Uncategorized

Samaksa0

Kāpēc advokātu pakalpojumi ir tik dārgi? Kas to nosaka? 
Baiba Miķelsone Saldus novadā

 

Samaksu par savu darbu advokāti nosaka paši, slēdzot ar klientu konkrētu līgumu, kas nenotiek vienpusēji. Tā ir advokāta un klienta vienošanās. Ja samaksa šķiet pārāk liela, varat meklēt cita advokāta palīdzību.

Der atgādināt, ka advokāti ir pašnodarbinātas personas, kas pelna sev iztiku paši un sedz arī visus izdevumus, kas saistīti ar darba pienākumiem – maksā par telpu īri, komunālajiem pakalpojumiem, konsultējošo personālu, tehnisko nodrošinājumu (dators, kopējamais aparāts utt.), papildu izglītošanos, iegādājas likumus, juridiska satura grāmatas, arī atbilstošu tērpu… Tāpēc nevar teikt, ka visa samaksa uzreiz nonāk personiskajā kabatā…

Ja cilvēks, tiekoties ar advokātu, pasaka, ka viņam ir ierobežoti finanšu līdzekļi, advokāti to vienmēr ņem vērā un rod kādu risinājumu, piemēram, iesaka kolēģi, kas var sniegt pakalpojumu lētāk, vai arī Juridiskās palīdzības administrāciju, kur advokāta palīdzību var saņemt trūcīgas personas.

Aprēķinot samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, ņem vērā lietas sarežģītību. Viena prasa mazāk darba, cita – nesalīdzināmi vairāk, tāpēc nav iespējams noteikt konkrētu samaksu par pakalpojumu, kā tas, piemēram, ir zvērinātiem notāriem. Parasti gan advokāts klientam pasaka, ar kādiem izdevumiem jārēķinās, piemēram, vienas stundas konsultācija var maksāt 25 latus, bet var maksāt arī vairāk. Katram tātad ir iespēja izvērtēt, vai viņš vēlas saņemt pakalpojumu par šādu samaksu, vai ne.

 

LA.lv