Latvijā
Politika

Saeima atbalsta publiskot arī Latvijas Bankas darbinieku atlīdzību1

Foto no arhīva

Saeima šodien atbalstīja vairākus Inta Dāldera (V/Par!) priekšlikumus, kas paredz publiskot arī Latvijas Bankas, izglītības iestāžu, kā arī valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību darbinieku un amatpersonu atlīdzību.

Iepriekš Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šos ierosinājumus bija noraidījusi. Tomēr šodien Saeima šādas izmaiņas atbalstīja, otrajā lasījumā lemjot par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.

Saeimas atbalstītie ierosinājumi paredz, ka regulējums par atlīdzību publiskošanu attiecas arī uz visiem Latvijas Bankas, vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, kā arī profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām. Priekšlikumi paredz, ka valdība var noteikt tādas Latvijas Bankas amatpersonas un darbiniekus, kuru atalgojums un naudas summas, kas viņiem pienākas, nav publicējamas valsts drošības apsvērumu dēļ, kā arī gala termiņu, kura notecējuma beigās šī informācija kļūst atklāti pieejama Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Tas attiektos arī uz valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas. Arī šeit Ministru kabinets varētu noteikt izņēmumus.

Vienu no šiem priekšlikumiem atbalstīja 49 deputāti, pret balsoja 20, bet pieci parlamentārieši atturējās. Savukārt otru priekšlikumu atbalstīja 50 deputāti, pret bija 23, bet četri parlamentārieši atturējās.

Iepriekš Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā bija diskusijas par nepieciešamību saskaņot valsts pārvaldē strādājošo atalgojuma publicēšanu ar tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Sākotnēji komisija pat pauda konceptuālu atbalstu ierosinājumam, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksāto darba samaksas apmēru valsts vai pašvaldības institūcijas mājaslapā internetā publisko reizi mēnesī, norādot personas amatu, un informāciju par konkrētai personai izmaksāto atalgojumu var saņemt Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā. Tomēr vēlāk komisija no šī ierosinājuma atteicās.

Saeimai šis likumprojekts vēl būs jāvērtē trešajā lasījumā. Priekšlikumus likumprojektam uz galīgo lasījumu var iesniegt līdz 8.martam.

LA.lv