Kultūra

Rīgas Doma torņa atjaunošanu nodrošinās ES struktūrfondu līdzfinansējums 16


Rīgas Doma baznīcas restaurācija, kuru veic būvniecības uzņēmums “RE&RE”.
Rīgas Doma baznīcas restaurācija, kuru veic būvniecības uzņēmums “RE&RE”.
Foto – LETA

Jau tuvākajā laikā būs iespējams nostiprināt un restaurēt Rīgas Doma torni, nodrošinot Rīgas Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšanu. Ievērojamo kultūras pieminekli varēs atjaunot, pateicoties gan Kultūras ministrijas administrētās Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.3.3. aktivitātes “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros noslēgtajam līgumam un līdzfinansējumam, gan Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) finanšu līdzekļiem.

Doma baznīcas un klostera komplekss ir nacionālas nozīmes kultūras piemineklis, kas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā un kuru aizsargā UNESCO pasaules mantojuma statuss. Viens no retiem būvmākslas paraugiem ir Latvijā vecākās koka konstrukcijas, kas izbūvētas 16. gadsimta beigās, un Rīgas Doma zvanu tornis, kura mūrī un apakšējā zvanu torņa kupolā ir senākās koka konstrukcijas daļas.

Projekta ieviešana ļaus saglābt pašreiz neapmierinošā stāvoklī esošās torņa koka konstrukcijas un novērsīs draudus gan baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un nodrošinās tā ilglaicīgu izmantošanu nākotnē. Projekta mērķis ir nodrošināt gan baznīcas un klostera ansambļa saglabāšanu, gan pieejamību sabiedrībai un tā turpmāku pilnvērtīgu izmantošanu, veicot Rīgas Doma torņa restaurāciju. Projekta ietvaros paredzēti Rīgas Doma torņa koka konstrukciju restaurācijas būvdarbi, zvanu spēles uzstādīšana un nesošo konstrukciju monitorings, kā arī koka konstrukciju protezēšana un nostiprināšana. Lai novērstu lietus ūdens iekļūšanu, plānots veikt koka latojuma un vara skārda ieseguma nomaiņu augšējam un apakšējam kupolam. Vienlaicīgi ar torņa konstrukciju restaurāciju ir plānota torņa kapelu restaurācija.

Kopējais projekta “Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana 2. kārta. Rīgas Doma torņa nostiprināšana” finansējums – 4 582 548,98 lati, no kuriem ERAF līdzfinansējums – 3 895 166,63 lati, savukārt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas finansējums – 687 382,35 lati. Projekta īstenošanas termiņš ir 2015. gada 30. jūnijs.

Rīgas Doms ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa katedrāle un viens no Latvijas garīgās dzīves simboliem. Rīgas Doms ir lielākā un viena no vecākajām sakrālajām celtnēm Latvijā un Baltijas reģionā no viduslaiku perioda. Rīgas Doma pamatakmens ir likts bīskapa Alberta vadībā 1211. gada 25. jūlijā. Rīgas Doms 2011. gadā atzīmēja savu 800 gadu jubileju. Šodien Rīgas Doms ne tikai saglabā vēstures, arhitektūras, mākslas un kultūras vērtības no aizgājušajiem laikiem, bet arī ir aktīvi iesaistīts Latvijas garīgās, kultūras un sociālās dzīves norisēs.

LELB kopš 2011. gada ievieš ERAF projektu “Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana”, kura ietvaros ir pabeigti galvenie būvdarbi – vidusjoma un sānjomu koka konstrukciju restaurācija un vara skārda seguma nomaiņa, fasāžu, vitrāžu, kapitulzāles, sakristejas un baptistērija restaurācijas darbi.

KM administrētās ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma – 3.4.3.pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 3.4.3.3.aktivitātes “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” – ietvaros kopš 2010. gada tiek īstenoti vairāki projekti, tostarp “Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana”, “Baltijas šokolādes muzeja renovācija” “Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana”, “Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas ar vēsturisko ēku kompleksu atjaunošana, saglabāšana un sociālekonomiskās izmantošanas nodrošināšana” un “Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska Pareizticīgo baznīcas restaurācija, renovācija, plašākas pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas izmantošanas nodrošināšana”.

ERAF aktivitātes “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” mērķis ir nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

LA.lv