Latvijā
Politika

Saeimā izskan priekšlikumi, ko darīt ar izdienas pensijām0

Foto: REUTERS

Lai pilnveidotu izdienas pensiju sistēmu, varētu apspriest dažādus risinājumus, piemēram, vienotu kritēriju noteikšanu vai pensijas vecuma pārskatīšanu, izriet no diskusijas, kas trešdien norisinājās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas lietu komisijā.

Deputāti komisijas sēdē uzklausīja Saeimas Analītiskā dienesta pētījuma rezultātus par izdienas pensiju sistēmu.

Pētījumā norādīts, ka lielākajā daļā Eiropas valstu ir noteikta veida speciālo pensiju shēmas un privilēģijas. Eiropā pensiju sistēmu reformas ietver pakāpenisku atteikšanos no speciālajām pensijām vai citu pensionēšanas priekšrocību atcelšanu, tomēr ir paredzēti arī risinājumi ienākumu aizvietošanai.

Latvijā ir visai plašs izdienas pensiju saņēmēju loks, skaidro Analītiskais dienests. Vienlaikus izskan ierosinājumi šo saņēmēju loku paplašināt, piemēram, ir diskusijas par sporta skolotājiem, pašvaldības policijas pārstāvjiem un citiem.

Tomēr būtu jādomā par sistēmas pilnveidošanu, piemēram, noteiktu kritēriju noteikšanu, lemjot par izdienas pensiju saņēmēju loku. Tāpat būtiska ir darba mūža paildzināšana, nodrošinot pārkvalifikācijas iespējas, subsidētas darba vietas, elastīgu darba laiku vai citas iespējas.

Vēl būtisks jautājums ienākumu drošības palielināšana, skaidro Analītiskais dienests. Šo jautājumu varētu risināt ar brīvprātīgi veiktajiem individuālajiem uzkrājumiem privātajos pensiju fondos vai darba devēju iemaksām par darbiniekiem šajos fondos.

Saistītie raksti

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece komisijas sēdē pauda, ka ir grūti runāt par vienotu sistēmu, jo izdienas pensiju regulē atsevišķi likumi, turklāt saņēmēju loks arvien paplašināts.

Līdz ar to šos jautājumus arvien grūtāk salikt kopējā kontekstā. Kā iespējami risinājumi būtu tomēr vienotas sistēmas izveide, diskusija par pensijas vecuma pārskatīšanu izdienas pensiju saņēmējiem, skaidroja Muižniece.

Deputāti rosināja šos jautājumus izrunāt plašākā konferencē, kas varētu notikt rudenī.

LA.lv