Ekonomika
Īpašums

Rosina dzīvojamo māju inženiertīklu vizuālo pārbaudi veikt retāk2


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto-Fotolia

Ekonomikas ministrija (EM) saskaņošanai nodevusi grozījumus noteikumos par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām, kas paredz dzīvojamo māju inženiertīklu vizuālo pārbaudi veikt divas reizes gadā.

Patlaban noteikumi paredz, ka inženiertīklu vizuālā pārbaude ir jāveic reizi mēnesī, lai noteiktu inženiertīklu tehnisko stāvokli.

Tomēr EM atzina, ka ar vizuālo pārbaudi iespējams fiksēt un novērtēt vienīgi inženiertīklu redzamos bojājumus, bet nevar konstatēt slēptus bojājumus, kas var būt par iemeslu avārijas situācijai. Bojājumu konstatēšanas gadījumā pārvaldītājs atkarībā no to veida lemj par ārpuskārtas remonta veikšanu, vai arī par plānotā remonta veikšanu.

Tāpat ministrijā norādīja, ka vizuālo pārbaužu veikšanas izmaksas, ja to veic reizi mēnesī, ir būtiskas. Tādēļ situācijā, kad dzīvojamās mājas īpašnieku ierobežotās maksātspējas dēļ, pārvaldīšanas izdevumos netiek ietverti izdevumi remonta darbiem, kas paredzēti konstatēto bojājumu novēršanai, šāds pārbaužu biežums, it īpaši ņemot vērā ierobežotās iespējas konstatēt bojājumus, nav uzskatāms par optimālu.

Ņemot vērā konsultācijās ar nozares pārstāvjiem secināto, ka, piemēram, dzīvojamā mājā siltumapgādes tīkla avārijas iespējamas uzsākot apkures sezonu, un šo inženiertīklu vizuālās pārbaudes būtu veicamas divas reizes gadā, proti, uzsākot un noslēdzot apkures sezonu dzīvojamā mājā, veiktas izmaiņas noteikumos.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka inženiertīklu vizuālā pārbaude turpmāk būs jāveic divas reizes gadā. Tādējādi paredzot iespēju veikt visu dzīvojamās mājas inženiertīklu vizuālo pārbaudi vienā laikā ar nepieciešamajām pārbaudēm apkures sezonas uzsākšanai un noslēgšanai dzīvojamā mājā.

“Veicot vienlaikus vairākas pārbaudes paredzams izdevumu samazinājums. Attiecīgi ir iespēja novirzīt vairāk finansiālos līdzekļus uzkrājumu fondā, lai, piemēram, savlaicīgi varētu veikt inženiertīklu nomaiņu,” skaidroja EM.

Papildus ar noteikumu projektu noteikts, ka iepriekš minētā inženiertīklu vizuālā pārbaude divas reizes gadā jāveic koplietošanas telpu grupās, kur inženiertīkli ir pieejami apskatei.

LA.lv