Latvijā
Izglītība

RSU: mūsu veiksmes stāsta pamatā – studijas ar izcilu kvalitātes zīmi 0

Publicitātes foto

Rīgas Stradiņa universitāte gatavo nozares profesionāļus ne tikai medicīnā, bet arī sociālo zinātņu jomās

Ik septembri studijas Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) deviņās fakultātēs uzsāk gandrīz divi tūkstoši jauniešu, no tiem piektā daļa – no ārvalstīm. Mūsdienīgā, prestižā un starptautiski atpazīstamā augstskola studētgribētājus piesaista ar Eiropas Savienības izcilības standartiem atbilstošu izglītību, profesionāli pieredzējušiem un zinošiem docētājiem un profesoriem, jaunākajās tehnoloģijās balstītu studiju procesu un starptautisko vidi, kas nākotnē sola veiksmīgu karjeru izvēlētajā profesijā.

Modernas, uz tehnoloģijām balstītas studijas veselības aprūpē

RSU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas ir cieši un visplašāk integrēta veselības aprūpes sistēmā, tādēļ tradicionāli ļoti populāras ir medicīnas un veselības aprūpes studiju programmas, kurās ir valsts budžeta vietas. Nosacījums – jābūt nokārtojušam centralizēto eksāmenu bioloģijā vai ķīmijā. Lai studenti apgūtu mūsdienu prasībām atbilstošas prasmes, zināšanas un kompetences, augstskola iegulda ievērojamus līdzekļus studiju procesa modernizācijā, ieviešot visjaunākās tehnoloģijas. Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu pirms trim gadiem atklāts Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs Anniņmuižas bulvārī Rīgā, kas šobrīd ir modernākais medicīnas izglītības centrs Baltijas valstīs. Specializēti aprīkotās nodarbību telpās notiek klīnisko prasmju apguve, kuru laikā studenti, izmantojot mulāžas un simulatorus, apgūst nepieciešamās prasmes darbam ar pacientu – sākot ar vienkāršiem izmeklējumiem līdz pat ar sarežģītām ķirurģiskām operācijām un dzemdību pieņemšanu. Līdzīgi aprīkota ir Zobārstniecības fakultāte, kuras apmācību bāze ir modernākā Ziemeļeiropā. Savukārt renovētajā RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā jeb anatomikumā studenti var praktizēties pie digitālā 3D anatomijas mācību galda ar vairāk nekā 60 000 patoloģiju datubāzi, kas ļauj virtuālajā vidē plašāk iepazīt un preparēt cilvēka ķermeni, atvieglojot sarežģītās anatomijas studijas. Vienlaikus modernizēta un padarīta ērtāka arī studiju infrastruktūra, piemēram, auditorijas aprīkotas ar interaktīvām tāfelēm, bet gaiteņos izvietoti speciāli studiju stūrīši, kas ļauj ērti un ilgstoši nodoties studijām gan vienatnē, gan kopā ar kolēģiem.

Unikālas sociālo zinātņu programmas

RSU Komunikācijas, Juridiskajā un Eiropas studiju fakultātēs iespējams apgūt virkni sociālo zinātņu studiju programmu, kuru saturs ir unikāls, piemēram, “Multimediju komunikācija”, “Politika un politiskā komunikācija”, “Starta uzņēmējdarbības vadība”, “Sociālā antropoloģija” iespējams apgūt tikai šajā augstskolā. Turklāt docētāji ir savas nozares izcilākie profesionāļi – personības un viedokļu līderi, kas dziļās teorētiskās zināšanas ir pārbaudījuši ikdienas darba dzīvē reālajā politikā, medijos un iekšlietu sistēmā.

Universitātē ar lepnumu saka: “Gatavojam savas nozares ekspertus un sabiedrībā pazīstamus pētniekus sociālo zinātņu jomā. Gan medicīnā, gan sociālajās zinībās RSU diploms ir kvalitātes zīme. Tiem, kuri bijuši cītīgi studijās, pēc beigšanas nav grūti atrast arī darbu un veidot veiksmīgu profesionālo karjeru un celt dzīves labklājību.”

Jau no pirmā kursa studenti tiek mērķtiecīgi virzīti konkrētā studiju programmā, piemēram, žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, starptautiskajās attiecībās, psiholoģijā, jurisprudencē. Piemēram, topošie žurnālisti jau studiju laikā sāk praktiski darboties gan RSU studentu medijā “Skaļāk”, gan lielākajos masu medijos – radio, televīzijā, preses izdevumos un interneta portālos. Eiropas studiju fakultāte gatavo speciālistus starptautiskajās attiecībās un mārketingā, politikas zinātnē, Juridiskā fakultāte – tiesību ekspertus, tajā skaitā medicīnas tiesībās, operatīvos darbiniekus un kibernoziegumu izmeklēšanas speciālistus. Lai gan RSU studijas sociālajās zinātnēs nesaņem valsts budžeta finansējumu, kvalitātes mērījumos tās vienmēr tiek ierindotas Latvijā vislabāko studiju programmu vidū, turklāt labākajiem studentiem ir iespēja pretendēt uz augstskolas apmaksātām studiju vietām.

Starptautiska un draudzīga studiju vide

Jau vairākus gadus pēc kārtas RSU ir līdere starp Baltijas augstskolām ārvalstu studentu ziņā. Lielākā daļa ir no Eiropas valstīm – Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas. Tas nodrošina augstskolā multikulturālu vidi. Arī Latvijas jauniešiem, kas studē medicīnu par valsts budžeta līdzekļiem, ir iespēja mācīties jauktajās grupās kopā ar ārvalstu studentiem, apgūt zināšanas angļu valodā un veidot profesionālas draudzības saites, kas vēlāk var noderēt, stažējoties ārzemju klīnikās. Tāpat plaši pieejama studiju apmaiņas programma “Erasmus+”.

Universitātē izveidotas modernas informācijas tehnoloģijas, kas atvieglo studiju priekšmetu apguvi. Proti, visi studiju priekšmetu apraksti, studijām nepieciešamie materiāli, arī pārbaudes darbi tiek veikti interneta vidē – īpaši izveidotā e-studiju vietnē, kur studenti saņem studiju materiālus: gan teorētisko literatūru, gan videomateriālus, gan sazinās ar docētājiem.

Paralēli jau esošajām trim studentu dienesta viesnīcām, kurā studenti var izvēlēties numuriņus atbilstoši savām vēlmēm un finansiālajām iespējām, šobrīd tiek būvēta jauna dienesta viesnīcas ēka ar paaugstināta komforta istabiņām, kas atradīsies tikai dažu metru gājienā no RSU centrālās ēkas – Dārza ielā 5. Tā durvis vērs jau 2017. gada nogalē.

LA.lv