Latvijā
Vēsture

Rēzeknē uzduras seniem apbedījumiem. Izskan pirmās versijas0

Atrastie kaulu fragmenti. Foto – Rezekne.lv

Rakšanas darbu gaitā Rēzeknē, Latgales ielā būvnieki uzdūrušies seniem apbedījumiem, aģentūru LETA informēja Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Latgales iela ir viena no senākajām Rēzeknes ielām, kas vēsturiski vienmēr bijusi nozīmīga pilsētas sastāvdaļa. Ielas rekonstrukcijas laikā, rakšanas darbos Rēzeknes viduslaiku kapsētas un Rēzeknes Jēzus Sirds katoļu baznīcas aizsardzības zonā pusotra līdz divu metru dziļumā būvnieki uzdūrušies cilvēku kaulu fragmentiem.

Par notikušo informēta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) un Valsts policija.

VKPAI darbinieki, apsekojot notikuma vietu, secinājuši, ka nekādas arheoloģiski nozīmīgas liecības par vēsturiskajiem apbedījumiem nav konstatētas – kauli atrasti sajauktā zemē, lielākā daļa no tiem fragmentārā veidā, kapu bedru vietas neiezīmējās, arheoloģiskas senlietas vai citi datējoši priekšmeti nav atrasti.

Savukārt, netālu no ēkas Latgales ielā 87 pie ietves atraktajā zemes slānī aptuveni viena metra dziļumā tika konstatēts daļēji atsegts apbedījums. Apsekošanas gaitā bija redzams nedaudz atrakts galvaskauss, roku un kāju kauli, kā arī satrūdējuša koka, iespējams, šķirsta paliekas.

Ņemot vērā to, ka cilvēku kauli un daļēji atklātais apbedījums atrasti zemes rakšanas darbu gaitā Rēzeknes viduslaiku kapsētas tiešā tuvumā, tie saistāmi ar viduslaiku kapsētas izmantošanas laiku. Iespējams, ka kapsēta senatnē aizņēmusi lielāku teritoriju, nekā līdz šim bija zināms.

Gadsimtu gaitā senie apbedījumi ir tikuši postīti, tomēr tie nav zaudējuši kultūrvēsturisko nozīmi un atklātās liecības ir nepieciešams fiksēt atbilstoši arheoloģiskās izpētes metodikai.

Ar zemes rakšanu saistītie darbi posmā no Latgales ielas 63 līdz Latgales iela 89 ēkas A galam tiks atsākti un turpināti kvalificēta arheologa uzraudzībā.

Būvdarbi tiek veikti projektā “Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai un Ludzas ielas infrastruktūras pārbūve, uzlabojot Rēzeknes pilsētas satiksmes funkcionalitāti un nodrošinot teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai”.

LA.lv