Uncategorized

Saeimā strīdas par noteikumiem zemes pircējiem0

Foto – Karīna Miezāja

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija rīt, 3.maijā, turpinās skatīt otrreizējai caurlūkošanai nodotos grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, kas paredz ierobežojumus zemes pircējiem, aģentūra LETA šodien uzzināja komisijas sēdē.

Grozījumus šajā likumā Valsts prezidents Raimonds Vējonis iepriekš nolēma neizsludināt un nodeva otrreizējai caurlūkošanai Saeimā. Vējonis norādīja, ka iepriekš Saeimas pieņemtais regulējums ir nepilnīgs, jo likumā ietvertās prasības ir savstarpēji pretrunīgas, kā arī ir pretrunā ar citiem likumiem, tādēļ ir pamats apšaubīt likuma efektīvas piemērošanas iespējas.

Saeimas komisija šodien pārrunāja priekšlikumus, kā novērst nepilnības regulējumā, uz kurām iepriekš norādīja Valsts prezidents.

Tostarp Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvji rosināja noteikt, ka līdz 2014.gada 31.oktobrim noslēgtie un līdz 2017.gada 31.decembrim zemesgrāmatā nereģistrētie zemes iegādes darījuma akti ir derīgi ierakstīšanai zemesgrāmatā tad, ja tiem pievienota pašvaldības izziņa par darījuma atbilstību normatīvajiem aktiem, kuri bija spēkā darījuma noslēgšanas brīdī.

Vienlaikus deputāts Edgars Putra (ZZS) norādīja, ka ZM piedāvātā redakcija nenovērš bažas, par kurām izteicies Valsts prezidents. Putra piedāvāja noteikt, ka zemes iegādes darījuma akts, kas noslēgts līdz 2014.gada 31.oktobrim un nav reģistrēts zemesgrāmatā līdz 2017.gada 31.decembrim, ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota pašvaldības piekrišana zemes iegūšanai īpašumā, šī likuma noteiktajā kārtībā. Viņš paskaidroja, līdz šā gada beigām darījuma pusēm vēl būtu iespēja darījumus reģistrēt bez pašvaldības atziņas.

Deputāts Anrijs Matīss (V) vērsa uzmanību uz to, ka Putras priekšlikums neparedz, kas notiktu gadījumā, ja cilvēks nespēs piereģistrēt darījumu līdz 2017.gada 31.decembrim un darījums tiktu anulēts. Pēc viņa teiktā, ZM priekšlikums ir loģiskāks.

Savukārt Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) valdes loceklis Jānis Dzenis norādīja, ka laiks no 2014.gada 31.oktobrim līdz 2017.gada 31.decembrim ir pietiekami ilgs periods, lai tie, kas nopirkuši zemi, varētu legalizēt darījumus.

Vienlaikus vairāki deputāti norādīja, uz nepilnībām šādā likuma redakcijā, un iespējām apiet likumu un tā kritērijus.

Komisija vienojās līdz rītdienai Saeimas juridiskajam birojam uzdot izstrādāt tādu likuma redakciju, lai fiktīvos lauksaimniecības zemes iegādes līgumus ierobežotu.


Aģentūra LETA jau ziņoja, ka komisijā iepriekš atbalstītie priekšlikumi paredz, ka ārzemniekiem būs jāprot valsts valoda vismaz B līmeņa 2.pakāpē. Iepriekš Saeimā atbalstītajā variantā gan fiziskajām, gan juridiskajām personām tika noteikts prast latviešu valodu vismaz A līmeņa 1.pakāpē un valsts valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu lauksaimniecībā, kā arī atbildēt uz pašvaldības komisijas jautājumiem.

Tāpat komisijas deputāti iepriekšējās sēdēs precizēja prasības attiecībā uz zemes plāna prezentēšanu pašvaldību komisijās. Iepriekš parlaments lēma, ka tas attieksies uz visiem darījumiem, taču aprīlī atbalstītā likumprojekta redakcija paredz, ka pašvaldību komisijas to varēs prasīt tikai nepieciešamības gadījumā. Grozījumi paredz, ka pašvaldību komisijas nepieciešamības gadījumā varēs uzaicināt personas valsts valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.

Grozījumus šajā likumā Valsts prezidents iepriekš nolēma neizsludināt un nodeva otrreizējai caurlūkošanai Saeimā. Vējonis uzsvēra, ka nevajadzētu radīt situāciju, kad neskaidras prasības sarežģī zemnieku iespējas iegūt īpašumā jaunas lauksaimniecības zemes un attīstīties. Saskaņā ar Valsts prezidenta pausto, likumā noteiktā prasība par valsts valodas zināšanām minimālā līmenī ir pretrunā prasībai spēt valsts valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu un atbildēt uz pašvaldības komisijas locekļu jautājumiem. Likuma izpildei nepieciešamais valsts valodas prasmju līmenis ir augstāks nekā tajā noteiktā prasība par valsts valodas zināšanu līmeni.

LA.lv