Latvijā
Rīga

Rīgas parku kopšanai nākamgad lūdz paredzēt 2,2 miljonus latu0


Cilvēki rudenī Kronvalda parkā.
Cilvēki rudenī Kronvalda parkā.
Foto-LETA

Rīgas dārzu un parku kopšanai nākamgad būtu nepieciešami 2,2 miljoni latu, liecina pašvaldības SIA “Rīgas meži” struktūrvienības “Rīgas dārzi un parki” aprēķini.

“Rīgas mežu” 2014.gada apstādījumu apsaimniekošanas budžeta izlietojuma plāna priekšlikums ir izstrādāts saskaņā ar pērn 28.februārī uzdoto pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu atbilstoši apstādījumu apsaimniekošanas minimālajām prasībām. Mājokļu un vides departaments norāda, ka rekreācijas slodze sabiedriskajos apstādījumos būtiski palielināsies, jo 2014.gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, tāpēc pilsētā sagaidāms liels viesu pieplūdums.

Ņemot vērā “Rīgas mežu” pieejamos finanšu resursus un sagaidāmo naudas plūsmu, Rīgas pašvaldībai ir jāparedz dotācijas piešķiršana apstādījumu apsaimniekošanas izdevumu kompensācijai, lai uzņēmums bez saimnieciska riska varētu nodrošināt deleģēšanas līgumā paredzētā pārvaldes uzdevuma izpildi.

Budžeta izlietojuma plānā ir iekļauti apstādījumu apsaimniekošanas darbi atbilstoši sezonalitātei. Ņemot vērā paredzamo cilvēku pieplūdumu Rīgas parkos un skvēros, būtiski ir palielinājušies plānotie izdevumi parku apsaimniekošanā – paredzēti papildu izdevumi pilsētas noformējuma ziedaugu kompozīciju iegādei un uzturēšanai, palielināts plānoto stādāmo ziedaugu skaits, paredzēta intensīvāka kopšana Pļavnieku parkā atbilstoši Austrumu izpilddirekcijas pieprasījumam, paredzēti papildu līdzekļi bērnu rotaļu laukumu drošai un kvalitatīvai uzturēšanai, kā arī nepieciešami izdevumi papildu teritorijas kopšanai Pļavnieku Zaļās birzs skvērā.

Izstrādātajā budžeta izlietojuma plāna projektā darbinieku atalgojumam paredzēti 688 207 lati jeb 31% no kopējām izmaksām. Nākamgad paredzēti papildu līdzekļi valstī noteiktās minimālās algas palielināšanas nodrošināšanai, ir izveidotas papildu štata vietas, kā arī ir plānoti izdevumi brīvdienu un vakara maiņas dežūru darbiniekiem centra apstādījumos.

Mājokļu un vides departamenta speciālisti norāda, ka pašreizējais atalgojuma līmenis neļauj nodrošināt kvalificēta darbaspēka piesaisti un noturēšanu darba vietā. Atalgojuma līmenis apstādījumu apsaimniekošanas darbos tieši iesaistītajiem darbiniekiem pirms nodokļu nomaksas kopumā ir zemāks par vidējo algu līmeni Rīgas reģionā un nav konkurētspējīgs darba tirgū pašreizējā situācijā. Piemēram, palīgstrādnieku alga ir 225 lati mēnesī, tehniskajiem darbiniekiem – 320 līdz 400 lati, darbu vadītājiem – 420 lati mēnesī.

Transporta un komunālas tehnikas izdevumiem tiek plānoti 371 566 lati jeb 17%, bet materiālu un ārpakalpojumu izmaksām – 237 909 lati jeb 11% no kopējām plānotajām izmaksām.

Budžeta izlietojuma plānā paredzēta investīciju programma 402 942 latu jeb 18% apmērā, kas paredzēti komunālas tehnikas parka un apsaimniekošanā izmantojamā inventāra atjaunošanai, jo jau 2012.gadā pašvaldības aģentūras “Rīgas dārzi un parki” funkciju pārņemšanas brīdī tehnikas nolietojums bijis gandrīz 90% no to lietderīgās lietošanas laika, bet 2012. un 2013.gadā vajadzīgā tehnika tika papildināta tikai ar mazajiem rokas motorinstrumentiem, kas nespēj nodrošināt apstādījumu apsaimniekošanas vajadzības. Šo izdevumu pozīciju 2014.gada laikā iespējams koriģēt, paredzētās tehnikas vienības iegādājoties uz nomaksu, līzingā vai piesaistot komunālas tehnikas nomas ārpakalpojumu sniedzējus.

Šajās izmaksās iekļautās plānotās darbaspēka un pielietojamo materiālu pozīcijas, nepieciešamās komunālas tehnikas un kopšanas inventāra izmaksas ir pamatotas un pārrunātas ar Mājokļu un vides departamenta speciālistiem, taču gala atbildi par finansējuma piešķiršanu sniegs Rīgas domes finansisti un Budžeta komisija, kas veidos pašvaldības 2014.gada budžetu.

LA.lv