Latvijā
Rīga

Riharda Vāgnera namu mēģinās iznomāt0


Vāgnera iela, Rīgā
Vāgnera iela, Rīgā
Foto: LETA

Kritiskā stāvoklī esošo vācu komponista Riharda Vāgnera vārdā dēvēto namu, Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, uz 30 gadiem mēģinās iznomāt privātam partnerim, otrdien lēma Ministru kabinets.

Valdība uzklausīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par minētā nama turpmākās attīstības iespējām, kurā bija minētas vairākas nekustamā īpašuma attīstības alternatīvas.

Minētais nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,1564 hektāri un četru stāvu būves 4445,7 kvadrātmetru platībā. Pēc nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem tā vērtība uz 2017.gada 24.februāri ir noteikta 1 147 143 eiro. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) dati liecina, ka Vāgnera nama pārvaldīšana nes zaudējumus vidēji 40 000 eiro gadā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) pagājušā gada jūnijā izdeva rezolūciju, uzdodot finanšu ministrei Danai Reizniecei-Ozolai (ZZS) kopā ar Kultūras ministriju (KM) izveidot darba grupu, iesaistot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un VNĪ pārstāvjus, lai nodrošinātu Vāgnera nama renovācijas iespējas. Atbilstoši KM 2016.gadā veiktajiem aprēķiniem, Vāgnera nama atjaunošanas izmaksas aplēstas 16 536 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), savukārt 2017.gada vasarā tās tika aplēstas 18,8 miljonu eiro apmēra.

Diskusiju gaitā tika izstrādātas vairākas Vāgnera nama attīstības alternatīvas – īpašuma atjaunošana, kapitālieguldījumus finansējot no valsts budžeta, pielāgojot to VSIA “Latvijas Koncerti” vajadzībām; īpašuma atjaunošana, izmantojot publisko un privāto partnerību; īpašuma iznomāšana; Vāgnera nama maiņa vai nodošana bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā; vai arī nekustamā īpašuma pārdošana.

Izvērtējot minētās alternatīvas, to īstenošanas laika grafikus, potenciālos ieguvumus un riskus un to finansiālo ietekmi uz valsts budžetu, FM ieskatā, visizdevīgākā Vāgnera nama turpmākās attīstības alternatīva ir nekustamā īpašuma iznomāšana uz 30 gadiem privātajam partnerim ārpus vispārējās valdības sektora.

Tādējādi FM rosināja nekustamo īpašumu iznomāt privātajam nomniekam uz 30 gadiem ar pienākumu veikt noteikta apmēra kapitālieguldījumus nekustamajā īpašumā. Pieņemot, ka nomnieks Vāgnera namā īstenos kultūras funkciju, provizoriskā nomas maksa būtu 0,69 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jeb 36 810 eiro bez PVN gadā. FM piebilda, ka nomas maksa tiek noteikta minimālā apmērā, jo nomniekam ar nomas līgumu ir noteikts pienākums veikt īpašumā ieguldījumus.

Starp ieguvumiem šāda risinājuma gadījumā FM minēja to, ka Vāgnera nams tiks saglabāts valsts īpašumā, kā arī sekmīgas nomas izsoles gadījumā nama atjaunošanas darbus varēs uzsākt visātrāk. Tāpat šāda varianta īstenošanā nav nepieciešams valsts budžeta finansējums nekustamā īpašuma atjaunošanai. Risinājums arī paredz saglabāt kultūrvēsturisko objektu un nodrošinās telpu pieejamību ar kultūru un tūrismu saistītu pasākumu norisei.

Tajā pašā laikā FM norādīja – tā kā būve ir kultūrvēsturisks piemineklis, ir jāņem vērā Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu, līdz ar to varētu būt sagaidāms mazs nomas tirgus pieprasījums. Pastāv arī risks, ka nomnieks nespēs pildīt saistības attiecībā uz ieguldījumu veikšanu.

Līdz ar valdības lēmumu VNĪ kā Vāgnera nama iznomātājs pieņems lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanu un piemērojamo izsoles veidu un organizēs cenu aptauju tirgus nomas maksas noteikšanai.

2016.gadā ekspremjera un uzņēmēja Māra Gaiļa pārstāvētā Rīgas Riharda Vāgnera biedrība vērsās KM ar priekšlikumu, ka Vāgnera ēka būtu atjaunojama publiskās un privātās partnerības ietvaros. Vēlāk KM noslēdza iepirkuma līgumu ar SIA “PKC”, lai veiktu situācijas analīzi un sagatavotu no visiem aspektiem pamatotus priekšlikumus par publiskās un privātās partnerības iepirkumu modeļiem un labākās alternatīvas izvēli.

Ēka Riharda Vāgnera ielā 4 pašlaik ir slēgta. Ēka ir pazīstama ar nosaukumu “Vāgnera zāles nams”, un tajā kādreiz ir atradies Rīgas pirmais Pilsētas muzikālais teātris. Šajā namā no 1837.gada līdz 1839.gadam operas diriģēja pasaules slavenais komponists Rihards Vāgners. No 1988.gada līdz 2006.gadam šajā namā ir darbojusies Vāgnera koncertzāle.

LA.lv