Latvijā
Izglītība

Sākas pieteikšanās studijām 0


Neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, studiju programmu un prioritāšu skaita elektroniskās reģistrācijas maksa ir vienreizēja – 30 eiro. Piesakoties studijām klātienē, katrā augstskolā jāmaksā 30 eiro.
Neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, studiju programmu un prioritāšu skaita elektroniskās reģistrācijas maksa ir vienreizēja – 30 eiro. Piesakoties studijām klātienē, katrā augstskolā jāmaksā 30 eiro.
Foto – Toms Grīnbergs/LU

No pirmdienas portālā www.latvija.lv visi studētgribētāji var sākt elektroniski pieteikties studijām 12 augstskolās.

Elektroniskā pieteikšanās studijām iespējama šādās augstskolās: Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Banku augstskolā, Daugavpils Universitātē, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Liepājas Universitātē, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā. 
Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās, un pirmajai no tām pieteikumus varēs iesniegt un apstiprināt laikā no 12. jūlija plkst. 16.

Savukārt Rīgas Stradiņa universitāte izveidojusi savu elektroniskās pieteikšanās sistēmu “uznemsana.rsu.lv”, kurā pieteikties studijām var jau no 1. jūnija. Bakalaura studiju programmās tajā varēs pieteikties līdz 11. jūlijam.

 

Par labu eksaktajiem

Gaidot jauno studiju gadu, aptaujāju vairākas Latvijas augstskolas, lai noskaidrotu, kādas jaunas studiju programmas tās gatavas piedāvāt topošajiem studentiem, kā arī vai un kā tās uzlabojušas studiju procesu un vidi. Tāpat būtisks ir jautājums par valsts apmaksāto budžeta vietu sadali un studiju maksu apjomu.

Piemēram, Latvijas Universitātē (LU) nākamajā studiju gadā turpinās sarukt tā saukto budžeta studiju vietu skaits humanitāro un sociālo zinātņu jomām. LU taisnojas: tas bijis Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums.

Rezultātā 2380 studiju vietām minētajā zinātņu blokā 133 pārdalītas par labu dabaszinātņu un datorikas studiju programmām. LU vadība gan aicinājusi IZM un valdību nepieļaut humanitārās un sociālās jomas studiju diskrimināciju, jo ar tikai ar eksakto zinātņu jomas speciālistiem vien nav iespējams attīstīt demokrātisku, tiesisku un ekonomiski plaukstošu valsti.

Citās augstskolās gan nav vērojama tik krasa valsts apmaksāto studiju vietu pārdale.

Ir saprotama valsts vēlme veicināt, lai jaunieši izvēlētos eksaktās studiju jomas, jo tieši šādi speciālisti akūti trūkst darba tirgū. Taču, lai iestātos sociālajās un humanitārajās studiju programmās, studētgribētājiem jāiztur liels konkurss, bet, lai studētu eksaktās zinātnes, konkursa uz budžeta vietām tikpat kā nav, der aizdomāties par sagatavoto kadru kvalitāti. Turklāt nav noslēpums, ka eksaktajās studiju programmās ir krietni lielāks studentu atbirums. Atbirušo skološanai valsts nauda izlietota nelietderīgi.


 

Studiju maksas diezgan stabilas

Latvijas Universitāte (LU) sola līdz 2018. gadam studiju maksas nepaaugstināt. Šāda atbilde liek domāt, ka nākamgad gan varētu būt gaidāms studiju maksas pieaugums. Arī Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) šajā studiju gadā maksu necelšot.

Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektors Jānis Gardovskis atzīst, ka, kaut arī būtisks studiju maksas kāpums nav plānots, nelielas izmaiņas veiktas vairākās sociālo zinātņu programmās, kur studiju maksa koriģēta atbilstoši inflācijai. Toties tiek piedāvāta 50 procentu atlaide no studiju maksas pirmajiem 30 studējošajiem, kas stājas par maksu studiju programmā “Medicīna”, jo konkurss uz šo programmu ir ļoti augsts. Arī pirmie, kas paliek “aiz strīpas” jeb netiek budžeta vietās, ir ļoti zinīgi skolēni, kas studiju gaitā rotācijas rezultātā vēlāk jau var studēt arī par budžeta līdzekļiem, spriež rektors.

Kā zināms, valsts neapmaksā studiju vietas RSU sociālo zinātņu programmās. Taču pati universitāte jau vairākus gadus piešķir labākajiem un zinošākajiem studentiem bezmaksas vietas – vidēji divas katrā studiju programmā.

Studiju maksas nedaudz pieaugušas arī Liepājas Universitātē un privātajā Biznesa augstskolā “Turība”.

 

Jaunas studiju programmas

Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultāte izveidojusi jaunu, aktuālu studiju procesu “Eiropas integrācija un globālā attīstība”. Tā ir starpdisciplināra bakalaura programma, un tiek solīts, ka studenti apgūs zināšanas, kas nepieciešamas attīstības sadarbības politikas, kas ir viena no Eiropas Savienības galvenajām ārējās politikas jomām, veidošanai. Studijas notiks angļu valodā. Programmas absolventi varēšot strādāt valsts un pašvaldību struktūrās, starptautiskajās organizācijās, nevalstiskajā un privātajā sektorā. Otrs būtisks programmas mērķis ir piesaistīt studijām angļu valodā ārvalstu studentus.

Jau nākamajā studiju gadā LU varētu sākt īstenot arī studiju programmu “Industriālās inženierijas vadība”.

Tās absolventi būšot kvalificēti darbinieki ar starpdisciplinārām zināšanām, jo studiju laikā tiks apgūti gan vadībzinātnes, gan inženierzinātnes kompetences. Tātad studijās tiks iegūta gan izpratne un praktiskas iemaņas ražošanas tehniskajos procesos, gan zināšanas par uzņēmējdarbības vadības principiem, kvalitātes ieviešanu un ekonomisko aprēķinu veikšanu.

Savukārt RSU nākamajā akadēmiskajā gadā piedāvās jaunas studiju programmas katrā no studiju līmeņiem. Būs jauna profesionālā bakalaura studiju programma, kas paredzēta tieši Valsts policijas darbiniekiem. Maģistrantūras posmā izveidota jauna programma “Starptautiskā pārvaldība un diplomātija”, kas tiks īstenota angļu valodā un paātrinātā kārtībā – trīs semestru laikā – ļaus iegūt padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām. Doktorantūras līmenī būs jauna Psiholoģijas studiju programma.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis stāsta, ka RTU 2017./2018. studiju gadā piedāvāt četras jaunas studiju programmas.

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Industriālais dizains” absolventi spēs piedāvāt inovatīvus risinājumus ar videi draudzīgu pieeju. Viņi pratīs izstrādāt dažādus mašīnbūvniecības un citu inženierzinātņu jomu produktus – transportlīdzekļus un to papildaprīkojumu, dažāda veida aparātus, sadzīves tehniku, trenažierus, kā arī pilsētvides objektus – sabiedriskā transporta pieturvietas, parku soliņus, gaismas ķermeņus.

Akadēmiskā bakalaura programma “Radošās industrijas” tiek veidota kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju. Absolventi varēs strādāt radošo industriju, kultūras, mākslas, dizaina, uzņēmējdarbības jomās un tām radniecīgās nozarēs. Viņi paši spēšot veidot jaunus produktus un pakalpojumus, dibināt uzņēmumus un piedalīties uzņēmējdarbībā, organizēt projektus un pasākumus, atbalstīt radošo personu karjeru veidošanu, sekmējot kultūras un radošo industriju attīstību dažādos sektoros. Programmas absolventi spēs arī veikt pētījumus nozarē, lai veidotu sabiedrībā izpratni par radošo industriju nozīmi.

Maģistra studiju programmā “Finanšu inženiermatemātika” studenti padziļināti apgūs jaunus matemātikas un finanšu instrumentus un metodes, lai novērtētu finanšu tirgu, noteiktu finanšu ieguldījumu stratēģijas un novērtēšanas metodes. Studentiem būs iespēja iemācīties, kā radīt, izstrādāt un vadīt jaunus finanšu produktus. Tiks piedāvātas plašas inovāciju iespējas darbam ar jauniem vērtspapīru un finanšu instrumentiem. Savukārt maģistra studiju programma “Digitālās humanitārās zinātnes” veidota jaunā un strauji augošā starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati studijās būs ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze.

U. Sukovskis arī norādīja, ka jau no maija beigām RTU Uzņemšanas komisija uz studētgribētāju jautājumiem atbildēs arī sociālās saziņas tīklā WhatsApp, rakstot uz numuru 28005535. Šis numurs darbosies ne tikai uzņemšanas laikā, bet visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU un ar to saistītiem jautājumiem.

Klātienes reģistrācija studijām notiks RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā.

Tur reflektantiem būs iespēja iepazīt RTU studentu pilsētiņu – fakultātes, laboratorijas, Dizaina fabriku, dienesta viesnīcu, kā arī izbraukt kādu loku ar RTU elektromobili, kārdina U. Sukovskis.

Liepājas Universitāte (LiepU) šogad pirmo reizi uzņems studentus jaunā studiju programma “Aktiermāksla”, kas izstrādāta sadarbībā ar Liepājas teātri un sagatavos aktierus šim teātrim. Programmas specializācijas kursus vadīs Liepājas teātra profesionāļi aktiermākslas jomā – Herberts Laukšteins, Leons Leščinskis, Inese Kučinska. Bez profesionālo prasmju apguves programmā tiks pievērsta uzmanība arī literatūras, teātra, dramaturģijas un mākslas studijām, kas notiks kvalificētu Liepājas Universitātes docētāju vadībā. Jaunums LiepU ir arī 1. līmeņa profesionāla augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”.

 

Top jauni nami

Infrastruktūras ziņā RSU saviem studentiem un mācībspēkiem jaunajā akadēmiskajā gadā piedāvās ievērojamus jaunumus. Nupat atklāts modernākais un plašākais RSU studiju centrs lielākajā daudzprofilu ārstniecības iestādē Latvijā – Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kas ir labas ziņas topošajiem mediķiem un viņu mācībspēkiem.

Runājot par infrastruktūras jaunumiem, RSU rektors spriež, ka esošos un topošos studentus vistiešāk varētu skart tādi kā Anatomikuma remontdarbi vai jaunu tehnoloģiju iegāde, piemēram, Zobārstniecības fakultātes pirmsklīniskajā apmācībā ieviestās videokameras, kas studentiem ļauj ātrāk un izcilāk apgūt nepieciešamās profesionālās iemaņas.

Jau nākamajā studiju gadā RSU studenti sāks apdzīvot dienesta viesnīcu, kas būs pirmā no pašiem pamatiem uzbūvētā dienesta viesnīca laika posmā, kopš Latvija atguvusi neatkarību.

Arī LU “pilsētiņā” Torņakalnā turpinās aktīva būvniecība. Tiek celta Zinātnes māja, kurā būs dažādas laboratorijas gan pētniekiem, gan studentu vajadzībām. Tajā studēs topošie fiziķi, matemātiķi un mediķi. Nams būšot LU dāvana Latvijas valstij tās simtgadē.

LA.lv