Praktiski
Receptes

Sākam skābēt kāpostus! Ko par to saka tautas gudrība?3

Foto – Shutterstock

Kāposti jāšķērē jaunā mēnesī un kad cūkas nestaigā pa lauku, lai ziemā kāposti nepūtu. /A. Šķēre, Skaistkalne./

Kāpostus vajaga skābēt vecā mēnesī, tad tie mīksti vārās. /R. Gailīte, Rīga./

Kāposti dārzā jānogriež vecā mēnesī un jāsagriež tanī pašā mēnesī, jo tad kāposti vārās ļoti mīksti. /E. Ārgals, Naukšēni./

Kāpostus vajaga ieskābēt ziemai vecā mēnesī, tad tie ir mīksti; jaunā mēnesī ieskābēti kāposti ir cieti, un tos nevar lāgā izvārīt. /A. Salmāns, Balvi./

Ja kāpostus skābē jaunā mēnesī, tad tie cieti, ja vecā – mīksti. /A. Ruciņa, Rīga./

Jaunā mēnesī skābēti kāposti ir cieti, vecā mīksti. /E. Laime, Tirza./

Kāposti jāskābē vecā mēnesī, tad vārās mīksti; ja skābē jaunā mēnesī, tad ilgāki uzglabājas. /K. Biša, Vijciems./

Kāposti jāliek skābēt jaunā mēnesī, ja liek vecā mēnesī, tad ir ļuperīgi (mīksti). /H. Skujiņš, Aumeisteri./

Kāposti jāliek baļļā jaunā mēnesī, lai viņi būtu cieti un par daudz neizmīkstu. /H. Skujiņš, Smiltene./

Kāposti jāliek skābēt jaunā mēnesī, lai viņi būtu cieti un par daudz neizmīkstu. /E. Zommere, Rauna./

Kāposti jāgrūž un jāliek kubulā jaunā mēnesī, tad cieti pastāv. /E. Lācis, Tirza./

Kāposti jāskābē vecā mēnesī, tad viņi ilgi stāv un vasarā viņos nemetas tārpi. /P. Zeltiņa, Ikšķile./

Kāposti jāgrūž jaunā mēnesī, tad viņi ir cietnēji, bet vecā viņi izput. /J. Rubenis, Ērgļi./

Lai uzglabātu kāpostus līdz nākamajai vasarai, tad liek kubulā jaunā mēnesī. /E. Zirnītis, Lubāna./

Lai būtu labi kāposti ziemai, tad liek kubulā vecā mēnesī. /E. Zirnītis, Lubāna./

Rudenī kāposti jāiegrūž (jāsāk likt) kubulā, kad lopu nav mājā, tad viņi ir garšīgi. /J. Rubenis, Ērgļi./

Lai kāposti nebūtu rūgti, tad tie jāskābē priekš govju dzīšanas mājā. /A. Ozoliņa, Lubāna./

Kāposti nav jāgrūž eglītes nedēļā, tad viņi ir rūgti un negaršīgi. /J. Rubenis, Ērgļi./

Kāposti nav jāliek kubulā egles nedēļā, tad tie ir cieti. /A. Aizpurve, Lubāna./

Kāposti jāgrūž skuju nedēļā, tad esot labi un neesot rūgti. /E. Līdeka, Lubāna./

Kāpostus skābējot pirmie kāposti jāber uz ziemas pusi, tad labi izdodas. /E. Vīksne, Vecpiebalga./

Kāpostus kad berot kubulā skābēt, tad jāberot pirmo reiz uz ziemeļpusi, tad viņi nepaliekot nelabi. /E. Aizpurve, Lubāna./

Kāposti nav jāliek skābēt, kad žīdi sāk būdiņās sēdēt. /P. Š., Preiļi./

Tai dienā, kurā pirmos linus mērc (velk), nedrīkst kāpostus ieraudzēt, tad tiem linu smaka. /I. Indāns, Gārsene./

Kāpostus liekot mucā, stipri jāsmejas, tad labi rūgst. /A. Aizsils, Lubāna./

Kāpostus mucā berot jāsmejas, lai tie labi rūgtu. /E. Līdeka, Lubāna./

Kāpostus skābējot, vajaga pār mucu sabučoties, tad būs saldi kāposti. /A. Šulcs, Krievijas pierobeža./

Ja apses koka pagali ieliek skābu kāpostu mucā, tad kāposti nepel un arī nepaliek par daudz skābi.
/V. Pilipjonoks, Asūne./

Kāpostus berot skābējamā kubliņā, jāber pret ziemeļiem, jo tad viņi izdodoties labāk. /L. Aizpurve, Lubāna./

Kāposti jāliek mucā tā, lai trauka beramais gals neatrodas pret ziemeļiem, tad kāposti esot cieti.
/E. Līdeka, Lubāna./

Saistītie raksti
LA.lv