Ekonomika
Bizness

RTU zinātnisko ideju komercializācijai piesaista ap 1,8 miljonus eiro0


Rīgas Tehniskās universitātes logo.
Rīgas Tehniskās universitātes logo.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) programmā “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) tehnoloģiju pārnesei piesaistījusi gandrīz 1,8 miljonus eiro.

LIAA divās konkursa kārtās atbalstījusi 11 RTU zinātnieku izstrādātas potenciāli ko-mercializējamas tehnoloģiju idejas, kam veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija.

Tālākai attīstībai un tehnoloģiju pārneses pasā-kumu īstenošanai atbalstītas piecas no tām.

RTU zinātnieki turpina attīstīt Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadošā pētnieka Andra Šutkas vadībā radītu nulles enerģijas tehnoloģiju farmācijas uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanai no īpaši noturīga organiska piesārņojuma.

Savukārt RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta zinātnieki izstrādā dabisku ter-moiepakojuma materiālu no Latvijā plaši pieejama skuju koku zaleņa un tehnoloģiju omega-3 eļļas ieguvei no biodegradējamiem citu nozaru ražošanas atkritumiem, izmantojot mikroorganismus.

Šo projektu zinātniskie vadītāji ir attiecīgi RTU Vides aizsardzības un siltuma institūta direktore Dagnija Blumberga un profesors Ivars Veiden-bergs. Tāpat tiek turpināts darbs pie daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai.

Šī Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāna Agra Ņikitenko vadītā projekta tehnoloģiskais izaicinājums ir pārvērst cilvēka darbināmu industriālo uzkopšanas mašīnu par sadarboties spējīgu robotu, veidojot pamatu robotu komandām vienota mērķa sasniegšanai.

Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Kaspars Kalniņš un viņa komanda izstrādā tehnoloģiju augstas stiprības polimēra un stikla šķiedras hibrīda pavedienu 3D printeriem.

Šīs idejas pamatā ir zināšanu un ie-strādņu pārnese no iepriekš īstenota projekta, kas pierādīja, ka termoplastiska stikla šķiedras hibrīdauduma konstrukcijas var aizstāt šobrīd tradicionālus tērauda risinājumus automobiļu ražošanas nozarē.

LIAA programmā “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” RTU piesaistījusi 1,76 miljonus eiro.

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa pauž lepnumu par zinātnieku sasniegumiem un atzinīgi novērtē viņu gatavību pievērsties zinātnisko izstrādņu komercializācijai, radot produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs palīdz zinātniekiem, sniedzot atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanā un ieviešanā, nodrošinot ideju prezentēšanas apmācības, koordinējot procesu un uzturot komunikāciju ar LIAA.

Programmā “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” atbalstītie projekti var pretendēt uz līdz 300 tūkstošiem eiro lielu finansējumu tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādei, rūpniecisko pētījumu veikšanai, eksperimen-tālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs, individuālām vizītēm, īpašumtiesību nostiprināšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai, ekspertu piesaistei intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

LA.lv