Latvijā

Rīgas Stradiņa universitāte – izcila studiju kvalitāte un labākā reputācija0


Rīgas Stradiņa universitātē ir iespēja studēt medicīnu, zobārstniecību, rehabilitāciju, antropoloģiju, politoloģiju, žurnālistiku, psiholoģiju un citas specialitātes vairāk nekā sešdesmit studiju programmās
Rīgas Stradiņa universitātē ir iespēja studēt medicīnu, zobārstniecību, rehabilitāciju, antropoloģiju, politoloģiju, žurnālistiku, psiholoģiju un citas specialitātes vairāk nekā sešdesmit studiju programmās
Rīgas Stradiņa universitātē ir iespēja studēt medicīnu, zobārstniecību, rehabilitāciju, antropoloģiju, politoloģiju, žurnālistiku, psiholoģiju un citas specialitātes vairāk nekā sešdesmit studiju programmās

Augstskolā studē gandrīz deviņi tūkstoši studentu vairāk nekā 60 studiju programmās

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir viena no modernākajām universitātēm Baltijā ar plašu studiju programmu piedāvājumu veselības aprūpē un sociālo zinātņu jomā, spēcīgu pētniecisko bāzi un starptautisku atpazīstamību. Pērn atzīta par augstskolu ar labāko reputāciju, RSU saņēmusi arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras balvu kategorijā “Eksporta čempions” par izciliem rezultātiem ārvalstu studentu piesaistē.

Augstskolu reputācijas topa augšgalā

RSU studiju kvalitāti veido augstvērtīgs programmu saturs un docētāji, kas ir savas jomas profesionāļi un viedokļa līderi. Daudzi no viņiem ir guvuši atzinību ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.
Pašlaik RSU studē gandrīz deviņi tūkstoši studentu vairāk nekā sešdesmit studiju programmās. Šeit tiek sagatavoti jaunie medicīnas un veselības aprūpes speciālisti, antropologi, politologi, žurnālisti, psihologi utt. Katrs ceturtais RSU students nāk no ārvalstīm, kas ļauj nodrošināt studentiem un docētājiem starptautisku vidi darbam un studijām.
2017. gadā “Kantar TNS” veiktajā Latvijas augstskolu reputācijas pētījumā RSU tika atzīta par augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā. Kā secināts pētījumā, RSU reputācijas pamatā ir uzticamība augstskolai un augstā izglītības kvalitāte. Arī tas, ka universitātes diploms tiek augstu vērtēts darba tirgū, kā arī piedāvātā izglītība sniedz praktiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darbam izvēlētajā specialitātē.

Motivējoša un inovatīva studiju vide

RSU ir studentcentrēta augstskola, kur studenti piedalās būtisku lēmumu pieņemšanā, kā arī regulāri sniedz ierosinājumus studiju satura uzlabošanai. Pilnveidojot jau esošos studiju kursus un programmas, kā arī veidojot jaunas, akcents tiek likts uz to, lai students iegūtu tās zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir un būs pieprasītas darba tirgū. Lai to panāktu, liela nozīme ir arī RSU veiksmīgai sadarbībai ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām.
Augstskola arvien vairāk attīsta uz simulācijām balstītas studijas gan veselības aprūpē, gan sociālo zinātņu studiju programmās. Pirms doties uz slimnīcu pie reālā pacienta, veselības aprūpes studenti apgūst nepieciešamās prasmes, izmantojot mulāžas, manekenus un 3D mācību iekārtas. Augstskolas mācību aprīkojums nodrošina kvalitatīvu un efektīvu iemaņu apguvi topošajiem ārstiem, zobārstiem, rehabilitologiem, māsām un citiem speciālistiem. Piemēram, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā studentiem ir pieejams simulators jaundzimušo un pieaugušo neatliekamās medicīniskās palīdzības un atdzīvināšanas prasmju apguvei, dzemdību simulators, oftalmoskopijas trenažieris acu slimību diagnostikai u.c.

Aktīva studentu dzīve

Arī topošie sociālo zinātņu speciālisti mērķtiecīgi attīsta savas praktiskās iemaņas jau studiju procesā. Piemēram, topošie juristi izspēlē tiesu procesu speciāli aprīkotajā tiesu zālē, bet Komunikācijas fakultātes studenti darbojas multimediju studijā un, iesaistoties RSU studentu medija “Skaļāk!” veidošanā, var gūt praktisku pieredzi mediju darbībā – domāt, plānot un veidot saturu radio, TV un interneta platformās, vadīt reportāžas no pasākumiem, izstrādāt savas rubrikas, rakstīt publikācijas.
Brīvajā laikā RSU studenti aktīvi iesaistās sportiskajās un mākslinieciskajās aktivitātēs. Universitātē darbojas starptautisku atzinību guvušais jauktais koris “Rīga” un tautas deju kolektīvs “Ačkups”, kā arī Sporta klubs, kur kvalificētu treneru vadībā studenti trenējas vīriešu un sieviešu basketbolā, volejbolā, florbolā u.c.
Tāpat studentiem ir plašas iespējas iesaistīties RSU Studējošo pašpārvaldes darbā, jau studiju laikā attīstot prasmes argumentācijā, projektu vadībā, pasākumu organizēšanā. Tā kā studentu dzīves ritms ir piesātināts, Studējošo pašpārvalde rūpējas ne tikai par studentu interešu pārstāvniecību ar studijām saistītajos jautājumos, bet arī par atpūtas un izklaides iespējām ārpus studijām.

LA.lv