Latvijā
Politika

Rosina reorganizēt mazās valsts iestādes 0

Izvērtējot 17 ļoti mazu un mazu valsts pārvaldes iestāžu darbību, Valsts kontrole secinājusi, ka nepastāv šķēršļi reorganizēt vai likvidēt vairākas mazās valsts institūcijas.

Pēc Valsts kancelejas lūguma Valsts kontrole veica vairāku valsts pārvaldes iestāžu darbību, vērtējot, vai to līdzšinējā darbībā ņemti vērā labas pārvaldības principi, vai to reorganizācijai nav juridisku šķēršļu. Valsts kontrole vērtēja Latvijas Institūtu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, Latvijas Sporta muzeju, Studiju un zinātnes administrāciju, Latvijas Zinātnes padomi, Latviešu Valodas aģentūru, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Nacionālo kinocentru, Kultūras informācijas sistēmu centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroju, Valsts dzelzceļa administrāciju, Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju, Juridiskās palīdzības administrāciju, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju un Vides pārraudzības valsts biroju.

14 no 17 iestādēm norādījušas, ka tās sniedz būtiskus pakalpojumus nozīmīgai sabiedrības daļai, tomēr tikai puse no izvērtētajām iestādēm apkopo sabiedrības viedokli par to sniegto pakalpojumu kvalitāti. Valsts kontrole secinājusi, ka virknē gadījumu iestādes pašas sev nosaka neambiciozus un viegli sasniedzamus rezultātus, kas nozīmē, ka iestādes darbība formāli vienmēr būs efektīva.

Tajā pašā laikā Valsts kontrole norāda uz trūkumiem, kas jānovērš, arī saglabājot iestāžu patstāvību. Būtisks iestāžu skaits darbojas bez spēkā esošas iestādes darbības stratēģijas. Valsts kontrolē piebilda, ka netika vērtēti minēto iestāžu darba ekonomiskums un produktivitāte, kas ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem lēmumu pieņemšanā par iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju. Valsts kontrole aicina Ministru kabinetu izmantot šo izvērtējumu kā vienu no pamatojošiem dokumentiem, lai veiktu tālāku izvērtējumu un lemtu par šo iestāžu kā atsevišķu juridisku personu darbības lietderību.

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis kopumā identificējis 24 mazās valsts iestādes, kurās nodarbina maz darbinieku. Šo iestāžu vidū ir Latvijas Institūts ar piecām amata vietām, Latvijas Zinātnes padome ar septiņām amata vietām, Valsts dzelzceļa administrācija ar 11 amata vietām, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ar 19 amata vietām, Valsts administrācijas skola ar 20 amata vietām, Datu valsts inspekcija ar 25 amata vietām u. c. Pēc Valsts kontroles atzinuma saņemšanas Citskovskis plāno lemt par mazo iestāžu reformēšanu. Valsts kancelejas direktors neplāno likvidēt mazās iestādes, bet gan pievienot kādām lielākām institūcijām vai apvienot mazās iestādes.

LA.lv