Latvijā
Rīga

Savdabīgā kristīgo lietu padome 16


Vilnis Ķirsis
Vilnis Ķirsis
Foto – Dainis Bušmanis

Rīgas domes sēdē trešdien spriežot par Rīgas pilsētas kristīgo lietu padomes sastāva apstiprināšanu, opozīcijas deputāti virzīja priekšlikumus par trīs padomes biedru izslēgšanu.

Vilnis Ķirsis rosināja izslēgt Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālivaldi Tālbergu un Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze” pārstāvi Intu Feldmani. Ķirsis skaidroja, ka cilvēks, kurš Dziesmu un deju svētkus sauc par pagānu rituāliem un rosinājis dainu dedzināšanu, nevar strādāt šajā padomē. Tālbergs vairākas latviešu tradīcijas saucis par “zemiskām, pagāniskām un nožēlojamām”. Deputāts Juris Pūce rosināja no padomes izslēgt tās vadītāju Jāni Šmitu. Šmitu deputāti iztaujāja par viņa uzskatiem dažādos sabiedrībai svarīgos jautājumos, piemēram, bērnu sišanā, jo pirms kāda laika Šmits esot paudis atbalstu šādai bērnu audzināšanas metodei. Pats Kristīgās padomes priekšsēdētājs gan norādīja, ka deputāti cenšoties ierobežot viņa vārda brīvību un uzspiest savu nostāju. Tomēr balsojumā padomes sastāvs tika apstiprināts piedāvātajā scenārijā un Šmits turpinās būt tās priekšsēdētājs. Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome izveidota 2009. gadā. Padomē ir 26 locekļi – garīdznieki, draudžu pārstāvji, RD amatpersonas un deputāti. Padomes uzdevumi noteikti šādi: konsultēt Rīgas domi jautājumos, kas skar kristīgo draudžu dzīvi; pārstāvēt kristīgo draudžu intereses Rīgas domē; paust viedokli par Rīgas domes normatīvajiem aktiem, kā arī paredzētajiem notikumiem, kas skar sabiedrības garīgi tikumisko jomu un ietekmē iedzīvotāju tikumisko drošību; nostiprināt, aizsargāt un integrēt sabiedriskajā dzīvē kristīgās vērtības u. c.

LA.lv