļ bojā gājuši putni, kompensācijas izmaksās tikai par reģistrētām vistām, zosīm, pīlēm.

Lai Lauksaimniecības datu centrā (LDC) reģistrētu savas vistas, vispirms jāreģistrē ganāmpulks un novietne. Tā jādara arī tad, ja jūsu īpašumā ir tikai dažas vistas vai pīles. Par ganāmpulka reģistrāciju jāmaksā 5,69 eiro.

“Katram īpašniekam var piederēt tikai viens ganāmpulks, kurā var būt dažādi lauksaimniecības dzīvnieki – liellopi, aitas, kazas, cūkas, zirgi, mājputni, bites, kažokzvēri, akvakultūras u. c. Dzīvniekus var turēt gan savā novietnē, gan arī cita īpašnieka novietnē. Bet arī novietnei jābūt reģistrētai LDC un tikai tad var piereģistrēt mājputnus,” informē LDC Lauksaimniecības departamenta direktore Ingūna Slice. Lai reģistrētu novietni, arī jāsamaksā 5,69 eiro.

Turklāt, ja reģistrēts ganāmpulks un novietne, divas reizes gadā jāsniedz informācija par putnu skaitu 1. janvārī un 1. jūlijā.

Ganāmpulku un novietni mājputnu īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros, iesniedzot elektroniski vai papīra formā ganāmpulka kartīti un novietnes kartīti, vienlaikus paziņojot par mājputnu skaitu novietnē, iesniedzot pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē.

Šā gada sākumā Latvijā reģistrēti 4,6 miljoni mājputnu un 3743 putnu ganāmpulki, liecina Lauksaimniecības datu centra dati.

Kas ir slēgta telpa?

Līdz 31. maijam aizliegts turēt mājputnus ārā, tas nozīmē, ka arī atklātos ar tīklu pārsegtos nožogojumos vistas, paipalas, zosis, tītarus, pīles turēt šos trīs mēnešus nedrīkstēs. Kā skaidro Zemkopības ministrijas speciālisti, slēgta telpa var būt kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kas ir ar vai bez pamatiem un kas no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta nojume.

Līdz pavasara gājputnu migrācijas beigām putniem ir aizliegts arī dot ūdeni no atklātām ūdens krātuvēm – dīķiem, grāvjiem, tostarp arī “vannītēm un baļļiņām”, kurām var piekļūt zvirbuļi un citi savvaļas putni. Putni jādzirdina ar ūdeni no akām vai dziļ­urbumiem. Vistu īpašniekiem jānodrošina, lai zvirbuļi un baloži netiek klāt putnu barībai.

LA.lv