Horoskopi un mistika
Ezoterika

Rietumos čakras izprot pilnīgi nepareizi! 6 iemesli, kāpēc tā1


Foto – AFP/Scanpix/LETA
Foto – AFP/Scanpix/LETA
Foto – AFP/Scanpix/LETA

Kāpēc svarīgi?

Pēdējo simts gadu laikā čakras – smalkie enerģētiskie centri cilvēka ķermenī – ir pārņēmuši mūsu prātus vairāk nekā jebkura cita ar jogu saistīta mācība. Tomēr līdzīgi kā ar citām sanskrita avotos atrodamajām koncepcijām, rietumu pasaulē reti kurš spēj izprast čakru sākotnējo nozīmi un pielietot to praksē.

“Rietumu pasaule” ir ne tikai Eiropa, Amerika, bet arī modernā Indijas kultūra, jo šobrīd Indijā faktiski nav iespējams atrast jogas novirzienu, kuru nav ietekmējuši eiropiešu un amerikāņu priekšstati par to. Taču t.s. “rietumu jogā” neviens neko nesaprot par čakru būtību, ko sistēmā ielikuši tās veidotāji. Ja jūs lasāt, piemēram, Džūditas Anodejas “Dzīves ratus” vai līdzīgas grāmatas, tad neapgūstat jogas filosofiju, bet gan rietumu okultismu, kas balstās trīs avotos.

Pirmkārt, tie ir rietumu okultisma agrīnie darbi (piemēram, Č.Ledbitera “Čakras”), kuros sanskrita termini lietoti bez jebkādas izpratnes, otrkārt, tas ir neprecīzs tulkojums 1577.gada sanskrita tekstam par čakrām, kuru 1918.gadā veica Džons Vudrofs, treškārt, tās ir XX gs. indiešu guru grāmatas, kas tapušas pēc augstākminētajiem avotiem. Grāmatas, kurās ir pareizi izprastas čakras, ir meklējamas tikai zinātniskajās aprindās.

Bieži tiek vaicāts, vai tas ir svarīgi? Ja tu uzskati, ka kāda grāmata ir palīdzējusi, tad tā arī ir. Taču ir dažas būtiskas lietas. Pirmkārt, kad modernie autori runā par čakrām kā par senām zināšanām, viņi melo, taču visbiežāk paši par to nezina, jo nespēj novērtēt savu avotu uzticamību. Otrkārt, lūk, tev ir iespēja izprast jogas terminu sākotnējo nozīmi. Spriediet paši, vai jums šīs zināšanas noderēs. Lūk, seši fakti par čakrām, kurus nezina mūsdienu jogi.

Pēc sākotnējām tradīcijām pastāv nevis viena, bet neskaitāmas čakru sistēmas

To ir ļoti daudz! Teorija par smalko ķermeni un enerģētiskajiem centriem, čakrām (čakras, padmas, ādhāras, lakṣyas utt.) ir cēlusies no tradicionālās tantriskās jogas, kas attīstījās VII – XIV gs. un pastāv vēl šodien. Vēlīnajā Tantrā (pēc 900.gada) katrs virziens noformulēja savu čakru sistēmu, bet daži – pat vairākas. Atkarībā no izmantotajiem rakstiem, var pētīt piecu, sešu, septiņu, deviņu, desmit, piecpadsmit, divdesmit vienas, divdesmit astoņu un vēl vairāk čakru sistēmas. Mācība par septiņām čakrām, kuru pārzina rietumu jogi, ir tikai viena no daudzām, turklāt visai netipiska.

Kura no šīm sistēmām ir īstā? Lūk, šī ir pirmā svarīgā neizpratne par šo mācību. Čakras nav fiziskā ķermeņa orgāni, par tām nevar iegūt precīzus faktus. Enerģētiskais ķermenis ir neparasts un mainīgs kā jebkura nemateriāla un pārjūtīga parādība. Tam var būt jebkurš skaits čakru atkarībā no cilvēka un tā jogas praktizēšanas.

Tomēr ir vairāki enerģētiskie centri, kurus var atrast visās sistēmās: vēdera, sirds un pakauša apvidū, visi cilvēki šajās ķermeņa daļās izjūt emocionālus un garīgus pārdzīvojumus. Taču pirmavotos var atrast neskaitāmas čakru sistēmas, un mācības “pareizums” ir atkarīgs no konkrētās garīgās prakses. Piemēram, ja strādājat ar pieciem elementiem, tad izmantojiet piecu čakru sistēmu, ja strādājat ar sešu dievību enerģijām, tad izmantojiet sešu čakru sistēmu.

Čakru sistēmas ir normatīvas, nevis tēlainas

Iespējams, šis ir vissvarīgākais apsvērums. Angliski avoti čakru sistēmu apraksta kā eksistenciālu faktu, izmantojot aprakstus (piemēram, Muladharas čakra atrodas pie mugurkaula pamatnes, tai ir četras lapiņas, u.t.t.). Taču lielākā daļa sanskrita rakstu to nemāca, tajos ir aprakstītas tikai konkrēta jogas prakse: iedomāties noteiktā ķermeņa vietā plānu, krāsainu spožu objektu, kura forma ir līdzīga lotosam vai vērpjamajam ratiņam, pēc tam šajā vietā izmantot mantras vārsmas kāda mērķa sasniegšanai. Šie teksti satur ieteikumus, tie pasaka, kas ir jādara, lai sasniegtu konkrētus mērķus ar maģiskiem paņēmieniem. Ja sanskritā ir rakstīts “četrlapiņu lotoss ķermeņa pamatnē”, tad tas ir jāsaprot kā “jogam ir jāiedomājas četrlapiņu lotoss…”

Piedēvēt čakrām kādus emocionālus stāvokļus sāka modernie rietumu pārstāvji

Daudzās vietnēs un grāmatās var lasīt, ka muladhara ir saistīta ar pašsaglabāšanās instinktu un drošības sajūtu, manipura atbild par gribasspēku un egoismu, u.t.t. Izglītotam jogam būtu jāzina, ka jebkura čakras sasaiste ar emocionālu stāvokli ir mūsdienu rietumu atziņa.

Iespējams, šīs asociācijas atklāj kādu cilvēku praktisku pieredzi, taču sanskrita avotos par to nav ne vārda. Izņēmums varētu būt desmit čakru sistēma jogiem – mūziķiem. Taču arī tajā čakras nav sasaistītas ar konkrētām emocijām un emocionāliem stāvokļiem, drīzāk katram lotosveidīgās čakras lapiņas atbilst konkrēta emocija. Taču nav parauga, pēc kura var pilnībā aprakstīt čakru.

Tā pati Džūdita Anodeja grāmatā “Dzīves rats” neatsaucas uz indiešu avotiem. Kaut gan, ja ticēt viņai, tad katra čakra ir saistīta ar kādu dziedzeri, organisma traucējumiem, konkrētu pārtiku, metālu, minerālu, augu, planētu, jogas stilu, Taro kārti un par kristiešu erceņģeli.

Tradicionālajos avotos nekā tāda nav. Džūdita to apvienoja, balstoties uz acīmredzamām sakritībām. Līdzīgi ar čakru saistību ar ēteriskajām eļļām un kristāliem. Iespējams, ja jums ir problēmas ar pašnovērtējumu, tad, uzliekot konkrētu kristālu uz vēdera un iedomājoties, kā attīrās manipura, jūs jutīsieties labāk. Taču tā ir netradicionāla un jauna prakse, un būtu labāk, ja cilvēki zinātu, cik desmitus vai simtus gadu sena ir viņu prakse.

Šodien populārās septiņu čakru sistēmas avots ir nevis svētie raksti, bet gan 1577.gada traktāts

Čakru sistēma, kuru izmanto rietumu jogi, balstās sanskrita tekstā, kuru uzrakstījis kāds Purnananda Jati. (Pūrṇānanda Yati). Viņš šo tekstu (Ṣhaṭ-chakra-nirūpaṇa vai “sešu čakru skaidrojums”) uzrakstīja 1577.gadā. Tiesa, vienkāršota septiņu čakru sistēma ir aprakstīta XIII gs. svētajā tekstā “Śāradā-tilaka/ Sarasvati savaldīšana”.

Tajā precīzi norādīts, ka pastāv vairākas čakru sistēmas, tostarp divpadsmit un sešpadsmit čakru sistēmas. Tomēr lielākajai daļai jogu septiņu čakru sistēma ir zināma tikai no Purnanandi darba, precīzāk no nekorekta un samudžināta tulkojuma, ko 1918.gadā veica Džons Vudrofs. Šis teksts joprojām ir svarīgs daudzām pārmantojamības līnijām Indijā, jo šodien valstī nav daudz cilvēku, kas brīvi lasa sanskritā.

Tradīcijas nosaka, ka svētie raksti nav apšaubāmi, bet cilvēki var kļūdīties. Ironiski, bet modernā jogu septiņu čakru sistēma tiek uzskatīta kā dievišķs atklājums, taču, ja vēlaties jogu mācību apgūt kā dievišķu atklāsmi, tad ir vērtīgāk lasīt tantras rakstus, kas tapuši pirms 1300.gada. Protams, Purnanandi balstījās uz senākiem avotiem, taču tas nenozīmē, ka viņš tos pareizi iztulkoja.

Tādējādi populārā septiņu čakru sistēma balstās uz svēto rakstu nekvalitatīvu tulkojumu, taču tas nemazina sistēmas labumus, vien liek apšaubīt tās plašu lietojumu. Piemēram, tantriskajā budismā ir raksturīga piecu čakru sistēmas lietošana.

Čakru sistēmas mērķis – būt paraugam njasai (nyāsa)

Jāuzver, ka ikvienas čakru sistēmas mērķis: būt zināmam paraugam njasai. Šajā praksē mantras un dievišķās enerģijas tiek novirzītas uz konkrētu smalkā ķermeņa punktu. Kaut arī šodien miljoniem cilvēku aizraujas ar ideju par čakrām, teju neviens nelieto tās pēc būtības. Tas ir normāli.

Pirmavotos ir norādītas divas čakru sistēmu īpatnības. Pirmā – sanskrita alfabēta mītiskās skaņas ir sadalītas pa visu čakru “lapām”, otrā – katrai čakrai atbilst konkrēta indiešu dievība. Tādēļ čakru sistēmu var nosaukt zināmu njasas paraugu.

To praktizējot, jūs novirzāt konkrētu mantru precīzi norādītā konkrētās enerģētiskā ķermeņa čakras punktā, turklāt skandējot šo skaņu pie sevis. Sanskrita skaņas tiek uzskatītas par spēcīgām vibrācijām, kas pašas par sevi ir mistiskas prakses efektīva daļa, bet ar maģisko līdzekļu palīdzību tās spēj dod emocionālu atbrīvošanos vai materiālus labumus. Piesaistīt dievības tēlu un enerģiju čakrai – arī tas ir kultūras mantojums, taču, ja rietumu jogi sapratīs, par ko atbild katra dievība, viņu prakse var kļūt apzinātāka.

Katrā čakru sistēmā ir tā dēvētās Iemeslu dievības (karana-devatās). Tās ierindo stingrā secībā, sākot no zemākās čakras: Indra, Brahma, Višnu, Rudra, Išvara, Sadašiva un Bhairava. Atkarībā no čakru skaita, pirmo un pēdējo bieži nelieto. Pēdējais nekad netiek uzskatīts par mazāk svarīgu, jo tas (lai arī kurš nebūtu) atrodas virs galvas, proti, virs augstākās čakras.

Tādēļ Bhairava, vismistiskākā Šivas forma, Iemeslu dievību sarakstā nokļūst tad, kad saplūst ar Dievieti.

Bidža mantras attiecas nevis uz čakrām, bet gan uz tām atbilstošajiem elementiem

Tas ir vienkāršāk, nekā šķiet pirmajā brīdī. Jums ir stāstīts, ka sēklas mantra (bidža/ bīja vai vienkāršā mantra) muladharas čakrai ir – LAM. Taču tā nav neviena sanskrita avotā. Patiesībā LAM ir elementa zemes bidža mantra, kas lielākajā daļā prakšu tiek vizualizēta muladharā. VАМ ir elementa ūdens bidža, kas atrodas svadhistānā. Attiecīgi RAM – mantra ugunij, JAM – zemei, HAM – ēteram.

Proti, pamatmantras, kas ir saistītas ar pirmajām piecām čakrām, patiesībā attiecas uz elementiem, kas tām atbilst. To ir svarīgi zināt, ja vēlaties vienu elementu nomainīt ar citu. To ir iespējams izdarīt. Kā mainīsies attiecības, ja regulāri uz sirds centru tiks sūtīts gaiss? Varbūt jūs vēlaties sirdī ievietot zemi, ja to tagad vajag „iezemēt”. Tādēļ ir svarīgi zināt, ka LAM ir zemes, nevis muladhara čakras mantra. Pēc tradīcijas, mēs varam pārvietot elementus uz citām ķermeņa daļām, taču nedrīkst mainīt to kārtību. Proti, zeme vienmēr būs zemāk nekā ūdens, u.t.t.

Saistītie raksti

Arī ģeometriskās figūras, ko šodien asociē ar čakrām, ir saistītas ar elementiem. Zemi tradicionāli attēlo kā (dzeltenu) kvadrātu, ūdeni – kā (sudrabainu) pusmēnesi, uguni – otrādi apgrieztu (sarkanu) trijstūri, gaisu – kā heksagrammu vai sešstūru zvaigzni, ēteru – kā apli. Tādējādi figūras uz čakrām apraksta elementus, nevis čakru iekšējo ģeometriju.

Patiesībā mēs konkrēto tēmu apskatījām ļoti virspusēji un vēl ļoti daudz kas ir jāuzzina. Runājot par čakrām, neapgalvojiet, ka jūs ļoti daudz zināt. Stāstiet saviem audzēkņiem, ka ikviena grāmata par čakrām atklāj tikai vienu no iespējamajiem modeļiem. Tā vietā, lai kļūtu par autoritāti vienkāršotas versijas pētīšanā, mēģiniet paši un palīdziet audzēkņiem skaidrām, godīgāk un piesardzīgāk izvērtēt pašu iekšējo pieredzi.

Avots: “esotericblog.ru”

LA.lv