Latvijā
Rīga

Rīgā nocirtīs dižozolu 0

Foto: A/S “Latvijas Valsts meži”. Ilustratīvs attēls

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) devusi atļauju iedzīvotāju biedrībai “Duntes 28” dižozola nozāģēšanai.

Kā aģentūru LETA informēja DAP Pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs, pagājušā gada 24.oktobrī DAP saņēma biedrībasiesniegumu ar lūgumu atļaut ozola – dižkoka ar stumbra apkārtmēru 4,09 metri – ciršanu Rīgā, Duntes ielā 28. Biedrība norādīja, ka koks esot avārijas stāvoklī, tas ir nosvēries uz ēkas pusi, uz koka redzama trupe un tas ir bīstams sabiedrībai.

Pirms lēmuma pieņemšanas DAP pieaicināja koka apsekošanai SIA “Labie koki” ekspertu, kam tika dots uzdevums sniegt atzinumu par koka stāvokli un ieteikumus koka apsaimniekošanai. 2016.gada 31.oktobrī DAP saņēma arborista atzinumu, kurā norādīts, ka koka fiziskais stāvoklis ir slikts, proti, tas bojāts un tam pastāv risks izgāzties.

Atzinumā bija norādīts, ka uz koka stumbra apmēram četru metru augstumā ir nozāģēts viens liels zars, atsedzot lielu platību neaizsargātas koksnes, vainagā – ziemeļrietumu virzienā vērstam skeletzaram ir sēņu augļķermeņa izaugums, kas liecina par atmirušu koksni. Starp diviem skeletzariem ziemeļu virzienā ir vājš savienojums. Savienojumam, turpinot degradēties, pastāv risks atšķelties. Savukārt sakņu sistēma dienvidu virzienā ir traumēta un vāji attīstīta, jo aptuveni metra attālumā no stumbra izbūvēta asfaltēta braucamā daļa. “Pastāv iespēja, ka koka sakņu sistēma ir būtiski bojāta ziemeļu virzienā no ēkas celtniecības un kokam pastāv risks izgāzties,” teikts atzinumā.

Tomēr arborists atzinumā pauda, ka koka vispārējais novērtējums ir “Ļoti vērtīgs”, jo koks ir sasniedzis dižkoka izmērus un ir nozīmīgs bioloģiskajai daudzveidībai, piemēram, potenciāla aizsargājamu kukaiņu sugu dzīvotne, un norādīja rekomendējamos koka kopšanas pasākumus – koka vainaga redukciju, skaidroja Širovs.

DAP pagājušā gada 10.novembrī pieņēma lēmumu, ar kuru neatļāva dižkoka nociršanu un norādīja uz ieteicamajiem koka kopšanas darbiem, kas var samazināt potenciālo koka bīstamību.
Pēc Širova paustā, atbilstoši eksperta ieteikumiem, SIA “MK Green Nature” sertificēts arborists 27.decembrī veica koka kopšanas darbus – koka vainaga redukciju, sauso zaru izzāģēšanu un vainaga ievilkšanu. Arborists sniedza atzinumu, kurā norāda, ka kopšanas darbu laikā tika konstatēts, ka koks ir avārijas stāvoklī un veiktie darbi nav novērsuši tā bīstamību.

Atzinumā kā argumenti minētas vairākas pazīmes, tostarp vienā no lielajiem skeletzariem konstatēta liela kustība, dobumi un plaisas, kā arī saīsinot zarus, tajos konstatēta trupe, sēņu augļķermeņi un neliels dzīvais kambijs. Arborists atzinumā pauda viedokli, ka uzskaitītās pazīmes liecina par to, ka koks var izgāzties vai tam var lūzt lielie skeletzari.
Ņemot vērā “MK Green Nature” arborista sniegto koka kopšanas laikā iegūto papildu informāciju par koka stāvokli un argumentus koka bīstamībai, DAP šī gada 31.janvārī pieņēma lēmumu, kurā biedrībai “Duntes 28” tika atļauta dižkoka nociršana.

DAP uzskatīja, ka tās rīcībā ir pietiekami daudz informācijas, lai atzītu, ka koks ir bīstams. “Ņemot vērā, ka jau bija veikti koka kopšanas darbi, kuru rezultātā koka bīstamību nebija iespējams pilnībā novērst, DAP uzskatīja, ka koka nozāģēšana ir vienīgais līdzeklis, ar ko novērst koka bīstamību,” pauda Širovs.

Viņš piebilda, ka par papildu apstākli koka nozāģēšanā uzskatāms arī abu arboristu atzinumos paustais viedoklis, ka kokam, visticamāk, ir būtiski bojātas saknes gan dienvidu virzienā, kur apmēram metra attālumā no koka atrodas asfaltēta brauktuve, gan ziemeļu virzienā, kur atrodas daudzstāvu dzīvojamā ēka. Ņemot vērā arī faktu, ka koka stumbrs pie pašas zemes ir trupējis, DAP neuzskatīja par lietderīgu atstāt nenozāģētu koka stumbeni augstumā, kas neapdraud cilvēkus un īpašumu.

LA.lv