Uncategorized

“Sējēja” raža0


Zilupes novada SIA “Vinca Agro”saimnieks Andrejs Rasimenoks ar dzīvesbiedri Oksanu gandarīti par augsto novērtējumu un teic, ka tā būs laba motivācija turpmākajam darbam.
Zilupes novada SIA “Vinca Agro”saimnieks Andrejs Rasimenoks ar dzīvesbiedri Oksanu gandarīti par augsto novērtējumu un teic, ka tā būs laba motivācija turpmākajam darbam.
Foto – Karīna Miezāja

Laureātu godināšana piektdienas vakarā notika Gaismas pilī – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – un veicināšanas balvas un diplomus šogad saņēma 14 lauksaimnieki un zinātnieki. Laureātus klātienē sveica Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Valsts prezidents savā uzrunā pateicās lauksaimniekiem par ieguldīto darbu, vienlaikus uzsverot, ka stipras dzimtas ir pamats stiprai nācijai, un aicināja visiem strādāt kopā – gan Briselē, gan katram savā klētī un kūtī. Apsveikumu laureātiem bija atsūtījusi arī premjere Laimdota Straujuma, kura nevarēja būt klāt, jo devusies vizītē uz Briseli.

“Rīga nav perspektīva vieta, lai cilvēki brauc uz Latgali strādāt,” aicina Zilupes novada SIA “Vinca Agro” saimnieks Andrejs Rasimenoks, kurš atzīts par labāko nominācijā “Jaunais veiksmīgais zemnieks”. Pēc vadību zinību studijām Latvijas Universitātē viņš pirms četriem gadiem atgriezies Latgalē un ir apņēmības pilns iesākto turpināt. Andrejs Latgalē apsaimnieko 700 ha un galvenokārt nodarbojas ar graudaudzēšanu. Iepriekš izvirzītos plānus viņš izpildījis un tagad kaļ jaunus – esot jāpērk vē viens kombains, vajadzīgs arī jauns miglotājs. Viņš arī kliedē mītu, ka Latgale esot aizmirsta un pamesta vieta.

Arī labākās bioloģiskās lauku saimniecības – Vecumnieku novada z/s “Ozoli” – saimnieks Andris Kalniņš ir gandarīts par saņemto novērtējumu. Viņš sācis saimniekot 1992. gadā, kad atguvis senču zemi, bet pašam jau bijis nopietns vecums – 40 gadi. Viņš apguvis etnisko lauksaimniecību – tādu, kāda tā bijusi pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. “Viensētas fenomens mani tā iedvesmoja, ka esmu izlasījis visu daiļliteratūru un Kārļa Ulmaņa vēstījumus, kādai jābūt lauksaimniecībai. Un tā ir arī Latvijas atslēga. Mani fascinē tā atšķirība starp lauksaimnieku un zemnieku,” uzsver laureāts. Viņš par labāko saimniekošanas formu uzskata lauku viensētu, ģimenes saimniecību. Viņam ļoti tuvs ir Edvarta Virzas darbs “Straumēni” ar viensētu četros gadalaikos. Saimnieks aicina izmantot fantastisko iespēju ganīt govis ganībās sešus mēnešus gadā, kas ļauj samazināt piena ražošanas pašizmaksu. “Nevajag tos lielos izslaukumus. Govij nav knābis, nevajag to spēkbarību forsēt. To publicē Šveices eksperti, Brazīlijas zinātnieki. Arī Eiropā sapratuši, ka vajag kvalitāti, nevis kvantitāti. Visi saka – ganiet govis ganībās. Dzīvosim zaļi!” saka Vecumnieku novada zemnieks, mudinot visus dzīvot harmonijā ar dabu.

Gada uzņēmuma pārtikas ražošanā titulu saņēma SIA “Aloja Stakelsen”, kas ir viens no trijiem lielākajiem bioloģiskās cietes ražotājiem pasaulē. “LA” jau rakstīja, ka alojiešu mērķis ir ambiciozs – kļūt par līderiem šajā jomā. Uzņēmuma vadītājs Jānis Garančs jau izteicies, ka tas iespējams, pateicoties labajai sadarbībai ar zemniekiem. Jāsaka, ka viens no lielākajiem bioloģisko kartupeļu piegādātājiem Alojas uzņēmumam – Krimuldas novada saimniecība “Ozoliņi ZL”, kurā saimnieko Zigmārs Logins, – saņēma veicināšanas balvu kā labākā bioloģiskā saimniecība.

Ogres novada z/s “Ogrēni” saimnieki ieguva Sējēja balvu nominācijā “Ģimene lauku sētā”. Saimniece Valentīna Gailīte lepojas ar paveikto un saka, ka galvenais ir viņas ģimene. “Tas bija liels pārsteigums un augsts novērtējums visai ģimenei,” par iegūto atzinību, ko Gailīšu ģimene saņēma no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, teic Valentīna Gailīte. Saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrismu. Meita Inga gatavo dizaina lietas, bet dēls Gatis pievērsies ražošanai. Valentīna lepojas, ka abas atvases uz laukiem ir atvilinājušas arī pilsētniekus – savas otrās pusītes. Bērni izveidojuši katrs savu uzņēmumu, lai turpinātu attīstību. Valentīna priecājas, ka viņas bērni darbojas Latvijā un nav aizbraukuši projām uz citām zemēm laimi meklēt, – līdzās kaimiņos ir cita pieredze, kur vecāki ļoti skumst un pārdzīvo par aizbraukušajiem.

Šogad konkurss “Sējējs” notika jau 22. reizi un balvas tika pasniegtas astoņās nominācijās. Balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” šogad piešķirta zootehniķei Maijai Brunovskai, kura ar savu profesionālo darbu sekmējusi lopkopības nozares un ciltsdarba uzlabošanu.

Galerijas nosaukums

Uzziņa

Konkursa “Sējējs 2015” laureāti

1. Gada lauku saimniecība

Alūksnes novada z/s “Kadiķi M.A.”, saimnieko 
Mārtiņš Augstkalnietis

Veicināšanas balvas

Kuldīgas novada z/s Jaunkalni”, saimnieko Gatis Zonenbergs

Ventspils novada z/s “Oši”, saimnieko Raitis Krūmiņš

2. Gada uzņēmums pārtikas ražošanā

Alojas novada SIA “Aloja Starkelsen”, vadītājs Jānis Garančs

Veicināšanas balvas

Talsu novada a/s “Talsu piensaimnieks”, vadītājs 
Dainis Norenbergs

Kocēnu novada SIA “Milda KM”, vadītājs Vilnis Vorobjovs

3. Ģimene lauku sētā

Ogres novada z/s “Ogrēni”, saimnieko Gailīšu ģimene (Valentīna Gailīte)

Veicināšanas balvas

Preiļu novada z/s “Palmas”, saimnieko 
Kļavinsku ģimene (Valērijs Kļavinskis)

Talsu novada z/s “Lejas”, saimnieko Braueru ģimene (Kaspars Brauers)

4. Jaunais veiksmīgais zemnieks

Zilupes novada SIA “Vinca Agro”, saimnieko Andrejs Rasimenoks

Veicināšanas balvas

Daugavpils novada z/s “Debeskalni”, saimnieko 
Ainārs Jonāns

Ogres novada SIA “Atmati”, saimnieko Gatis Atmats

5. Bioloģiskā lauku saimniecība

Vecumnieku novada z/s “Ozoli”, saimnieko Andris Kalniņš

Veicināšanas balvas

Krimuldas novada i/k “Ozoliņi ZL”, saimnieko Zigmārs Logins

Riebiņu novada z/s “Juri”, saimnieko Juris Lubāns

6. Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā

Projekts “Loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu materiāli tehniskās bāzes izveide”, Ventspils novads, SIA “Daba Laba”, pārstāv Loreta Pižika

Veicināšanas balvas

Projekts “Goda saimnieču tradīciju saglabāšana Aglonas novadā”, Aglonas novads, biedrība “Gūdu saimineiču bīdreiba”, pārstāv Vija Kudiņa

Projekts “Bioloģiskā piena pārstrādes produktu ražošana LPKS “Viļāni””, Viļānu novads, LPKS “Viļāni”, pārstāv Aija Kiserovska

7. Jaunais zinātnieks

Dr. agr. Ilze Grāvīte, par darbu “Dažādu faktoru ietekme uz plūmju (Prunus domestica L.) augšanu un attīstību, ražu un augļu kvalitāti”, darba zinātniskais vadītājs asoc. prof., Dr. agr. Mintauts Āboliņš

Veicināšanas balvas

Dr. agr. Valda Laugale, par darbu “Agrotehnoloģisko faktoru ietekme uz zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos”, darba zinātniskie vadītāji – Dr. biol. Sarmīte Strautiņa un Dr. agr. Kaspars Kampuss

Dr. agr. Diāna Ruska, par darbu “Kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā”, darba zinātniskā vadītāja asoc. prof., Dr. agr. Daina Jonkus

8. Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā piešķirta balva zootehniķei Maijai Brunovskai.

Avots: Zemkopības ministrija

LA.lv