Tehnika
Nauda

Saplīsa internetā pirkta soma un salūza dators! Kas kompensēs skādi? 16

Bauskā dzīvojošais Mārtiņš interneta atlaižu portālā iegādājies ādas portfeli – datorsomu. Astoņus mēnešus to nēsājis, un vienu rītu, ejot uz darbu, pārplīsa plecu siksna, un soma nokrita zemē. Rezultātā datoram ieplīsa stūris un cietais disks izgāja no ierindas.  Skāde ir ne tik daudz par somu, cik par sabojāto datoru, atzīst Mārtiņš un vaicā, kādas ir likumā norādītās tiesības prasīt no pārdevēja segt zaudējumus.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Ilze Žunde skaidro, ka šajā situācijā problēmu var sadalīt divās daļās: var prasīt kompensāciju par sabojāto somu un atsevišķi vēl par datoru. Atbilstoši likumam, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem (šajā gadījumā somas siksnas defekts) atklājas pēc sešiem mēnešiem, patērētājs var pārdevējam lūgt bez atlīdzības novērst defektu vai atlīdzināt labošanas izdevumus, vai arī apmainīt preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu preci. Prasīt naudu par iegādāto preci pēc sešu mēnešu lietošanas gan vairs nevar. Patērētājs var izvirzīt savas pretenzijas tikai tad, ja defekts nav radies viņa vainas dēļ (šajā gadījumā – nepareiza ekspluatācija).

Pircējam ar iesniegumu jāvēršas pie pārdevēja, jāizdrukā iesniegums divos eksemplāros un jālūdz uz viena uzspiest zīmogu un datumu par šāda dokumenta saņemšanu. Pārdevējam 10 dienu laikā jāsniedz atbilde par pieņemto lēmumu pieteikumā izvirzītajā prasībā. Ja pārdevējs nevēlas sadarboties vai atbilde ir negatīva, ar konkrēto iesniegumu par somas defektu var vērsties PTAC. Eksperti palīdz tikt galā ar šādām situācijām. Un nav svarīgi, vai prece iegādāta parastā veikalā vai ar kolektīvās iepirkšanās vai kuponu portāla starpniecību, patērētājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas divu gadu laikā kopš preces iegādes brīža.

Ar pretenzijām var vērsties vispirms pie preces pārdevēja, bet, ja tas nav iespējams (piemēram, šie atlaižu portāli nereti paši vairumā iegādājas lētas preces no Ķīnas), pie kupona pārdevēja. Starp citu, ja izmanto atlaižu portālu piedāvājumus, no pārdevēja vienmēr noteikti pieprasiet darījumu apliecinošu dokumentu (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts u.c.). Tas ir svarīgi, lai strīdus situācijā varētu pieteikt pretenziju.

Mazliet sarežģītāk atgūt zaudējumus, kas radušies, lietojot līguma noteikumiem neatbilstošu preci, šajā gadījumā saņemt kompensāciju par datora bojājumu novēršanu. Atkal vispirms jāvēršas ar rakstisku iesniegumu pie pārdevēja: ja tas ir gatavs segt zaudējumus, viss kārtībā. Ja ne, vienīgais ceļš ir tiesa. Lai gan tas daudzus biedē, patiesībā nav iemesla atteikties no tiesāšanās, ja zaudējumi iesituši finansiālu robu ģimenes budžetā.

Pirms diviem gadiem ir pieņemti grozījumi Civilprocesa likumā, ieviešot jaunu nodaļu “Lietas par maza apmēra prasībām”, kura ievērojami atvieglo visu procesu – šajā gadījumā tiesvedība ir tikai divās instancēs un viss notiek ievērojami ātrāk. Šajā kategorijā ietilpst arī patērētāju tiesību joma, ja kopsumma prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz 1500 latu. Ja tiesa neuzskata par nepieciešamu lietu iztiesāt sēdē, maza apmēra prasības izskata rakstveidā, paziņojot abām pusēm par datumu, kad sprieduma norakstu var saņemt tiesas kancelejā.

Ideju par šādām izmaiņām PTAC tieslietu eksperti aizguvuši no Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 861/2007. Iedrošina arī tas, ka rakstveida pieteikums tiesai noformējams atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam, kurā noteiktos laukumiņos ir norādīts, kāda informācija tur ierakstāma (veidlapu var atrast piemēram, www.ptac.gov.lv/page/537). Arī atbildētājam jāaizpilda noteikta parauga veidlapa. Pat ekspertus un lieciniekus pieļaujams nopratināt bez viņu tiešas klātbūtnes tiesā – ar videokonferences palīdzību. Ir vērts saņemties un mēģināt piedzīt zaudējumus, kas konkrētajā situācijā, iespējams, ir simtos latu.

LA.lv