Latvijā
Rīga

Rīgas dome maina Skanstes un Centrāltirgus projektu mērķus0

Vizualizācija

Aktualizējot Rīgas Investīciju plānu 2017.-2019.gadam, Rīgas dome samazinājusi Skanstes teritorijas revitalizācijas, kā arī Rīgas Centrāltirgus revitalizācijas projekta attīstības mērķus.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja šodien atbalstīja Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānu 2017.-2019.gadam, kurš paredz, ka īstenojot Rīgas Centrāltirgus revitalizācijas projektu, sākotnēji plānotā viena hektāra vietā tiks atjaunots tikai 0,3 hektāri degradētās teritorijas.

Savukārt saistībā ar Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas attīstību turpmāk plānā paredzēts, ka tajās projekta jomās, par kuru finansēšanu ir atbildīga Rīgas dome, tiks radītas 100 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 6,93 eiro apmērā, kā arī tiks revitalizēta degradētā teritorija 18,7 hektāru platībā. Pirms tam tika paredzēts, ka tiks radītas 127 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 8,45 miljonu eiro apmērā, kā arī tikts revitalizēta degradētā teritorija 22 hektāru platībā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments norāda, ka šādas izmaiņas nepieciešamas saskaņā ar pērn Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sēdē pieņemto lēmumu, kurā tika apstiprināts finansējuma apjoms un iznākuma rādītāji katrai republikas pilsētai specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” programmā.

“Ņemot vērā to, ka pašlaik aktuālajā Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Investīciju plāna 2017.–2019.gadam integrēto teritoriju investīciju projektu sadaļā iekļautie mērķa sasniegšanu raksturojošie rādītāji neatbilst padomes sēdē lemtajam, plānu nepieciešams aktualizēt. Nākamā visaptverošā Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēja paredzēta šī gada rudenī,” skaidro departamentā.

Pilsētas attīstības komiteja šodien pēc būtības neizskatīja deputāta Viestura Zepa (LA) rosinājumu sagatavot detalizētu risku izvērtējumu, kas saistīti ar projekta īstenošanu. To plānots skatīt nākamnedēļ gaidāmajā domes sēdē. Departamenta pienākumu izpildītājs Armands Krūze ilgstoši deputātus iepazīstināja ar projekta attīstības gaitu un prognozējamajiem rezultātiem, skaidrojot, ka pašvaldība projekta attīstības gaitā nekādus riskus nesaskata.

LA.lv