Latvijā
Vēsture

Rēzeknes stārastijas 1772. gada dvēseļu revīzija – Polijas sadalīšanas rezultāts0

Agra Dzeņa personīgā arhīva foto.

Otrdien, 8. maijā, plkst. 14 Latgales Kultūrvēstures muzejā notiks tradicionālā Vēstures mirkļu pietura, kura šoreiz veltīta tematam “Rēzeknes stārastijas 1772. gada dvēseļu revīzija”, LA.lv uzzināja muzejā.

Kaspars Strods, Latgales Kultūrvēstures muzeja speciālists, stāska, ka 18. gadsimta. pirmajā pusē Krievijas impērijas teritorijā aizsākās dvēseļu revīzijas, kurās tika uzskaitīti konkrētās teritorijas iedzīvotāji. “Šāda iedzīvotāju uzskaite 1772. gadā notika arī Rēzeknes apriņķa muižās un ciemos. Dokumentā rodamas dažādas ziņas – par iedzīvotāju etnisko sastāvu, vecumu, nodarbošanos un citi fakti, kas ir īpaši svarīgi Latgales dzimtu pētniecības procesā,” pauda Strods.

“1772. gada 19. februārī Krievija, Prūsija un Austrija parakstīja slepeno konvenciju par Polijas sadalīšanu. Augusta sākumā šo valstu armijas ienāca teritorijās, kas pienācās katrai valstij saskaņā ar vienošanos,” raksta Agris Dzenis, kurš pētījis tā dēvēto dvēseļu revīziju.

Saistītie raksti

Krievija ieguva 92 000 kvadrātkilometru lielu teritoriju ar aptuveni 1,3 miljoniem iedzīvotāju. To veidoja Inflantija un tagadējās Baltkrievijas teritorija Daugavas labajā pusē. Konvencija tika ratificēta tikai 22. septembrī, kad teritorijas jau faktiski bija okupētas. Jauno pavalstnieku lielais skaits nozīmēja galvasnaudas iekasēšanas papildus iespējas, ko nekavējās izmantot impērijas valdība.

Detalizētāk šo vēstures avotu pētījis vēsturnieks Agris Dzenis, kurš šī gada sākumā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu sagatavoja iepriekš minētā avota elektronisko publikāciju. Vēstures mirkļu pieturā autors plašāk iepazīstinās ar savu pētījumu.

LA.lv