Uncategorized

“Rīgas meži” aicina atvieglot dronu izmantošanas nosacījumus0

Foto no LA arhīva.

SIA “Rīgas mežu” ieskatā nepieciešams atvieglot striktos dronu izmantošanas ierobežojumus, kas kavē efektīvu meža apsaimniekošanu, informēja uzņēmumā.

“Rīgas meži” dronus izmanto jau vairākus gadus ugunsgrēku vietas lokalizēšanai, bet lielu un ilgstošu meža ugunsgrēku gadījumā tie palīdz arī organizēt dzēšanas darbus. Tāpat droni tiek izmantoti konkrētu vietu mežā lokālai izpētei un, lai noteiktu meža teritoriju uzmērīšana ar fotogrammetrijas palīdzību. Tas nozīmē, ka dronam ieprogrammē automātisku lidojuma maršrutu, pa kuru tas aplido konkrētu teritoriju un veic tūkstošiem uzņēmumu, no kuriem vēlāk, pielietojot šim nolūkam paredzētas datorprogrammas, var uzmodelēt teritorijas attēlu, kuru iespējams iesiet koordinātēs un noteikt attālumus un platības. Šādi iespējams iegūt augstvērtīgus datus par jebkuru meža platību, un tos apstrādājot, precizēt meža nogabalu robežas, konstatēt izmaiņas un novērtēt atsevišķus meža audzes parametrus.

“Lai gan šobrīd neviena tehnoloģija nespēj pilnībā aizstāt profesionālu speciālistu, kurš ar savu pieredzi un zināšanām spēj izdarīt vislabākos secinājumus par konkrētajiem apkopotajiem meža datiem, drona iespējas būtiski atslogo mežsaimniecības darbinieku ikdienu, ātri ievācot datus vietās, kur cilvēkam dažādu iemeslu dēļ grūti piekļūt vai tas prasa ievērojamu spēka un laika patēriņu. Drons ar mazākiem resursiem paveic tehniskos uzdevumus, ievāc datus, savukārt cilvēks pēc tam šos datus izmanto savam ikdienas darbam,” uzsvēra kompānijā.

“Rīgas mežu” ieskatā pašreizējais regulējums attiecībā uz bezpilota lidaparātu lietošanu profesionālo pienākumu pildīšanai, tostarp meža teritoriju apsekošanai un izpētei, mērījumu veikšanai vai meža ugunsgrēka vietas lokalizēšanai, būtu jāvienkāršo. Pretējā gadījumā līdz šim panāktais progress, izstrādājot un piedāvājot arvien jaunus un labākus programmnodrošinājumus ierīcēm, kuras ir iespējams uzmontēt uz droniem dažādu nepieciešamo pētījumu no gaisa veikšanai var tikt apstādināts.

Tāpēc “Rīgas meži” kopā ar VAS “Latvijas Valsts meži” (LVM) un Valsts meža dienestu (VMD) plāno sagatavot priekšlikumus Civilās aviācijas aģentūrai, rosinot to atteikties no striktiem dronu izmantošanas ierobežojumiem, kas liedz lietot dronus efektīvai mežu apsaimniekošanai, gadījumos, kad lidojumi notiek tikai virs neapdzīvotas viena īpašnieka zemes (meža).

Jau ziņots, ka saskaņā ar Ministru kabineta kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, bezpilota gaisa kuģa lidojumus var veikt tiešās redzamības zonā un ne tālāk par 500 metriem horizontālajā plaknē no bezpilota gaisa kuģa tālvadības vietas – mežā drons vairs nav izmantojams, jo pilots nevar nodrošināt tiešu redzamību. Drona lietotājam noteikta prasība netuvoties noteiktā attālumā dažādiem infrastruktūras objektiem vai katru reizi saskaņot to ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju.

LA.lv