Uncategorized

Saeima konceptuāli atbalsta ciparu televīzijas apraidi no 2014.gada 0

Foto – LETA

Saeima ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kuru mērķis ir nodrošināt televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā no 2014.gada 1.janvāra, aģentūra BNS uzzināja parlamenta sēdē. Par grozījumiem balsoja 60 deputātu, bet pret bija 29.

Satiksmes ministrija, kas izmaiņas likumā sagatavojusi, norāda, ka ar tajā iekļauto tiesisko regulējumu tiek nodalīta galalietotājiem bez maksas pieejamo televīzijas programmu raidīšana un maksas televīzijas programmu izplatīšana zemes apraidē ciparformātā.

Paredzēts, ka Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) pilnībā nodrošinās galalietotājiem bez maksas pieejamo televīzijas programmu nepastarpinātu izplatīšanu, proti, tiek saglabāts princips, ka zemes ciparu televīzijas vienā tīklā ir iekļautas gan sabiedriskās, gan nacionālo komerciālo televīziju programmas, kas Latvijas iedzīvotājiem ir pieejamas bez maksas. Šajā tīklā būtu iekļaujamas arī reģionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmas, kas Latvijas iedzīvotājiem ir pieejamas bez maksas. Minētā pakalpojuma ietvaros LVRTC būs jānodrošina lietotājiem iespēja pieteikt signāla uztveršanas problēmas un jāveic darbības to novēršanai.

Likumprojekts paredz, ka maksas televīzijas programmu zemes apraide ciparformātā tiek nodrošināta aizsargāta pakalpojuma veidā. Termiņš, uz kādu pakalpojuma sniedzējs iegūs tiesības nodrošināt maksas televīzijas pakalpojumu zemes apraidē, tiks noteikts konkursa nolikumā. Paredzēts nosacījums, ka maksas televīzijas programmu uztveršana jānodrošina tā, lai klienti var turpināt izmantot jau to īpašumā esošās uztveršanas iekārtas. Ieviešot jaunas televīzijas tehnoloģijas, gan tiek pieļauta citu uztverošo iekārtu izmantošana. Tādējādi skatītājiem tiek nodrošināta pakalpojuma nepārtrauktība. Paredzēts, ka tiesības nodrošināt maksas televīzijas programmu zemes apraidi un izplatīšanu ciparformātā nevarēs nodot trešajām personām.

LVRTC būs jānodrošina savi raidošie tīkli aizsargāta pakalpojuma sniegšanai, par to saņemot gada maksu no pakalpojuma sniedzēja. Maksas televīzijas pakalpojuma sniegšanu uzraudzīs Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).

Pakalpojuma sniedzējam arī tiks noteikti pienākumi, kuru neievērošanas gadījumā var anulēt piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumu.

Likumprojekts arī paredz – ja pakalpojuma sniedzējam ir anulētas piešķirtās tiesības, pakalpojuma sniedzējam jāturpina darbs līdz jauna pakalpojuma sniedzēja apstiprināšanai, tādējādi nodrošinot klientiem pakalpojuma nepārtrauktību.

Ar izmaiņām likumā iecerēts arī paplašināt tiesisko regulējumu attiecībā uz vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. No 2014.gada 1.janvāra vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi televīzijas signālu varēs raidīt ciparu sistēmā, izmantojot savus izplatīšanas līdzekļus, vai izmantot sakaru komersantu sniegtos programmu izplatīšanas pakalpojumus. Noteikts, ka valsts uzņēmums “Elektroniskie sakari” nodrošina, ka radiofrekvenču piešķīrumi vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem neierobežo frekvenču spektra resursa izmantošanu, ko reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraidi paredz nacionāliem un reģionāliem tīkliem.

Tomēr, ja frekvenču resurss vairāku vietējo elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu raidīšanai ciparformātā vienā ģeogrāfiskā teritorijā būs ierobežots, tiem apraides atļaujā tiks iekļauts nosacījums par kopēja raidītāja izmantošanu. Šāds nosacījums tiks iekļauts apraides atļaujā, arī pārreģistrējot apraides atļauju.

Vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tiks noteikts ierobežojums retranslēt tās televīzijas programmas, kuras attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā jau tiek raidītas vai retranslētas televīzijas programmu zemes apraides nacionālajos vai reģionālajos tīklos, tādējādi veicinot frekvenču resursa efektīvu izmantošanu.

Ar grozījumiem likumā arī tiek paplašināta NEPLP kompetence, nosakot, ka padome nosaka kritērijus tām maksas televīzijas programmām, kuru izplatīšana ciparformātā zemes apraidē var notikt, izmantojot LVRTC pakalpojumus, kā arī pamatojoties uz šiem kritērijiem saskaņo un apstiprina maksas televīzijas programmu sarakstu. NEPLP lēmums par maksas televīzijas programmu saraksta apstiprināšanu būs pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

Par izmaiņām likumā Saeimai jālemj trijos lasījumos.

LA.lv