Reklāmraksti

“Sadales tīkls” sola noturīgu kvalitāti un nemainīgus tarifus0

Intervija ar akciju sabiedrības “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu

Kā uzņēmums strādājis pagājušajā gadā?

Aizvadīto gadu esam noslēguši sekmīgi. Varam būt gandarīti par paveikto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas jomā. Par to liecina bojājumu izraisīto elektroenerģijas piegāžu pārtraukumu laiks, kas vienam klientam gadā pērn sarucis par 13%. Laika ziņā no 261 minūtes 2017.gadā līdz 228 minūtēm 2018.gadā.

Savukārt vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam gadā samazinājās par 11% – no 2,8 līdz 2,5 reizēm. Salīdzinoši ar Baltijas valstu kaimiņiem kvalitātes rādītāju uzlabojumu dinamika mums ir vislabākā.

Kā tas izdevies?

Ik gadu, atjaunojam elektrolīnijas vidēji 1700 km kopgarumā. Atjaunošanā ieguldītā summa nav maza. Bet jāņem vērā, ka tīkls noveco un katrs elektrotīkla metrs ir jāatjauno vidēji vienreiz 50 gados.

Šī atjaunošana, protams, ir jāturpina, jo aptuveni puse no elektrotīkla 93 000 km kopgarumā joprojām ir padomju varas laika mantojums.

Atjaunošana ietver apjomīgu tehnisko pasākumu kopumu, lai elektrotīklu uzturētu drošā stāvoklī, savukārt mūsu klientiem elektroenerģija būtu viens no drošākajiem un uzticamākajiem resursiem. Protams lielu rezultātu dod elektrolīniju trašu tīrīšanas darbs un digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešana.

Ko plānojat paveikt šogad?

Šogad plānojam atjaunot vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas 1600 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 550 transformatoru apakšstacijas, kā arī rekonstruēt lielās apakšstacijas. Cik daudz un efektīvi tiks investēts elektrotīkla pārbūvē pašlaik, no tā būs atkarīgs, kāda būs elektroapgādes kvalitāte turpmāk.

Te piebildīšu, ka atjaunošana reizē nozīmē īslaicīgu atslēgumu tīklā, sagādājot neērtības mūsu klientiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Pievēršoties vidēja sprieguma elektrotīkla remontam un atjaunošanai, šogad esam plānojuši uzsākt spriegumaktīvos darbus, kas nozīmētu, veicot atsevišķus darbus, neatslēgt klientiem elektroapgādi.

Sevišķi svarīgi tas ir uzņēmējiem, kuriem jebkurš elektroenerģijas piegādes pārtraukums traucē uzņēmējdarbību.Tāpat kā līdz šim, arī šogad turpināsim elektrolīniju trašu attīrīšanu no apauguma. Ik gadu attīrām tās līdz 4000 km kopgarumā.

Ar šiem preventīvajiem pasākumiem nodrošinām aizsardzību pret vētru izraisītajiem postījumiem, laikus novēršot elektroapgādes pārtraukumus. Jāņem vērā, ka 21 000 km kopgarumā elektrolīniju trases šķērso mežu apvidu.

Varbūt ir kādi valsts rajoni, piemēram, Baltijas jūras vai Rīgas līča piekraste, kuriem vētru apdraudējuma dēļ elektrotīkla atjaunošanā būtu jāpievērš vislielākā uzmanība?

Piekraste, protams, uzņēmumam ir liels izaicinājums. Bet jāatzīst, mums nav kādu izredzēto vai slikto rajonu. Mēs strādājam gan Rīgā, gan Rucavā, gan Zilupē.

Investīciju projektus realizējam atkarībā no elektrolīniju nolietojuma, iespējamo bojājumu bīstamības, apkalpojamo klientu skaita un citiem kritērijiem. Zemsprieguma tīklu atjaunošanu parasti īstenojam, vecās gaisvadu līnijas nomainot ar zemē ieraktajiem kabeļiem.

Vidējā sprieguma līniju atjaunošanu plānojot, mēs vērtējam, kādu apvidu – mežu vai klaju lauku šķērso konkrētā līnija. Ja klaju lauku, tad atjaunojam kā gaisvada līniju, savukārt mežos kā kabeļu līniju vai izolēta gaisvada izpildījumā.

Kā elektrotīkla atjaunošanā uzņēmumam devusi digitālo tehnoloģiju izmantošana?

Kopš 2014.gada parasto elektroenerģijas skaitītāju vietā uzstādām viedos skaitītājus. To uzstādīšana klientiem ir bez maksas. No skaitītāju kopskaita (1.1 miljons) puse jau ir viedie. Pašlaik Latvijā tie uzstādīti 550 000 objektu, tie uzskaita 83% no kopējā klientu elektroenerģijas patēriņa.

Šogad paredzēts uzstādīt vēl 150 000 viedos skaitītājus. To uzstādīšanu esam plānojuši pilnīgi pabeigt līdz 2022.gada beigām. Viedie skaitītāji ne tikai uzskaita elektroenerģijas patēriņu, bet arī nodrošina virkni papildu iespēju, no kurām redzamākās ir attālināta skaitītāja datu nolasīšana klientu vietā un patēriņa grafiku pieejamība.

Uzstādot viedo skaitītāju, mums vairs nav jābrauc atslēgt to parādniekiem vai pieslēgt kādam jaunajam klientam. To varam izdarīt attālināti.

Savukārt, lai elektrotīklu vadītu attālināti, samazinot elektroapgādes pārtraukumu laiku klientiem, papildus attālināti vadāmiem slēdžiem mērķtiecīgi vidējā sprieguma elektrotīklā tiek ieviesta automātiskā bojājuma vietas lokalizācijas sistēma FLIR, citiem vārdiem – virtuāls dispečers, kas palīdz elektrotīkla bojājumu gadījumos ātrāk pārslēgt elektrolīnijas un ir nozīmīgs palīgs vētras izraisīto masveida bojājumu apstākļos.

Sistēma bojājumu gadījumos piedāvā jau gatavu risinājumu, kuras līnijas atslēgt un kādus pārslēgumi būtu nepieciešami, lai nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi klientiem kādā apdzīvotā vietā. No vidējā sprieguma līniju kopgaruma 14% jau ir pievienotas šai sistēmai. Ieviešot digitālās tehnoloģijas un risinājumus, arī uzņēmuma iekšējie procesi kļūst digitāli un automatizēti.

Iedzīvotājiem un jūsu klientiem svarīgi zināt, kādi ir viņu ieguvumi?

Klientiem vairs nav pašiem jānolasa manis pieminēto viedo skaitītāju rādījumi, skaitītāji ļauj sekot patēriņam un, mainot elektrības lietošanas paradumus, samazināt izdevumus.

Mūsu klientu portālā www.e-st.lv vai sava tirgotāja portālā tie klienti, kuriem būs uzstādīti viedie skaitītāji, vienmēr var apskatīt, kāds bijis viņu elektroenerģijas patēriņš noteiktās stundās, un, piemēram, pieslēgt dienas un nakts tarifu vai iegādāties elektroenerģiju biržā.

Un kāds ir ieguvums jums?

Ieguvums ir tas, ka varam strādāt efektīvāk, izmantojot mazāk resursus. No 2016.gada jau slēdzām 480 darba vietas (no plānotajām 810), atbrīvojām vairāk nekā 20 reģionālās bāzes, kā arī par 160 vienībām samazinājām darbam nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu. Pašlaik uzņēmumā strādā 2020 darbinieku.

Bet līdz 2022.gadam to skaits saruks līdz 1700. Tā kā elektrotīklu var uzraudzīt un vadīt no jebkuras vietas Latvijā, šogad uzsāksim dispečervadības centru optimizāciju. Pašlaik Latvijā mums ir 7 šādi centri, bet 2021.gadā to būs tikai 3. Šogad paredzam apvienot Liepājas un Jelgavas dispečervadības centrus, samazinot izdevumus telpu nomai un uzturēšanai, gan optimizējot personāla skaitu.

Būtiski samazinoties bojājumu skaitam un pateicoties elektrotīkla digitalizācijai, dispečeru darbs tiek pakāpeniski atslogots. Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas programma līdz 2022. gadam ļaus samazināt saimnieciskās darbības izdevumus, kas savukārt ļaus saglabāt nemainīgu mūsu pakalpojumu tarifu. Tas būs ieguvums mūsu klientiem un visai sabiedrībai.

Vai resursu optimizācija neietekmēs pakalpojumu kvalitāti?

Tikai uzlabos. Mēs nemitīgi strādājam, lai klientiem mūsu pakalpojumi būtu saprotams, vienkāršs un pieejams. Īpašu uzmanību pievēršam klientu ērtībām, lai klients visus ar elektroapgādi saistītos jautājumus varētu pieteikt un atrisināt no mājām.

Piemēram, no šī gada janvāra arī juridiskās personas var attālināti veikt visas ar elektrotīkla pieslēgumu saistītās darbības, parakstīt līgumus, kā arī sekot līdzi pieslēguma ierīkošanas gaitai, kas būtiski ietaupa klientu laiku.

Šī gada otrajā pusē juridiskajiem klientiem būs iespēja parakstīt līgumu par sadales sistēmas pakalpojumiem elektroniskajā vidē. Uzņēmuma mājas lapā sadalestikls.lv klienti var apskatīties plānotos un neplānotos elektroapgādes pārtraukumus. Šogad mājas lapā tiks izveidota īpaša digitālā karte, kurā ikviens varēs redzēt, vai viņu īpašumā ir elektroapgādes pārtraukums, aplūkot informāciju par elektrolīniju trašu tīrīšanu un investīciju projektiem.

Klienti elektroniskajā vidē varēs saskaņot projektus, piemēram, topogrāfiskos plānus, zemes rakšanas un mežistrādes darbus un nebūs vairs jādodas uz mūsu nodaļu klātienē. Līdz ar e-vides attīstību būsim sasniedzami 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā.

Esam atvērti komunikācijai ar klientiem un, ja klientiem rodas kādi ar elektroapgādi saistīti jautājumi vai problēmas, aicinām zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 8403, sūtīt e-pastu uz st@sadalestikls.lv vai komunikācijai izmantot sociālos tīklus.

Vai pievēršat uzmanību arī iedzīvotāju izglītošanai elektrodrošības jomā?

Tā patiešām ir būtiska mūsu darba sastāvdaļa ikdienā. Diemžēl cilvēki, neprasmīgi lietojot elektroierīces, joprojām gūst traumas. 2017.gadā tās guva 59 cilvēki, to skaitā 22 bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Pērn cieta 53 cilvēki, to 14 bērni un jaunieši.

Tāpēc pastāvīgi organizējam elektrodrošības pasākumus pilsētās un novados, kā arī apmeklējam skolas, stāstot skolēniem par atbildīgu rīcību elektroietaišu tuvumā, kā arī izmantojot mājsaimniecībās pieejamās elektroierīces.

Kopš 2013. gada mūsu darbinieki apmeklējuši vairāk nekā 750 izglītības iestādes Latvijā un šajā laikā elektrodrošības jautājumos izglītoti vairāk nekā 110 000 bērnu un jauniešu. Par elektrodrošību pastāvīgi atgādinām arī saimniecisko darbu veicējiem un makšķerniekiem.

Bojājumu skaits, kurus izraisa tehnikas vadītāja kļūme, neuzmanība vai nievājoša attieksme pret darba drošību, joprojām ir liels. Tāpēc aicinātu visus saimniecisko darbu veicējus, strādājot gaisvadu elektrolīniju tuvumā ar tehniku, kuras augstums no zemes virsmas pārsniedz 4,5 metrus, ievērot elektrodrošības noteikumus.

Šādos gadījumos cilvēkiem jābūt īpaši atbildīgiem, tādēļ aicinām par jebkādu bīstamu situāciju elektrotīkla tuvumā informēt mūs, zvanot uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.

LA.lv