Pasaulē
Eiropa

Jaunas sadarbības iespējas starp Norvēģiju un Latviju0


Stainars Egils Hāgens, Norvēģijas vēstnieks Latvijā
Stainars Egils Hāgens, Norvēģijas vēstnieks Latvijā
Publicitātes foto

Autors: Stainars Egils Hāgens, Norvēģijas vēstnieks Latvijā

Norvēģija nav ES dalībvalsts, tomēr ar EEZ (Eiropas Ekonomiskās zona) līguma starpniecību Norvēģija, Islande un Lihtenšteina ir partneri iekšējā tirgū, kā arī sadarbojas ar ES citās svarīgās jomās. Šī līguma ietvaros ir izveidots EEZ un Norvēģijas Finanšu instruments, kura mērķis ir sniegt atbalstu 16 Eiropas Savienības valstīm ekonomisko un sociālo nevienlīdzību mazināšanai un divpusējo attiecību stiprināšanai.

Pirms Ziemassvētkiem tika parakstīts jauns līgums par nākamo Finanšu instrumenta periodu. Līgumu no Norvēģijas puses parakstīja valsts sekretārs Jenss Frēlihs Holte un no Latvijas puses – finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola. Līgumam ir būtiska nozīme sadarbībā starp Norvēģiju un Latviju, paverot daudzas jaunas iespējas.

Latvija saņem atbalstu no EEZ un Norvēģijas Finanšu instrumenta kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā. Ir īstenoti vairāki simti veiksmīgu projektu, tostarp tādi izcili projekti kā Atkarīgo centra būvniecība un izveide Olaines cietumā, Zaļo tehnoloģiju inkubatora izveide, Rēzeknes Zaļās sinagogas, Ludzas sinagogas un Raiņa un Aspazijas muzeju atjaunošana un daudz citu. Mēs šobrīd uzsākam trešo finansēšanas periodu, plānojam sadarbību tādās jomās kā ekonomikas un reģionālā attīstība, pētniecība un izglītība, videi draudzīgas inovācijas, pilsoniskā sabiedrība, tieslietas un klimata pārmaiņu mazināšana. Janvārī Rīgā vairākas delegācijas no Norvēģijas plānoja sadarbību kopā ar saviem Latvijas partneriem.

Norvēģijas valdības institūcija “Innovation Norway” biznesa attīstības un inovāciju jomā sadarbosies ar LIAA, koncentrējoties uz videi draudzīgas uzņēmējdarbības un ražošanas veicināšanu. Norvēģijas Pētniecības padome un Norvēģijas Starptautiskās sadarbības centrs izglītībā sadarbosies ar Izglītības ministriju un tiks izveidota jauna “Baltijas pētniecības programma”.

Norvēģijas un Latvijas korekcijas dienesti turpinās sadarbību ar Tieslietu ministriju un Eiropas Padomi reformu īstenošanā Latvijas korekcijas dienestu sistēmā, bet OECD sniegs ekspertīzi kā starptautiskais partneris policijas sadarbības programmā ar Iekšlietu ministriju, kas koncentrēsies uz ekonomisko noziegumu apkarošanu.

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpinās sadarbību ar Norvēģijas Vides aģentūru klimata pārmaiņu un vides programmā, kur īpaša uzmanība tiks pievērsta piesārņoto vietu attīrīšanas pasākumiem. Bet Norvēģijas Vietējo un reģionālo pašvaldību savienība turpinās sniegt ieguldījumu reģionālās attīstības, pašvaldības sadarbības, nabadzības mazināšanas un kultūras sadarbības jomās.

Mēs arī turpināsim sniegt finansējumu Latvijas pilsoniskajai sabiedrībai, lai stiprinātu tās lomu demokrātiskas pārvaldības un sociālās vienlīdzības veicināšanā un cilvēktiesību aizsardzībā. Savukārt Sociālā dialoga programma stiprinās trīspusēju sadarbību starp darba devēju organizācijām, arodbiedrībām un valsts iestādēm.

Mēs esam aizraujošu notikumu gaidās. Turpmākajos mēnešos Norvēģijas un Latvijas ieinteresētās organizācijas turpinās darbu dažādu programmu veidošanā, lai apmēram pēc gada sāktu rīkot atklātus projektu konkursus daudzās no iepriekš minētajām jomām.

LA.lv