Praktiski
Manas tiesības

Savā dzīvoklī gribu atsevišķu apkuri! Kas jādara, lai tādu ierīkotu?0

Foto-Fotolia

Mūsu daudzdzīvokļu mājā ir centralizētā apkure, taču tā maksā dārgi, jo ir novecojusi. Vai es varu atteikties no maksājumiem par sistēmas atjaunošanu un ierīkot atsevišķu apkuri savam dzīvoklim? KONSTANTĪNS RĪGĀ

Juriste Tatjana Lubgina rosina iepazīties ar tiesu praksi šajā jautājumā. Vairākos spriedumos Augstākās tiesas Civillietu departaments norādījis, ka atsevišķs dzīvokļa īpašnieks nevar atslēgties no centralizētās siltumapgādes sistēmas un izvēlēties alternatīvu apkures veidu, ja mājā ir kopējā siltumapgādes sistēma un katra dzīvokļa apsilde ir atkarīga no tās darbības.

! Tātad dzīvojamās mājas iedzīvotājiem kopīgi jāizlemj, vai izmantot vai neizmantot centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, jo dzīvojamā mājā pastāv kopējā siltumapgādes sistēma.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumapgādes sistēma ir kopīpašumā esoša visas ēkas nedalāma inženierietaise, tādējādi tās tālākais liktenis, veiksmīga funkcionēšana, pieslēgto dzīvokļu skaits attiecas uz kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas daļas lietošanas kārtību, un par to var lemt tikai dzīvokļu īpašnieku kopība.

Kādā lietā Augstākās tiesas Civillietu departaments ir precizējis, ka siltumapgādes sistēma daudzdzīvokļu mājā ir atzīstama par mājas kopīpašuma daļu. Tāpēc tiesa spriedumā secinājusi, ka, neraugoties uz atbildētājas izbūvētu atsevišķu apkures sistēmu, viņai kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošas domājamās daļas īpašniecei ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar kopīpašuma siltumapgādes sistēmas renovāciju.

LA.lv